Başyazı, Ömer Lütfi Kanburoğlu, Kötünün İyisi / Evil is good
 

 

Kötünün İyisi

 

Bektaşi’nin önüne iki kadeh şarap koymuşlar “hangisi iyi, bir tat ve bize söyle” demişler. Bektaşi birinci kadehten içer içmez tükürmüş ve “öbür kadehteki şarap iyi” demiş. “Daha öbüründen içmedin ki nereden biliyorsun” demişler. Bektaşi “Hiçbir şey bu içtiğimden daha kötü olamaz” demiş.

Türkiye yıllardır kötünün iyisi bir iktidar tarafından yönetiliyor. Halk diğer partileri denedi ve beğenmedi. Şimdi, aman onlar yönetmesin de kim yönetirse yönetsin diye düşünüyor.

Evet, Türkiye AK Parti iktidarından önce korkunç bir ekonomik kriz yaşadı. Tabiî ki seçmen bunu unutmadı ve bugünkü iktidar da doğal olarak bu argümanı sürekli kullanıyor.

Şu anda içinde bulunduğumuz ekonomik şartların hiç de iyi olmadığı ortadadır. İktidarın övünmesi gereken en son şey ekonominin hali olması gerekir.

Ben mesleğim gereği yıllardır politikacılarla beraber çalışıyorum; onlar gerçeği söyleyen ve ifade eden insanlardan hoşlanmazlar onun için etraflarında daima yalak ve salaklardan oluşan dar bir çember vardır. Bunlar da ikbal ve makam korkusundan çalıştıkları politikacı ne yaparsa yapsın kendisini uyarmaz ve doğruları söylemezler; vatandaşın zaten politikacılara ulaşıp doğruları söylemek gibi bir şansları yoktur. Onlar ancak eylem yaparak seslerini duyurabilirler, eylemler de basit bir provokasyon ile derhal yıkıcı, bölücü bir mahiyet kazanabilir ve siz hakkını arayan sıradan bir vatandaşken birden terörist kisvesine bürünebilirsiniz. Olayların bu şekilde kamuoyuna yansıması ile politikacı birden çok başarılı olduğu ama kendisine karşı komplo düzenlendiği gibi “salakça” bir vehme kapılır. Etrafındaki yalaklar da kendisine herhangi bir şey söylemeye cesaret edemedikleri için bu megalomani gün geçtikçe büyür, büyür ve bir dev halini alır. Artık politikacı her şeyi doğru yaptığı halde kendisine büyük bir komplo düzenlendiği ve herkesin kendisine karşı olduğu gibi bir zanna kapılır. Sürekli kendisine tuzak kurulmaktadır, başarısız olması ve kaybetmesi için insanların el ele verdiğini düşünür. En basit doğruların bile kendisine hatırlatılmasına tahammülü yoktur, her şeyi kendi biliyordur.

Bu tablo, çok kısa bir süre sonra o politikacının yıkımı ile sonuçlanır.

Politikadaki en kötü ifade tarzıdır “o kötü, onun için beni seç”. Birini yönetime seçerken plan ve projelerine, vaatlerine göre seçmeli ve denetlemeliyiz. 

Halkı kötüler arasında daha az kötü olanı tercih etmeye mecbur bırakan bir yönetim şekli demokrasi olamaz; demokrasi kötünün yerine iyi olacağını düşündüğümüzü getirmek ve denetlemektir.

Türkiye’de ara sıra seçim yapılıyor olması demokrasi ile yönetildiğimiz anlamına gelmez, demokrasinin en önemli şartı denetim ve ifade özgürlüğüdür. Bırakın halkı, politikacıların burnunun dibindeki insanlar kendi görüş ve düşüncelerini dahi ifade edemiyorsa isterseniz anlınızın ortasına ben demokratım diye yazın her şey palavradır.

Kalın Sağlıcakla,

omer@kanburoglu.com < 14 Ocak  2010

 

 

Evil is good

Two glasses of wine had put in front of the Bektashi "what good taste and tell us," he had. Do not spit into the cup containing the first Bektashi and "other good glass of wine in the" said. "I did not drink from other one do you know that" he had. Bektashi "Nothing that can not be worse than drinking" said.


Turkey for years, a government ruled by evil is good.
Tried other parties and the people did not like. Now, if they manage to manage who he thinks in managing.


Yes, Turkey before the AK Party government has a terrible economic crisis, and of course the voters did not forget that today's ruling, of course, this argument is used repeatedly.


Now we have the economic conditions are not good at all is clear. Last thing the ruling should be proud of the state of the economy should be.


I need professional politicians for years have worked together they tell the truth from people who expressed their dislike for him around the circle always have a cringing, and is made up of idiots. These are the politicians they work for fear of future and authorities do not warn him if you do and do not tell the truth; citizens already reach the truth to say that politicians do not have such a chance. They can raise their voices, but the action, actions with a simple provocation immediately destructive, divisive, and you can win a nature that ordinary citizens the right to call when you can wrap one terrorist in the guise of.
Reflection of events in this manner to the public and politicians, but was successful when more than one conspiracy against him is being held as "stupid" is caught in a fantasy. Surrounding themselves to anything in the trough could not dare to say this megalomania passing day grows, grows and takes the form of a giant. Now, politicians do everything correctly, even though he held a big conspiracy and everyone was against him, as is possessed by a conjecture, is always set his trap, and fail to lose people think hand in hand. Remind him that even the most basic right is not tolerated, knows everything themselves.


This table after a very short time, resulting in destruction of those politicians.
Policy statements in the worst way "that bad, it's chosen for me". When selecting one of management plans and projects, according to the promise of choice and have to check.


Lesser evil among the people of worse forced to choose one form of a management that can not be democracy democracy we think would be good instead of evil and bring to check.


Selection is made in Turkey occasionally be managed with does not mean democracy, democracy and freedom of expression is the most important control conditions. Let the people, politicians at the bottom of the nose of the people to express their own opinions and thoughts not even want me democrats in the middle of your anlı I write everything he is bragging.
Stay healthy


 

omer@kanburoglu.com < Jan 14,  2010

 

 

 

 

 


 

Z ANA SAYFAYA DÖN