Başyazı, Ömer Lütfi Kanburoğlu, "Genel Af" / "General Amnesty"

 

 

 

“Genel Af”

 

 

Zulmedenleri affetmek, suçsuzlara yapılan haksızlıktır.
  SADİ

 

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ifadesi ile yeniden gündeme oturan genel af söylemi bu ülkenin birliğine ve bütünlüğüne büyük zarar vermekte.

 

Kamuoyunda “Rahşan affı” diye bilinen af sayesinde yıllar önce kaç tane PKK’lı terörist affedilerek salındı biliyor musunuz?

 

Tam 12.000 kişi…

 

Rahşan Ecevit’in “baklava çalan çocukları affedelim” diye tamamen insancıl duygularla savunduğu bu af, kişiye özel af olmayacağı için genel af haline dönüşmüş ve o dönemde sadece PKK’lı 12.000 teröristin affedilerek tekrar dağlara dönmesini sağlamıştı.

 

İstenilen elbette bu değildi; ama politikacıların akıllarına geleni söylemeleri ve yapmaları alışkanlığı bu ülkeye büyük zarar vermekte.

 

Bundan on yıl önce 12.000 tane PKK’lı af ettiniz de ne oldu?

 

Hiçbir şey!

 

Bugün toplumun gündeminde tartışılan “genel af”  PKK’nın, Abdullah Öcalan serbest bırakılsın diye ortaya attığı bir tezdir. Amaçları PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılarak tekrar örgütünün başına geçmesidir.

 

Durum böyle iken politikacıların şirinlik yapmaları kabul edilebilecek bir şey değildir.

 

Türkiye’nin ihtiyacı olan “Genel af” değil, suçluların cezalarını çektiği bir sistemdir.

 

Türkiye’de şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olmak dışında başka bir şey suç değildir; suç olarak tanımlanan fiiller ve ceza arasındaki ilişkide bir hakkaniyet yoktur.

Yapılması gereken “Genel af” değil bütün PKK’lıların, sempatizanlar da dahil olmak üzere hepsinin asılarak idam edilmesidir.

 

Bu idamlara Abdullah Öcalan’dan başlanmalı tutuklu, hükümlü PKK’lı kim varsa hepsi idam edilmelidir.

 

Bu hukuka uygun mudur? Elbette değildir ama madem bunun bir “savaş” olduğunu iddia ediyorlar o zaman, savaş zamanı savaş hukukun geçerli olduğunu da kabul etmeleri gerekir.

 

Hem yaşadıklara ülkeye karşı silahlı bir isyan hareketi başlatacak, önüne geleni vurup öldürecekler hem de yakalandıkları zaman demokrasi, insan hakları diyerek genel af isteyecekler. Bu söylem teröristlerin bütün dünyada kullandıkları bir propaganda tarzıdır. Eğer ciddiye alırsanız sadece kaybedersiniz.

 

Bu iş fazla uzamıştır, yıllardır sorunun çözümünde bir arpa boyu yol alamadığımız gibi herhangi bir sonuca da ulaşamıyoruz.

 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti teröristlerin bağımsızlık ve muhtariyet isteklerine evet demeyeceğine göre ne tartışıyoruz?

 

Madem bu bir savaş, o zaman savaşalım…

 

Her sene 300 şehit vereceğimize beş gün bin tane şehit verir ve bu problemi tarihe gömeriz olur biter.

 

 

 

omer@kanburoglu.com < 11 Mart 2010

 

 

 

 

 

 

"General Amnesty"
 

 

To forgive those who wrong, injustice is done to the innocent.

SADİIt sat on the agenda again when Kemal Kılıçdaroğlu general amnesty to the country's unity and integrity are major damage.

Public opinion "Rahşan amnesty" amnesty with known years ago how many PKK terrorists were released by pardon. Do you know?

Full 12,000 people ...

Rahşan Ecevit's "Baklava ring let's forgive the children," he defended with all human emotions that this amnesty, special amnesty to the person will not be turned into a general amnesty, and at that time had only 12,000 PKK terrorists can be forgiven again had to return to the mountains.

Of course this was not desired, but politicians do to mind and the habit of telling everything to the great damage to this country.

Ten years ago, did the 12,000 pardon What happened to them PKK?

Nothing!

Today, society's agenda to be discussed "general amnesty" of the PKK, Abdullah Ocalan release he put forward to yourself is a thesis. Objectives of the terrorist organization PKK leader Abdullah Ocalan's release is the switch to the beginning of the re-organization.

While the case of politicians is not something that can be accepted to sweetness.

Turkey needs a "general amnesty", but take their punishment of criminals is a system.

Turkey is currently in Turkey to become members of the Armed Forces anything other than a crime is not defined as criminal acts and penalties in an equitable relationship between the no.
Should be made a "general amnesty" but all PKK, including the well-wishers of the swing is all.

Abdullah Ocalan to death should be started from these detainees, who have all condemned PKK should be executed.

Does this law is appropriate? Of course not, but seeing that a "war" are claiming to be then, that the current law of war or wartime they must accept.

And an armed rebellion against the country living will movement began, to shoot to kill everything in front of the capture raw time democracy, human rights will also want a general amnesty. This discourse is a way of propaganda of the terrorists that they use all over the world. If you only lose if you take seriously.

This job has been more prolonged, for years the problem did not receive a path length such as barley also are unable to return any results.

Independence and autonomy of the State of the Republic of Turkey terrorists will not say yes to requests according to what we discussed?

Since this is a war, then let's fight ...

Every year 300 thousand five days we will be martyrs and martyrdom gives the date of this problem we will bury ends. 

 

omer@kanburoglu.com < March 11,  2010

 

 

 


 

Z ANA SAYFAYA DÖN