Başyazı, Ömer Lütfi Kanburoğlu, Kurtulduk / Were overcome
 

 

 

Kurtulduk

 

 

İnsanlar, yoksulluğa, açlığa, susuzluğa tahammül ederler.

Fakat adaletsizliğe, hor görülmeye, aşağılanmaya asla müsaade, müsamaha etmezler.

Alparslan TÜRKEŞ

 

 

 

Aptal bir dostun sorumsuz davranışlarından kurtulduk.

 

Dün, Ermeni Soykırımı Yasa tasarısının oylamasından önce yazdığım yazıda “Her sene bu tasarıyı gündeme getirmekten ya vazgeçin ya da kabul edin, eğer kabul ederseniz bundan sonra bizim düşmanımız olursunuz” diye yazmıştım. Amerikalılar yasayı kabul edip Türkiye’nin ve Türk kamuoyunun düşmanı olmayı tercih ettiler.

 

Kendi tercihleridir.

 

Bundan sonra ABD, Türk kamuoyunun ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin DÜŞMANIDIR.

 

Amerikalı aptal siyasetçiler iki ülke arasındaki ilişkileri birkaç tane Ermeni seçmenin oyu uğruna feda etmeyi tercih ettiler.

 

Bugüne kadar ABD Türkiye için “aptal bir dosttu” bundan sonra “aptal bir düşman” olacak.

 

İki ülke arasındaki ilişkiler asla eskisi gibi olmayacak.

 

Konjoktürel gelişmeler Türkiye’yi bir süredir, Ortadoğu ekseninde Rusya-İran-Çin bloğuna katılmaya zorluyordu.

 

Ermeni yasa tasarısının kabul edilmesinden sonra bu süreç daha da hızlanacak ve Türkiye siyasi, askeri gücü gittikçe zayıflayan AB ile Batı bloğundan uzaklaşmaya başlayacaktır.

 

Bu yasanın ABD’de kabul edilmesi ile Ermeni diasporasının soykırım iddiaları ile ilgili talepleri daha da artacak ve Türkiye ile Ermenistan arasında gelişmeye başlayan ilişkilerin hepsi askıya alınacak ve daha da kötüye gidecektir.

 

Eğer, bu süreçte ABD hükümeti hâlâ Ermenilerin arkasında durmaya devam ederse dünya kamuoyu Kafkaslar ve Ortadoğu’da bugüne kadar yaşanan acıların hiçbir şey olmadığını görecek, yeni bir Dünya savaşı yaşanmasının an meselesi olduğunu söylediğimiz zaman bunu ciddiye almayanlar, acı gerçekle karşı karşıya kalacaklardır.

 

Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ve sorumlusu ise her zaman olduğu gibi aptal politikacılar olacaktır.

 

 

 

 omer@kanburoglu.com < 5 Mart  2010

 

 

 

 

 

Were overcome 

People, poverty, hunger, thirst will stand for.
But injustice, ill never be allowed to be seen below, will not be tolerated.
Alparslan TÜRKEŞ 


We get rid of the irresponsible behavior of a stupid man.

Yesterday, the Armenian Genocide of the draft law before the vote that I wrote in the article "raises every year to this project or to give or accept, if you accept then we'll be our enemy," he had written. Americans accept the law of Turkey and Turkey chose to be public enemy.

Express their own preferences.

After that, the U.S., Turkey and the Republic of Turkey the state of public opinion is the ENEMY.

Relations between the two countries, American politicians fool a few voters that the Armenians were chosen to sacrifice for the sake.

So far the United States for Turkey "was a stupid man" no longer "a stupid enemy" will be.

Relationship between the two countries will never be as before.

To Turkey for a while according to the situation developments, the Middle East in the Russia-Iran-China axis, was forced to join the bloc.

After the acceptance of the Armenian bill will accelerate this process even more political and Turkey, the EU and the Western block of military power weakened gradually will begin to move away.

With the adoption of this law in the United States related to genocide of the Armenian Diaspora will increase demand further and started to develop relations between Turkey and Armenia will be suspended and all of that will go from bad to worse.

If this process is still the U.S. government behind the Armenians continue to stand if world public opinion in the Caucasus and the Middle East ever experienced the pain of that nothing will see a new world war, the place is an issue when we say that we do not take seriously, bitter reality facing will.

Now, as in the past will not be responsible for anything at any time, as the politicians would be foolish.


 

 

omer@kanburoglu.com < March 5,  2010

 

 

 


 

Z ANA SAYFAYA DÖN