Başyazı, Ömer Lütfi Kanburoğlu, Ya Devlet Başa, Ya Kuzgun Leşe / Or states will act, or ravens to carcasses

 

 

 

Ya Devlet Başa, Ya Kuzgun Leşe

 

Hasan Tahsin’di adı,

Düşmana ilk kurşunu sıkan…

Yurdu işgal etmişti düşman,

Oysa Hasan’lar vardı,

Karşı koyan…

Birdi Hasan bin oldu,

Büyüdü düşmanı boğdu…

Yıl 2009, Muş.

Turan Bilen

Düşmana ikinci kurşunu sıkan,

Büyüyüp bin olacak,

Onlar kazdığı kuyuda

Kendileri boğulacak!

 

Türkiye sıcak günler yaşıyor. PKK’lı teröristler bugüne kadar kendilerine gösterilen müsamaha ve hoşgörü sebebi ile olmadık taleplerle kamuoyunun gündemini işgal ediyorlar.

 

Biri çıkıp Abdullah Öcalan’ın cezasının Bodrum, Türkbükü’nde ev hapsine çevrilmesini istiyor. Bilmeyenler için söyleyelim Bodrum/Türkbükü Türkiye’deki en pahalı tatil merkezlerinden biridir. Hani Sinop filan da demiyor, istediği Bodrum/Türkbükü.

 

Bütün PKK’lılar ellerinde “Abdullah Öcalan’a Özgürlük” afişleri güya Kürt meselesi diye var olmayan bir meseleyi savunduklarını iddia ediyorlar. Taleplerini getirip Kürt dahi olmayan bir teröristin hücrede mi, Bodrum da mı, ev de mi çekeceği üzerine inşa ediyorlar.

 

Cehennemin dibinde yatsın!

Artık fazla olmaya başladınız.

 

Herkes bu hükümet kadar size hoşgörülü davranmaz.

Çok kısa bir süre sonra başınız belaya girer ondan sonra “bizi kesiyorlar” diye feryat ederek gidip Avrupalıların eteklerine saklanırsınız ama çok geç olur.

 

Eğer PKK’lı teröristler eylemlerine devam eder, güvenlik güçleri de “demokrasi” adına bu eylemleri seyrederse dün Muş’un Bulanık ilçesinde yaşananların Türkiye’nin her yerinde tekrarlanması kaçınılmaz olacaktır.

 

Devlet görevlileri “kimse kendini güvenlik güçlerinin yerine koymasın” diyor; İyi de, o zaman güvenlik güçlerinin de görevlerini yapmaları gerekiyor. Bakıyorsunuz PKK etrafı yakıp yıkıyor, polis seyredip su sıkıyor. Evde suyunuz kesilirse bir elinize “Abdullah Öcalan’a Özgürlük” diye bir pankart alın diğer elinize de sabun gidip gösteri yapın, nasılsa polis size su sıkacak bir güzel keselenirsiniz.

 

Şaka bir yana, polis görevini yapmaz ise vatandaş ne yapsın? Muş’un Bulanık ilçesinde kendisine saldıranlara ruhsatlı silahı ile ateş açan vatandaşımız gerekeni yapmıştır. Kendisi bir kahramandır, kendisine teşekkür ediyorum.

Bu sözlerimin TCK’nın 215. maddesinde düzenlenen 'Suç ve Suçluyu Övme' fiiline girmediğini de buradan belirteyim; çünkü vatandaşımızın hiçbir suçu yoktur, suçlu değildir, bilakis kendisi bir kahramandır.

 

İşin ilginç yanı ölenler arasında, yani göstericiler arasında bir de muhtar var.

 

Bu ne yaaa?

Biri muhtar, biri belediye başkanı, diğeri milletvekili, bir diğeri bakan…….

Hâlâ eylem yapıp eziliyoruz, büzülüyoruz diye vatandaşın malına, mülküne ırzına saldırıyorlar.

 

Çüüş, artık yani. Çüüüşşş…

Diyen yok.

 

Şehitler tepesi boş değil,

Toprağını kahramanlar bekliyor.

Ve bir Bayrak,

Dalgalanmak için rüzgar bekliyor!

 

 

 omer@kanburoglu.com < 16 Aralık  2009

 

 

 

Or states will act, or ravens to carcasses

 


Hasan Tahsin was the name,
The first shot at the enemy ...
Enemy had occupied the country
However, Hasan's had
Resist the ...
One was Hasan, had been a thousand.

Grew to overwhelm the enemy ...
Year 2009, Mus.
Turan Bilen
The second shot to the enemy,,
Will grow and will be thousands
They will drown

themselves in the pit they dug. 

Turkey to face with hot days. PKK terrorists so far shown themselves not because of tolerance and tolerance occupied the agenda of public opinion are in demand.

 

One out of Abdullah Ocalan's sentence Bodrum, commuted to house arrest Türkbükü wants. Let's not known for Bodrum / Türkbükü holiday resorts in Turkey is one of the most expensive. Sinop also does not say blah blah you know, he wants Bodrum / Turkbuku.

All voters in the hands of the PKK "Abdullah Ocalan Freedom" banners are supposedly non-Kurdish issue I have an issue of defending the claim. And even a non-terrorist Kurds make demands of the cell, Bodrum or right, are built on a house will attract.

At the bottom of hell down!
You have now started to be more.

Everyone up to this government is not tolerant to you.
Initiated after a very short time you get into trouble after that "we are cut off," he went to cry to the feet of Europeans would be too late but stored.


If the PKK terrorists will continue to act, the security forces as "democracy" if yesterday watching this action on behalf of Mus / Bulanık all over Turkey who lived in the town will inevitably be repeated.


State officials "should not replace one of the security forces themselves," he says, good at, then the security forces should do their duty. Looking around the PKK is burned and the police are watching, and water frequently. If your water is lost at home in your hand "Abdullah Ocalan Freedom" I get a banner in your other hand, do show the soap to go, however the police a good size purse water extractor.

Kidding aside, the citizens do not get the police act? Fuzzy's attack in the town of Mus own citizens have to those who opened fire with licensed weapons were doing. He is a hero, I thank him.
These words of my TPC 215 Article organized “Crime and the Criminal praise” Let me specify here the verb does not enter, because our citizens do not have any crime, not criminals, but rather he is a hero.

The interesting thing among the dead, that between demonstrators have a headman.

What kind of disgrace?


One demarch, one mayor, one deputy, and another minister ... ....
Crushing action and still, he crouched citizen's property, property in the rape are attacked.

Also no one to stop. Stop.
To say no.


Martyrs' is not empty hill.

Yonder hill keeps heroes.
And a Flag,

Is waiting for the wind to surge!

 

omer@kanburoglu.com < Dec 16,  2009

 


 

 

Z ANA SAYFAYA DÖN