Başyazı, Ömer Lütfi Kanburoğlu, Yalnız Kurt Ercüment Kuran / Solo Wolf  Ercüment Kuran

 

 

Yalnız Kurt Ercüment Kuran

 

 

Türk tarihçisi, Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü ile aynı üniversitenin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsünün kurucusu, ülkemize yüzlerce tarihçi ve eser kazandırmış büyük insan, Prof.Dr. Ercüment Kuran, 2 Kasım 2009 pazartesi günü, Kocaeli’nde 89 yaşında vefat etti.

İbrahim Ercüment Kuran  İstanbul Bağlarbaşı'nda doğdu. İlköğretim tahsiline İzmir Saint Joseph’de başladı. Bir yıl sonra İstanbul-Kadıköy Saint Joseph’e geçerek, ilk, orta ve lise tahsilini 1940 yılında tamamladı.

İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümünde üniversite eğitimine başladı daha sonra tarihe olan yakın ilgisi sebebiyle aynı üniversitenin Tarih Bölümü’ne geçti. Burada, Cemal Tokin, Cavit Baysun, Mükrimin Halil Yinanç, Zeki Velidi Togan, Tayyip Gökbilgin, Arif Müfit Mansel, Stephan Runciman, Clemens Emin Bosch gibi dünyaca ünlü hocalardan dersler aldı.

İstanbul Üniversitesi Tarih bölümünden  1948 yılında mezun olan Prof. Kuran, 1949 yılında aynı bölümde asistan olarak akademik hayatına başladı. 1953'te, Cezayir'in Fransızlar tarafından İşgali Karşısında Osmanlı Siyaseti konulu tez ile doktorasını verdi. 1957’de, Avrupa'daki Osmanlı İkamet Elçiliklerinin Kuruluşu ve İlk Elçilerin Siyasî Faaliyetleri konulu tez ile doçent oldu. 1954-56 yılları arasında staj için Almanya’ya gönderildi. Burada Göttingen ve Frieburg üniversitelerinde çalıştı. 1962 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Beşeri Bilimler Bölümü'ne geçti. 1964-65 yılında Fullbright bursu ile ABD'ye giderek Colombia Üniversitesi, Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü'nde bir yıl süreyle araştırmalar yaptı. 1967 yılında Kanada, Toronto Üniversitesi İslamî İncelemeler Bölümü’nde doçent olarak dersler verdi. Burada kendisine yapılan profesörlük teklifini, "vatanım benden vazife bekliyor, vazifemi yapmaya vatanıma döneceğim" diyerek geri çevirdi ve Türkiye'ye döndü.

Ercüment Kuran, 1970 yılında profesör oldu. 1971 yılında Hacettepe Üniversitesi, Tarih Bölümü'nü kurdu. 1971-73 yılları arasında aynı üniversitenin Sosyal ve İdarî bilimler Fakültesi dekanlığı görevini yürüttü. 1982 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsünü kurdu. 1983 yılında, Tarih Bölümünün başkanı ve İnkılap Tarihi Enstitüsü müdürü iken, kendi isteğiyle emekliye ayrıldı.

Prof. Ercüment Kuran kendisini daima bir Türk milliyetçisi olarak tanımladı ve hayatı boyunca bu doğrultuda bilimsel eserler yayınladı.

Ercüment Kuran hoca 5 Kasım 2009 Perşembe günü, İstanbul Üsküdar’da Küçük Selimiye Camiinde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazını müteakip, Karaca Ahmet mezarlığındaki aile kabristanına defnedilmiştir.

Dürüst ve seçkin kişiliğiyle tanınan, değerli bilim adamı Ercüment Kuran Hocamızı,  rahmetle anarken, O’nu eserleri ile daima kalbimizde yaşatmayı bir borç biliyorum.

Türkiye, yeri doldurulması güç, örnek bir akademisyeni kaybetmiştir.

Türk milletinin başı sağolsun!

 

 omer@kanburoglu.com < 22 Aralık  2009

 

 

 

Solo Wolf  Ercüment Kuran

 


Turkish historian, Hacettepe University, Department of History and the university's founder, Ataturk's Principles and Revolution History Institute, hundreds of our country winning historian and works great person developed, Prof. Ercüment Kuran, 2 November 2009 Mondey Day, Kocaeli 89 years old died.

He was born in the district of Istanbul Bağlarbaşı.  Primary charged Izmir Saint Joseph'de began. A year later he moved to Istanbul-Kadıköy Saint Joseph, the first, middle and high school education was completed in 1940.
Istanbul University, Faculty of Science, Physics Department, University education began in the later date because of the close attention was transferred to the university's History Department.
Here, Cemal Tokin, Cavit Baysun, Mükrimin Halil Yinanç, Zeki Togan Velidi, Tayyip Gökbilgin, Arif Müfit Mansel, Stephan Runciman, Clemens Emin Bosch took lessons from such world-renowned teacher.

Istanbul University in 1948 and graduated from the History section of the Professor Kuran, in the same department in 1949 as an assistant to the academic life began. In 1953, occupation of Algeria by the French against the Ottomans in the politics and earned a Ph.D. thesis. In 1957, the first in Europe and the Establishment of the Ottoman Embassy residence Acts became assistant professor with a thesis on Political Activities. Between the years 1954-56 was sent to Germany for training. Here at the universities of Göttingen and worked Frieburg. In 1962, the Middle East Technical University Department of Humanities passed. Fulbright scholarships in 1964-65 went to the U.S. Colombia University, Middle East Studies at the Institute was doing research for a period of one year. In 1967, Canada, University of Toronto as an associate professor in the Department of Islamic Studies taught. Here, the professor bid him, "My homeland is waiting for me task, to do my duty to my country back" he turned back and returned to Turkey.
Ercument Kuran, in 1970 became a professor. In 1971, Hacettepe University, Department of History was founded. Between the years 1971-73 at the same university in Social and Administrative Sciences Faculty served as dean. Hacettepe University in 1982 founded the Institute of Ataturk Principles and Revolution History. In 1983, the head of the Department of History and director of Institute of History of the Revolution, while he voluntarily retired.
He himself was always identify a Turkish nationalist throughout his life and scientific works published in this direction.

On Thursday, November 5, 2009 Ercüment Kuran, Small Selimiye Mosque in Üsküdar in Istanbul after the noon prayer made subsequent to the funeral prayers, Karaca Ahmet Cemetery were interred in the family cemetery.

Known for honest and outstanding personality, valuable scientist Ercüment Kuran our mercy when the moment, works with him a debt is always alive in our hearts know.
Turkey, the place to fill power, a sample of scholars has lost.
God bless the Turkish nation!

 

 

omer@kanburoglu.com < Dec 22,  2009

 


 

Z ANA SAYFAYA DÖN