Başyazı, Ömer Lütfi Kanburoğlu, Meslek Liseleri Sömürüsü /  Exploitation of Vocational High Schools

 

 

 

Meslek Liseleri Sömürüsü

 

Türkiye’de İmam-Hatip Liseleri siyasete alet edilmeye başladığı günden itibaren bir meslek liseleri tartışması yaşıyoruz.

Aslına bakarsanız Türkiye’de bir meslek lisesi problemi yoktur. En azından kamuoyuna yansıtıldığı şekilde yoktur. Azdır, nitelikli değildir, staj imkânları tartışılır vs. ama meslek liseleri mezunlarının mağdur olduğu şeklinde bir iddia siyasi amaçlı uydurulmuş bir YALANDIR.

 

Sırf İmam-Hatip Liseleri mezunlarının daha kolay doktor, hakim, savcı, kaymakam, vali olabilmesi için bazı siyasi kadrolar tarafından uydurulmuş, kendilerinin dahi inanmadığı bir YALANDIR.

 

Türkiye’de mevcut durumda İmam-Hatip Liseleri mezunlarının mağdur olduğu bir gerçektir; ama bu gerçeğin altında yatan asıl neden, İmam-Hatip Liselerine çocuklarını gönderen ailelerin yavrularını ileride okuyup İmam olarak görme isteklerinden değil, imam olarak tahsil gören çocuklarını büyüyünce doktor, hâkim, savcı, kaymakam olarak görme hayallerinden kaynaklanmaktadır.

 

Adı üzerinde bu okullar birer meslek lisesidir. Eğer çocuğunuzu –üstelik kavga dövüş- İmam Hatip Lisesine gönderiyorsanız çocuğunuzun ileride imam olmasını istiyorsunuz demektir. Doğal olarak böyle bir seçim çocuğun ileride hiçbir işe yaramayan bir vatandaş olmasına sebebiyet vermektedir. Bir imam…

Bir imam işe yarar, ikincisi de ama 30 milyon imam ne işe yarar?

Hiçbir işe yaramaz.

Ancak tarlaya korkuluk olur.

Gelinen durum budur.

Eğer çocuğunuzun, hakim, savcı, doktor vs. olmasını istiyorsanız bunun yolu bellidir. Tıpkı diğer insanların yaptığı gibi çocuğunuzu normal liseye gönderecek ve ders çalışmasını sağlayacaksınız.

 

Gelelim meslek lisesi mağduriyetine. Türkiye’de mağdur olanlar meslek lisesi mezunları değil DÜZ LİSE MEZUNLARIDIR.

 

Çünkü:

 

Düz lise mezunu üniversiteyi kazanamazsa hiçbir işe yaramaz. Meslek lisesi mezunlarının elinde meslekleri vardır, hem de hiç küçümsenmeyecek meslekler. Birçoğu daha okul yıllarında staj yaparken para kazanmaya başlar, liseyi bitirir bitirmez işe girer ve hayata atılırlar. Düz lise mezunları ise “ne iş olsa yaparım” mantığı ile bir temizlik şirketinde iş bulabilirse çok şanslıdır; hiçbir işe yaramayan bir eğitim almışlardır ve gerçek mağdur DÜZ LİSE MEZUNLARIDIR.

 

Meslek liseleri denince insanların aklına İmam-Hatip Lisesinden başka bir şey gelmiyor. Oysa aklınıza hayalinize gelmeyen meslek liseleri var ve biliyor musunuz mezun olur olmaz bir doktordan daha fazla ücretle işe başlıyorlar. Ayrıca bu okulların belli bir puanı tutturan, yani başarılı öğrencileri üniversitelerin kendi branşlarındaki bölümlerine sınavsız girebilmektedirler.

 

Bu mu şimdi mağduriyet?

 

Türkiye’de meslek liseleri sadece imam-hatip liselerinden ibaret değil. Evet imam-hatip lisesi mezunları mağdurdurlar; çünkü Türkiye’de bu kadar imama ihtiyaç yoktur. İhtiyaç fazlası imamların da yapabilecekleri başka bir iş olmadığı için mağdur olmaktadırlar.

Yapılması gereken, bu işi siyasi polemik konusu olmaktan çıkarıp ihtiyaç fazlası imam hatiplerin kapatılarak gerçek meslek liselerinin kalitelerinin artırılmasıdır.

 

Problemi siyasi polemik konusu haline getirip sırf oy alabilmek için YALAN söyleyen politikacıları hayretle izliyorum.

 

Katsayı ekonomiyi sarsıyormuş, tüccarın, sanayicinin ara eleman ihtiyacını baltalıyormuş.

Buna tek kelime ile ÇÜÜÜÜÜŞŞŞŞ denir.

 

Sizin ara eleman ihtiyacınızı baltalayan, meslek lisesi okuduktan sonra çocukların gidip avukat, doktor vs. olmasına izin vermek mi, yoksa çocuğun almış olduğu eğitim üzerine üniversite eğitimi almasına devam etmesini sağlamak mı?

 

Ayıp ayıp, adam diye ortada gezip bir de utanmadan YALAN söylüyorsunuz.

 

Bu cahil millet de dışarıdan bakınca sizi adam zannediyor. İnanıyor!

 

Ülkemizde Sağlık, Turizm, Adalet, Meteoroloji, Tapu-Kadastro, İletişim, İmam-Hatip, Öğretmen, Tarım, Teknik vs. olmak üzere birçok meslek lisesi eğitim vermektedir.

Örneğin Sağlık Meslek Lisesinin Bölümlerini ele alalım:

Acil Tıp Teknisyenliği, Anestezi Teknisyenliği, Çevre Sağlığı Teknisyenliği, Diş Protez Teknisyenliği, Hemşirelik, Laboratuar Teknisyenliği, Ortopedi Teknisyenliği, Radyoloji Teknisyenliği, Tıbbi Sekreterlik.  Sıradan bir düz lise mezununun böyle bir iş tecrübesinin yüzde birini bile bilmediğini söylemeye gerek yok.

 

Keza iletişim, meteoroloji, turizm meslek liseleri mezun olur olmaz işi hazır meslekler; hatta bunlar okul yıllarında staj yaparken bile para kazanıyorlar. Bir kuaförün kazandığı para konusunda fikriniz var mı? Hepinizin annesi, karısı, kızı var onlara sorup öğrenebilirsiniz. Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanında eğitim gören bir çocuğun kazanacağı parayı artık siz düşünün. Bu örnekleri artırmak mümkün, aklınıza hayalinize gelmeyen branşlar var. İnsanlar bilmedikleri ve cahil oldukları için kafalarında bir şablon var: Çocuğum İmam-Hatip’e gitsin dinini öğrensin, ondan sonra da büyük adam olsun. Kendisi cahil ve bir halt olamadığı için zannediyor ki, doktor, avukat, hakim, savcı olan bir şey oluyor. Hayır kardeşim o da diğerleri gibi bir meslek, hatta çoğu zaman daha az para kazandıran meslekler bunlar.

Cehalet ve siyaset boğazımıza kadar bulaşmış durumda.

 

Allah ülkeyi YALANCILARDAN, CAHİLLERDEN ve bu vasıfların her ikisini de barındıran POLİTİKACILARDAN korusun.

 

Kalın Sağlıcakla,

 

 

 omer@kanburoglu.com < 11 Şubat  2010

 

 

 

 

Exploitation of Vocational High Schools

 

 

Vocational High Schools in politics in Turkey Imam-preacher to be a vocational high schools starting from the day we live discussion.

In fact there is no problem in Turkey, a vocational school. At least not in public opinion is reflected. Less, is not qualified, internship opportunities, etc. are discussed. vocational high school graduates, but as victims of a claim that has been invented for political purposes is a LIE.

 

High school graduates of Imam-preacher easier just because of the doctors, judges, prosecutors, governors, governors to be invented by some political cadres, that they did not even believe is a LIE.

 

The current situation in Turkey at the Imam-preacher Vocational High School graduates to be victims of a fact, but the reality underlying the real reason, Imam-preacher Vocational High School to send their children for families with offspring in the future to read or see the Imam and not to request, as imam charged with friends when their children grow as doctors, judges, prosecutors , governors are due to the visual imagination.

 

Name one profession over these schools is high. If your child-no fighting-if you are sending to the Imam-preacher High School would you like to have your child's future is imam. Naturally, such a choice the child's future is not useless to the cause has become a citizen. An imam ...

An imam works, the second imam, but what is it 30 million?

Useless.

However, the barrier is field.

Come on this is the case.

If your child, judges, prosecutors, doctors, etc.. If you want to be certain this is the path. Just as other people do and your child will be sent to the normal high school classes will make it work.

 

Let's bring it to the vocational school victimization. Graduates of vocational schools in Turkey, not the victims who are STRAIGHT HIGH SCHOOL GRADUATES.

 

Because:

 

High school graduate from the university can not win straight useless. Vocational high school graduates are in the hands of the profession, and professions will not be underestimated at all. Many more school year starts in the internship while earning money, do not finish high school to enter and work life are removed. Straight high school graduates is "what do I do if" logic and a cleaning company could be so lucky in finding a job is useless and have not received an education are the real victims STRAIGHT HIGH SCHOOL GRADUATES.

 

People's minds about vocational high schools to speak nothing Imam-preacher high school does not. However, vocational high schools have not come to your mind and your dream Do you know more than a doctor as soon as you hire graduates begin work. In addition, some of these schools can keep score, so successful students without exams to universities without examination of their own industry can enter.

 

This one victim now?

 

Vocational high schools in Turkey not only consists of Imam-preacher high school. Yes, high school graduates of Imam-preacher are victims because the imams in Turkey, so there is no need. Surplus imams do not work for another victim might have.

I have done this work out to be a political polemic about the closing of surplus real Imam-preacher of the quality of vocational schools is to increase.

 

Problem into a political polemic about the politicians who say LIE to get votes just because I watch in wonder.

 

Coefficient economy shaken, merchant, industrialist between undermine the need for staff.

This is called a word with whoa!

 

Between you and your staff need to undermine, vocational school after reading to children and lawyers, doctors, etc.. To be allowed to, or receives training on the child's university education, enabling them to continue to receive me?

 

Shame shame, shame from a man I read through the middle say LIE.

 

These ignorant people from the outside looking in when you think he is. Believe!

 

In our country, Health, Tourism, Justice, Meteorology, Deed-Cadastre, Communications, Imam-preacher, Teacher, Agriculture, Tech vs. vocational school offers education to many.

Take for example the Department of Health Professions High School:

Emergency Medical Technician, Anesthesia Technician, Environmental Health Technician, Dental Technician, Nursing, Laboratory Technician, Orthopedic Technician, Radiology Technician, Medical Secretary. Such a work experience of an ordinary high school graduates of even one percent did not even know it goes without saying.

 

Likewise communications, meteorology, tourism, vocational high school graduates will not be ready for business professions and even earn money even when they are training in the school year. The winner of a hairdresser Do you have any idea about the money? All of you mother, wife, daughters and ask them to learn. Beauty and Hair Care Services in the field of education a child will win the money you guys think. Possible to raise these examples, your dreams do not come to mind are branches. People do not know because they are ignorant and have a template in mind: Will my child learn the religious Imam-Hatip going to get you, then get the big man. He can not be ignorant and a halt to think that doctors, lawyers, judges, prosecutors, which is something. No, my brother like any other profession it, or even less often these professions can earn money.

Ignorance and politics has infected up to our throats.

 

The God in this country LIER, IGNORANT of both of these qualifications will host bless POLITICIANS.

 

Stay healthy,

 

omer@kanburoglu.com < Feb 11,  2010

 

 


 

Z ANA SAYFAYA DÖN