Başyazı, Ömer Lütfi Kanburoğlu, Suçluların Affı / Amnesty for Criminals


 

 

Suçluların Affı

 

 

Kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir.

Pascal

 

 

 

Belli bir suç işlemiş insana karşı yapabileceğiniz iki şey vardır; ya ıslah edecek ya da ceza vereceksiniz. Affetmek suçla mücadele yöntemi değildir. Suç işleyenleri sürekli affetmek insanları ancak suça teşvik eder.

 

Türkiye'de 2002 yılına kadar 55 tane af çıkarılmış. Geçtiğimiz koalisyon hükümeti döneminde “Rahşan Affı” diye tarihe geçen af sırasında sadece 11.800 tane PKK’lı aftan yararlanarak tahliye oldu ve bunların hepsi dağa geri döndü. Bunlardan başka aynı aftan yararlanarak tahliye olan binlerce katil, hırsız, tecavüzcü, dolandırıcı ise sokaklara geri dönerek suç işlemeye devam etti.

 

Hiç şüphesiz Rahşan Ecevit af teklifi ile gündeme geldiğinde bu sonucu beklemiyordu. Kendisi konunun uzmanlarınca “kişiye özel af olmaz, bu genel affa dönüşür” diye defalarca uyarıldığı halde O, “baklava çalan çocukları” affedebilmek amacıyla bu afta ısrar etti. Sonuç tam bir rezaletti. Aftan yararlanarak tahliye olmuş tecavüz hükümlüleri tekrar çocuklara tecavüz ettiler, hırsızlar tekrar hırsızlık yaptılar, katiller tekrar öldürdüler ve cezaevleri tekrar doldu.

 

Af teklifi ile gündeme gelenlerin bu konuyu bir kez daha düşünmesi lazım. Benim yedi yaşındaki yeğenim, suç işlemeyi adet haline getirmiş 14 yaşındaki bir hırsız tarafından evinde öldürüldü. Sonra bu hırsız ve katil iki sene sonra çocuk diye tahliye edildi. Çıkar çıkmaz başka birini bıçakladı, sonra tekrar cezaevi, tekrar af, tekrar suç, tekrar cezaevi, tekrar salıverilme bu böyle sürüp gitti…

Asla ıslah olmadı.

Kanunlar önünde çocuktu, ama tetiği çekip, bıçaklayıp öldürdükleri insandı.

 

Her şeyi bildiğini zanneden politikacılarımıza tekrar hatırlatmakta fayda var; kişiye özel af olmaz. Af kelimesini ağzınıza aldınız mı bu genel affa dönüşür ve sonuç daima rezalet olmuştur.

 

Eğer cezaevleri kalabalık diyorsanız bunun hal çaresi mahkemelerin daha çabuk karar vermesini sağlayacak tedbirleri almaktır. Halen cezaevindeki insanların yarıdan fazlasını tutuklular oluşturmaktadır. Bu utanılacak bir durumdur. İnsanları hüküm vermeden aylarca, yıllarca hapiste tutmak hukuk devleti olduğunu dilinden düşürmeyen bir devleti komik duruma düşürmektedir.

 

Yok, eğer amacınız hapishanelerdeki doluluk oranları değil de gerçekten çocukların affedilmesi ise bunu genel af yolu ile değil kanunlarda yapacağınız düzenlemelerle hâkime yetki vererek yapabilirsiniz.

 

Yoksa çocuk affı diyerek yola çıkarsanız sonuçta bir bakarsınız başı kesilerek öldürülen Münevver’in katili, 2 yaşındaki kız çocuklarına tecavüz edenler ve bunun gibiler serbest bırakılmış.

 

Kader kurbanlarını kurtarmak ve topluma kazandırmak istiyorsanız bunun yolu af değil kanuni ve sosyal düzenlemeler yapmaktır.

 

Benim oğlumu, yeğenimi, kızımı tecavüz edip öldürenleri affetmek yetkisi sizde değildir. Kanunları bu yöntemle sürekli işlemez hale getirirseniz namuslu insanlara kendi kanunlarını kanla yazma hakkı vermiş olursunuz.

 

Kalın sağlıcakla,

 

 

 

omer@kanburoglu.com < 26 Nisan 2010

 

 

 

 

Amnesty for Criminals


 


Not based on force incapable of justice, justice is not based on brutal force.
Pascal
 
Been convicted of certain crimes against the people can do is two things: either you will or punishment to rehabilitation. To forgive is not a method of combating crime. Criminal trespass, but to encourage people always to forgive.

Amnesty in Turkey until 2002, 55 of them are removed. During the past coalition government "of Rahşan Amnesty" the date during the last amnesty amnesty only 11.800 of them taking advantage of PKK were released and all of them returned to the mountain. The other advantage of the amnesty in the evacuation of thousands of murderers, thieves, rapist, criminal fraud, to return to the streets continued.

Rahşan Ecevit undoubtedly come up with proposals that pardon did not expect this result. The experts about their own "private amnesty does not, it turns into a general amnesty," although he was warned repeatedly that "the children diamond ring" in order to forgive it insisted on forgiveness.
The result was a complete mess. Convicted of rape was released again by taking advantage of amnesty children were raped, the thieves were stealing again, the killer killed again and again was filled prisons.

Amnesty offer came up with the need to consider this issue again. My seven-year-old nephew, I have brought crime into the pieces of 14-year-old was killed by a burglar. Thieves and murderers after he was released two years after the child. Out-stabbed someone else, then back to prison again, down again, crime, prison again, this time it went away again to be released ... I was not breeding. Child in front of the law, but the trigger pull, was stabbed and killed people.

Think you know everything there is to remind again that our politicians, not individual amnesty. Did you get your mouth the word amnesty amnesty into this mess and always has been the result.

If you are in crowded prisons in the state courts' resort to more quickly take measures to ensure that decision-making. People still in prison constituted more than half the detainees. This is a shameful situation. People without provisions for months, not years in prison, reduced to a state of law is the state language is ridiculous.

No, if the occupancy rate in prisons is not your goal really is to forgive the children through this amnesty law does not authorize the judge can make arrangements to do.

If you do not remove the child down the road as well as the results will take a look at the dead were beheaded Münevver's killer, who raped and 2-year-old girls were let loose like this.

To save the fate of the victims and the community want to win but the way down to the legal and social arrangements.

My young son, my nephew, my daughter is raped and murdered not you have the authority to forgive. This method does not work consistently with the laws of chastity if you make it right for people to write their own laws will give blood.

Stay Good day,


 

 

omer@kanburoglu.com < April 26,  2010

 

 

 

 

 

 


 

Z ANA SAYFAYA DÖN