Başyazı, Ömer Lütfi Kanburoğlu, Askeri Birliklerin Çöpünü Eşeleyenler / Mixing of the Military Waste
 

 

Askeri Birliklerin Çöpünü Eşeleyenler

 

Ömründe askeri bir birlik ile ilişkisi sadece er, onbaşı, çavuş ve yedek subay olarak orada bulunmuş olmaktan ibaret insanlar askeri konular uzmanlık alanları imiş gibi sürekli fikir yürütüyorlar.

Herhangi bir plan tatbikatını dillerine dolayıp “vay askerin böyle bir planı var, askerler bilmem nereyi bombalayacak, şunu yapacak, bunu yapacak” diye Türk Ordusuna tabiri caizse sürekli bok atıyorlar.

Askerde karavana taşıyıp, patates soymuş, kuaförlük, garsonluk yapmış veya sıhhiye, istihkam, personel gibi yardımcı hizmet birimlerinde yedek subay olarak çalışmış insanların bir plan tatbikatının ne olduğunu bilmemesi doğal ama cahillik ayıp değil öğrenmemek ayıptır. Eğer “bu benim işim değil ben niye öğreneyim” diyorsanız o zaman susup oturmanın da erdemini öğrenmeniz lazım.

Askerin görevi ÖLDÜRMEKTİR; hani Sayın Başbakanımızın dediği gibi “yan gelip yatma yeri değildir” askerlik.

Bazı hümanist, cahil veya ART NİYETLİ diye nitelendirebileceğimiz insanlar “vay böyle plan olur mu?” diye kıyameti koparıyorlar.

Her şeyden önce onların bilmediğini “sen ne biliyorsun” diyen bazı okurlar için Harp Akademisi/MGK mezunu olduğumu hatırlatarak söze devam edeyim; Harp Akademilerinde her türlü tehdit için plan tatbikatları yapılır, akademinin işi kurmay subayların ülke savunmasında karşı karşıya kalabilecekleri her türlü tehdit algılamasına karşı hazırlıklı olmalarını sağlamaktır.

Burada her türlü tehdit algılamasına karşı senaryolar üretilir, her senaryoya karşı senaryolarla sonuçlar tartışılır. Bu sırada aklınıza hayalinize gelmeyecek her türlü olasılığa karşı fikirler üretilir, zaten yapılan işin amacı da budur.

Bu planlara karşı fikir yürüten aklı evvel geri zekalılar yapılan bu tatbikatlar sırasında orada bulunsalar herhalde kalp krizi geçirecekler.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin iç hizmet kanununa göre yaptığı bu tehdit değerlendirmeleri, senaryoları, tatbikatlarının hepsi yasaldır, kanuna uygundur ve hepsi tatbikattır, senaryodan ibarettir.

Haaa, “böyle saçma sapan tatbikat, böyle saçma sapan tatbikat olur mu” derseniz, diyebilirsiniz. Bu sizin hakkınız. Size saçma gelebilir, ama bir doktorun cerrahi müdahalesi de bana saçma gelebiliyor ama itiraz etmiyorum; çünkü benim işim değil ben bundan anlamam. O zaman fikir beyan edebilirsiniz, ama bir yere kadar. ÇÖPTE bulduğunuz her kağıdı bu şekilde değerlendirirseniz insanların görev yapmasını engellemiş olursunuz.

Bu bir plan tatbikatıdır, her gün bu tip tatbikatlar yapılmaktadır. Askerin işi budur, dünyanın her yerinde askerlik böyledir, barış zamanında en olmadık senaryolara karşı hazırlık yapmazsanız, sorunlarla karşı karşıya kaldığınız zaman ne yapacağınızı şaşırırsınız. Bu tatbikatlarda ileri sürülen senaryolar aklınıza hayalinize gelmeyecek şekilde saçma sapan olabilir, bu doğaldır. Dünya herkesin aynı kalıplar içinde hareket ettiği bir yer olmadığına göre her türlü saçma sapan senaryolar da dahil olmak üzere tartışmak ASKERİN İŞİDİR.

Türkiye’deki problem işini yapmakta olan asker değil, İŞİ DIŞINDA her şeyle uğraşan bazı sivillerdir.

Kalın sağlıcakla,

omer@kanburoglu.com < 23 Ocak  2010

 

 

 

Mixing of the Military Waste

Relationship with a union only if the military life, corporal, sergeant and as a reserve officer was there merely to be people in military fields, such as constantly carry out ideas.
Any plan to exercise filled language and "Oh soldiers have such a plan, soldiers will know where to bomb, continue to do, to do it," he so to say the Turkish Army are constantly at shit.
The caravan carrying the soldiers, and potatoes were peeled, hairdressing, waiter made or health personnel, engineers, staff, ancillary services such as a reserve officer in the unit worked the people exercises a plan that does not know what shame is not natural, but ignorance is a shame not to learn. If "this is not my job, I'll find out why" he would then sit down shut the virtues of the need to learn.
Soldier's duty is to shoot dead; know our Prime Minister says, “is not a place to sleep military”.

Some humanists, ignorant or evil-minded people we can not called " Such terrible plan, right?" shouted.  

First of all, they did not know "what do you know" said some readers for the Military Academy / NSC graduate when I'm recalling that continue to let me; Military Academy in any threat of plans for the exercises are performed, the academy's business staff officers and national defense in the face can any threat against the ready to present.
Here, against all threat scenarios are produced, each scenario, the results are discussed with the opposite scenario. During this time your mind will come to your dreams against all possible ideas are produced, the purpose of this work is already done.
This idea runs against the plans for mentally retarded before the mind during this exercise there they had a heart attack probably will.
According to the Turkish Armed Forces into service law that the threat assessments, scenarios, exercises and all is legal, law, and all exercises are suitable, the scenario consists of.
Haaa, such nonsense exercises, you say such nonsense, will you exercise, you might say. This is your eligible. You can come absurd, but a doctor's surgery can also come to me absurd, but I do not object, because my job but I do not understand it. Then we can express ideas, but to a point. Each paper in this way LITTER find reviews of people you do task you will block.
This is an exercise plan, these exercises are performed every day. This is the work of soldiers, the military is the case anywhere in the world, in peacetime preparations against the scenario that you do not, when confronted with problems you will be surprised what you should do. Alleged in the exercise scenario imagined in your mind not to come to your nonsense, and that is the natural world that everyone act in the same patterns are not a place where all sorts of nonsense, including scenarios to discuss is the DUTY of SOLDIERS.
Soldiers are doing business in Turkey is not the problem,
duty without civilian job is dealing with.

Stay healthy,
 

omer@kanburoglu.com < Jan 23,  2010

 

 

 

 

 


 

Z ANA SAYFAYA DÖN