Başyazı, Ömer Lütfi Kanburoğlu, Bir Şehir Efsanesi / A city legend

 

 

Bir Şehir Efsanesi

 

 Bir insanın yaşamından değerli bir şeyi yoksa, o insanın yaşamının da değeri yoktur.

Tagore

 

 

Geçtiğimiz gün Ali Elverdi’nin vefatı dolayısı ile gündeme gelen bir şehir efsanesi hakkında birkaç şey söylemek istiyorum.

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan 6 Mayıs 1972’de idam edildiler.

Peki, suçları idam edilmelerini gerektiriyor muydu?

Bugünün kanunlarına bakarsak elbette hayır…

Hatta bugün aynı eylemleri yapsalar kimse kendilerini ciddiye bile almaz, muhtemelen adlarını bile bilen olmazdı.

İdamları üzerinden 38 sene geçmiş olmasına rağmen neydi onları bu kadar gündemde tutan?

İdam edildikleri zaman ben 12 yaşındaydım,  yakalandıklarını radyodan dinlemiştik heyecanla…

Küçüktüm, bir şeyler oluyordu. O zamanlar Ankara, Maltepe’de oturuyorduk. Namık Kemal Ortaokulu’na gidiyordum.

Olaylar, eylemler…

Kafam pek basmıyordu, daha büyümemiştim.

Hiç unutmuyorum bir çocuk konserve kutusuna ayağı ile vurmuş ve kutu patlamış çocuk yaralanmıştı.

O zaman öğrendim yolda duran her şeye vurulmayacağını. Birileri terör ortamı yaratmak istiyordu ama sebebini soran yoktu.

Deniz Gezmiş ve arkadaşları banka soyuyor, silahlı eylem yapıp okul basıyor, işgal ediyor, ABD’li askerleri kaçırıp rehin alıyor ve bütün bunları Türkiye’de Marksist-Leninist bir devrim yapmak amacı ile gerçekleştiriyorlardı.

Deniz Gezmiş, eylemlerine destek olması amacı ile 1969’da Filistin’e gitti.

Hani, bugün Türkiye’de insanların yere göğe sığdıramadığı Filistin var ya, oraya. Arkadaşları ile beraber gittiği Filistin’de  El-Fetih kamplarında silahlı eğitim görüp devrim yapmak amacı ile Türkiye’ye geri geldi.

FKÖ o tarihlerde El-Fetih gerilla kamplarında Türkleri eğitip bize devrim ihraç etmeye çalışıyordu. Filistin’e giden gençler El-Fetih kamplarında eğitim görüp bavullar dolusu silah eşliğinde Türkiye’ye gelip devrim hayalleri kuruyorlardı.

Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının hiç kimseyi öldürmediğini, asılmalarının cinayet olduğunu savunanlara şunu sormak istiyorum:

Bugün Türkiye’de Abdullah Öcalan’ın idam edilmesini isteyen kaç kişi vardır; bir referandum yapsak muhtemelen %80 evet oyu çıkacaktır.

Peki, Abdullah Öcalan eline silah alıp kaç kişiyi öldürmüştür?

Hiç…

İşte böyle bir şeydir, devrim hayali…

Başarırsanız kahraman, başaramazsanız idam!

Türkiye’de silahlı bir devrim yapma şansınız yüzde kaçtır acaba?

Bence Türk insanının silahlı devrim, hele Marksist-Leninist bir devrim yapma ihtimali %0,1 bile değildir. Bu hayallerin peşinde koşanlar sayesinde güvenlik güçleri Türk solunun üzerinden dozer gibi geçmiştir. Geldiğimiz noktada bu tip hayaller ülkede bırakın solu, sosyal demokrat bile kalmamasına halkın siyasi tercihinin merkeze kaymasına yol açmıştır.

Türk insanının genlerinde isyan, başkaldırma yok, tevekkül var. Görmüyor musunuz? Bu millet yıllardır dünyanın en pahalı elektriğini, doğal gazını, suyunu, benzinini, mazotunu v.s. kullanıyor ama gıkını bile çıkarmıyor. Bu milletin gösterdiği tevekkül yüzünden yük hayvanları işsiz kaldı.

Sayın Elverdi’nin cenazesi üzerine bir başka efsane ortaya atıldı “Deniz yaşasa imiş Başbakan olurmuş”.

Ben size söyleyeyim Deniz Gezmiş yaşasa idi ne olacağını: Türkiye’de binlerce Deniz yaşıyor üstelik hem ülkücü, hem de devrimci…

Ne oldular biliyor musunuz?

Hiç.

Unutuldular, kimse isimlerini bile hatırlamıyor. Onlar inandıkları dava uğruna geleceklerini heba ettiler, dürüst insanlardı. Bugünün idealistleri gibi hırsız ve sahtekâr değillerdi.

Onun için artık adlarını anan yok, kahve köşelerinde gün sayıyorlar.

Kimse hatırlamıyor onları.

Deniz’i hatırlatan, kahraman yapan idam edilmesi…

Berbat…

Hatta ironik!

 

 

   

omer@kanburoglu.com < 21  Nisan 2010

 

 

 

A City Legend

 

If there is anything of value from a person's life, it is not the value of human life.

Tagore

 


Due to the death of Ali Elverdi recently came up with a few things I want to say about urban legends.
Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan were executed on May 6, 1972.
So, what crimes did require executed?
If we look at today's laws of course not ...
If they do the same actions even today one does not even take themselves seriously, you probably would not know even their names.
Executed over the past 38 years, despite what was holding them so much on the agenda?
I'm 12 years old when they were executed, capturing the excitement we had listened to the radio ...
I was young, something was happening. At that time, Ankara, were sitting in Maltepe. Namık Kemal was going to junior high school.
Events, actions ...
My head was not very pressing, never bigger.
I do not remember ever hitting a child with tin cans and boxes up to the explosion of children who have been wounded.
Then I learned not to hit anything in the road.
Someone wanted to create an environment of terror, but there was no reason for asking.
Visit Deniz was robbing the bank and his friends, his school is getting armed action, is occupied by American soldiers kidnapped and taken hostage, and all that Marxist-Leninist revolution in Turkey with the aim They were carried out.
Visit Deniz have, to support acts went to Palestine in 1969 with the goal.
You know, the Muslims living in Turkey today over the skies of Palestine that can not fit there either, there. He goes with his friends in the Palestinian Al-Fatah armed training camps and returned to Turkey in order to make the revolution came.
El-Fatah PLO guerrilla camps at that time the Turks were trying to educate and to export the revolution to us. Young people who go to Palestine and Al-Fatah training camp in suitcases full of guided weapons to Turkey were established, and dreams of revolution.
Travel and colleagues have Deniz not kill anyone, who actually argued the murder want to ask:
Abdullah Ocalan in Turkey today there are many people who want to be executed, a referendum we will vote probably yes 80%.
Well, Abdullah Ocalan, how many people killed as murders?

No ...
Such a thing, a revolution dream ...
If you manage a hero, you can not achieve death!
Chance to make an armed revolution in Turkey, the percentage is that?
I think the Turkish people's armed revolution, especially Marxist-Leninist revolution is not likely to give even 0.1%. Thanks to those who pursue their dreams of security forces over the Turkish left is the past, such as bulldozers. Imagine we have arrived at the point of this type left in the country leave, social democrats not even stay in the center of people's political preferences have led to a shift.
Turkey in the genes of the human rebellion, insurrection, no trust there. Do not you see? This nation for years, the world's most expensive electricity, natural gas, water, gasoline, the fuel, etc. interests, but not even a bent. Show that the trust of the nation was unemployed because of pack animals.
Mr. Elverdi another legend's funeral was raised on "but claimed that the Prime Minister would have been living Deniz."
I'll tell you if I was living was what would happen Deniz Visit: Turkey Deniz lives of thousands and even idealistic, and revolutionary ...
Do you know what you are?
No.
Were forgotten, and nobody does not even remember their names. They believe their cases have been wasted for the sake of their future, were honest people. Thieves and crooks were not as idealistic today.
No mention of the name for it now, are counting the days in the coffee corner.
Nobody remembers them.
Deniz'i remind the hero to be executed ...
Awful ...
Ironically, even!

 

 

omer@kanburoglu.com < April 21,  2010

 

 

 

 

 

 


 

Z ANA SAYFAYA DÖN