Başyazı, Ömer Lütfi Kanburoğlu, EMASYA

 

 

EMASYA

 

Türkiye’nin sanki başka derdi yokmuş gibi kamuoyu gündemini gereksiz bir şekilde işgal eden EMASYA (Emniyet-Asayiş-Yardımlaşma) protokolü, Genelkurmay Başkanlığı Harekât Dairesi Başkanı Korgeneral Mehmet Eröz ile İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Osman Güneş’in imzalarıyla yürürlükten kaldırıldı.

 

Protokol 07 Temmuz 1997 tarihinde İller İdaresi Kanunu’nun uygulanmasına yönelik olarak İçişleri Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı arasında Emniyet Asayiş Yardımlaşma (EMASYA) adıyla imzalanmıştı ve dün, 03 Şubat 2010 tarihinde yürürlüğe girdiği gibi iki imza ile yürürlükten kaldırıldı.

 

Yani, bu kadar basitti…

 

Peki, bu kadar basit bir konu niye aylardır sanki garnizondaki birlikler her gün tanklara binip hükümete saldırıyormuş, darbe yapıyormuş gibi işlenip durdu?

 

Bu protokol (umarım böyle bir gün hiç gelmez, temenni etmem) mülki amirin zaafa düştüğü durumlarda devreye girmesi üzerine tasarlanmış bir tedbirden ibaretti.

Mülki amir nasıl zaafa düşer derseniz birkaç örnekle açıklayalım: Mesela bir depremde valilik konağı yerle bir olur otorite boşluğu doğabilir veya öyle bir ayaklanma olur ki vali öldürülebilir, rehin alınabilir polis gücü bunun üstesinden gelemez. Neticede örneklerini çok gördük Sivas’ta insanları cayır cayır yaktılar güvenlik güçleri seyretti, PKK’lılar kafalarına ne eserse istedikleri gibi eylem yapıyorlar ve polis seyrediyor. Polis dediğiniz üç-beş tane aile babası, akşam eve götüreceği ekmeği düşünüyor, yeri geldi mi bana ne diyebiliyor, insani duyguları olduğu için onları eleştiremeyiz.

 

Devletin işleyişini bilmeyenler “o kadar büyük olaylar olursa asker zaten devreye girer” diye düşünebilir. Hayır, asker hiçbir zaman “zaten” devreye girmez. Bugün hakkında oluşturulan yalan haberlerin aksine, Türk ordusu kanunun kendisine vermediği hiçbir yetkiyi kullanmaz, her şey yazılı talimatlar üzerine kuruludur. Eğer bir komutan haklı sebeplere dayansa dahi böyle kritik zamanlarda kendi inisiyatifi ile doğrudan olaylara müdahale ederse bu kanuna aykırıdır ve emin olun hiçbir komutan ileride yargılanma riskini göz önüne alıp böyle bir teşebbüste bulunmayacaktır.

 

Uzmanlar eğer bir gün gerekirse diye zincirdeki bu otorite boşluğunu fark edip zamanında tedbir almışlar. Eğer siz hükümet olarak buna karşıysanız kaldırırsınız. Umarım ileride bir şey vuku bulursa da bunun herhalde tedbirini alacak kadar da kafanız çalışıyordur; aksi halde bunun siyasi sonuçlarına siz katlanırsınız.

 

Bu bir siyasi tercihtir. Bunu sanki demokrasinin önünde bir tehdit, yapmak istediğiniz reformların önünde bir engel gibi kamuoyu önünde tartışmaya açmak ne derece doğrudur? Devleti eğer halk ile beraber yönetecekseniz o zaman 60 milyonun hepsini milletvekili 10 milyonunu da bakan yapın, maaşa bağlayın. Her kafadan bir ses çıksın, tıpkı bugün olduğu gibi.

 

Bu kadar basit bir konuda bile karar alamıyor, bir imza atamıyorsanız, koskoca ülkeyi nasıl yönetiyorsunuz?

 

Yoksa yönetemiyor musunuz?

 

Millet sizi ülkeyi yönetin diye seçti.

 

Oysa siz sürekli şikayet ediyorsunuz.

 

Lütfen, ülkeyi YÖNETİN!

 

Kalın sağlıcakla,

 

 

 omer@kanburoglu.com < 05 Şubat  2010

              

 

EMASYA

Turkey's say if there was no other public agenda as an unnecessary invasion of the EMASYA (Safety-patrol-Aid) protocol, Operations Bureau Chief of General Staff Lieutenant General Chairman Mehmet Eröz Interior Ministry Undersecretary Osman with Sun's signature was repealed.

07 Temmuz 1997 Protocol on the Provincial Administration for the implementation of the Law with the Ministry of the Interior, Chief of General Staff between the Public Security Police Assistance (EMASYA) was signed with the name and yesterday, 03 February 2010 entered into force on signature by the two as has been repealed.

I mean, it was as simple ...

 

So, why so simple an issue for months if the government garrison troops attacked with tanks every day, processed and stood as if in shock?

This protocol (I hope such a day never comes, I do not wish) to the fall in cases where the weakness of civil superiors engaged upon was merely a measure designed.
How weaknesses civil supervisor falls you say Let us explain a few examples: For instance, the governor of an earthquake, the mansion would be razed gap can arise authority or that such an uprising would be killed the governor, may be taken hostage police force can not overcome it.
As a result, many have seen examples of people in Sivas were sizzling watched security forces, They want action, such as PKK terrorists and the police are watching.
Police also five three-family man that you, the evening will take home the bread feels, has come to my place, nor can human emotions that we can not criticize them for.

States who do not know the functioning of the "big events, if it already is engaged soldiers," he might think. No, the soldiers never "already" is not engaged. Contrary to false reports about today are created, the Turkish army did not give him any authority of law does not use, everything is based on written instructions. If a good reason, based on the commander Although such critical times on his own initiative is a direct response to events, this is against the law and make sure that any future trial the commander to consider the risk and will not be included in such an undertaking.

Experts, if necessary, if one day he noticed gaps in the chain of this authority, whether government, as if you took timely measures against it, you'll remove. I hope in the future if something occurs that it probably will take measures so your head is running, otherwise it will bear you to the political consequences.

This is a political choice. If a threat in front of this democracy, you want to make reforms, such as a barrier to open discussion in public, to what extent is true? Then if people are going to manage with the state of 60 million to 10 million in all deputy ministers do, connect it to salary. Get a sound out of each head, just like it is today.

It's that simple even in a subject can not decide, not a sign, big country, how do you manage?

Or Do not manage?

I chose you to govern the nation.

Whereas, you are constantly complaining.

Please, You must work for to govern the country.

 

Stay healty,

 

omer@kanburoglu.com < Feb 05,  2010

 

 

 

 

 


Z ANA SAYFAYA DÖN