Başyazı, Ömer Lütfi Kanburoğlu, "Siyasette Yerinden Oynayan Taşlar" / "Local politics at play in the Stone"


 

 

Siyasette Yerinden Oynayan Taşlar

 

Seçmen, güzel havalarda size şemsiye verip

 yağmurlu günde geri alan kişidir.

 

 

Türkiye, Deniz Baykal’ın olduğu iddia edilen bazı görüntülerle yeni bir siyasi mecraya girdi. Deniz Baykal ve Nesrin Baytok’a ait olduğu iddia edilerek internette yayınlanan bazı görüntüler Baykal’ın CHP Genel Başkanlığından istifa etmesi ile sonuçlandı. CHP olağan kurultayına iki hafta kala gündeme gelen bu görüntüler aslında Deniz Baykal’ın istifa etmesini gerektirecek kadar vahim değildi; çünkü çok bozuk, daha doğrusu bilerek eskitilmiş bu kayıtta insanların kim olduğu dahi seçilemiyordu. Eğer görüntüyü yayınlayan, jeneriğine kime ait olduğunu yazmadan internete koysa, bahse giriyorum ki tek bir kişi dahi onun Baykal olduğunu iddia edemezdi.

 

Görüntü kalitesi o kadar kötü ki, Baykal çok rahat bir şekilde “Bu görüntüler bana ait değil, benimle bir alakası yok” diyebilir ve bu iddiayı ortaya atanları dava edebilirdi.

O halde niye istifa etti?

 

Tek açıklaması, görüntülerin kendine ait olduğunu bildiği için bunun arkasının geleceğini tahmin ederek istifa etmeyi tercih etmiş olmasıdır.

 

Her iki durumda da bu görüntüler ister net, ister bozuk olsun Türk siyasi hayatının önümüzdeki on yılının şekillenmesinin başlangıcı olmuştur.

 

Ben, bu görüntülerin kaydedilmesinde Baykal’ın iddia ettiği gibi hükümetin bir katkısının olduğunu zannetmiyorum; biliyorsunuz Başbakan, Baykal’a “Allah her hükümete senin gibi muhalefet lideri nasip etsin” diye her gün dua ediyor. Deniz Baykal’ın CHP Genel Başkanlığından ayrılmasının hükümete bir faydası olmadığı açık. Öyleyse, bu “komplo”yu düzenleyenlerin başka bir şey hedefledikleri ve bunun Türkiye’nin önümüzdeki yıllardaki siyasi geleceğine yön vermek için yapıldığı düşüncesi akla geliyor.

 

Bu komplo ile umut edilen Baykal’ı ve CHP’yi zora sokmak değil AKP hükümetine alternatif oluşturmaktır.

 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin İran’a ekonomik ve siyasi yaptırımlarının dünya gündeminde ve Tayyip Erdoğan’ın da buna karşı olduğu, Türkiye’nin Orta Doğuda Suriye, İran ve Filistin’le giderek artan asgari müşterekleri, Rusya ile yapılan anlaşmalar, İsrail’le yükselen siyasi gerginlik göz önüne alındığında hükümetin en önemli dış desteğinin devam etmesini gerektirecek argümanların giderek azaldığını anlamak için kâhin olmaya gerek yok.

 

ABD’nin İran’a askeri operasyon için 1 trilyon 200 milyar dolarlık bütçe ayırdığı stratejik bir oyunda yer almanın ve daha da önemlisi “kaybetmesi muhtemel olan tarafta” yer almanın riskini karar vericiler yüklenmeye hazır olsa da, Türk halkının mevcut sosyo-ekonomik şartlar altında bu yükü kaldıracak gücü olmadığı gibi, böyle bir tercihi de yoktur.

 

Bu oyunun baş aktörlerinin Türkiye kadar önemli bir ülkenin Orta-Doğu politikalarının kendilerinin tercihleri ile zıt düşmesini seyretmek gibi bir lükslerinin olmadığı açıktır.

 

Üstelik bu tercihler kamuoyu tarafından desteklenmiyorsa, hükümete alternatif politikalar üretmek çok daha kolay hale gelir.

 

Kalın sağlıcakla,

 

 

omer@kanburoglu.com < 18 Mayıs 2010

 

 

 

 

Local politics at play in the Stone

 

 

Voters, provide an umbrella in fair weather

and rainy days are back person.

 

 

 

Turkey, Deniz Baykal, with some images that allegedly entered into a new political medium. Deniz Baykal and Nesrin Baytok claimed to belong to some images published on the website of CHP Chairman Baykal has resulted in the resignation. CHP usually two weeks before the convention agenda displays the fact that Deniz Baykal did not grave enough to require him to resign because too bad, actually knowing who he is aged people, even in this record could not be selected. If the image is published without generic internet who owns the place, if I would bet that even a single person could claim that it was Barnes.

Image quality is so bad that in a very comfortable Barnes "These images do not belong to me, nothing to do with me," he and those who put forward this claim could be sued.

So why has resigned?

The only explanation, he knew his own images to predict the future as behind it has chosen to resign is.

In both cases the net like these images, or get damaged in Turkish political life was the beginning of the next decade is shaping.

I, recording images Baykal's claims, as the government, a contribution that I do not think, you know, the Prime Minister, Baykal, "Allah is the government like you, the opposition leader's bless you," I pray every day is. CHP chairman Deniz Baykal did not have any benefit to leaving the government open. If so, the organizers of this conspiracy and that they are targeted something else in the political future of Turkey in the coming year to give direction on the idea comes to mind.

This plot and the CHP and Baykal had been hoping to put does not create an alternative to the AKP government.

The United Nations Security Council on Iran economic and political sanctions of the world agenda and Tayyip Erdogan, also against it, that Turkey's Middle East in Syria, Iran and Palestine increasing the minimum commons, Russia and the agreements, Israel and the rising political tension is taken into consideration the government's most important to continue to require external support of the argument to be considered to reduce the need for priests.

U.S. Iran military operations from 1 trillion 200 billion dollar budget is a strategic game, where to buy and more importantly, the loser is likely to side "where to buy the risk of decision-makers are ready to install, though, the Turkish people's current socio-economic conditions under this as there is not the strength to lift the load, there is no such preference.

The protagonists of this game a great country like Turkey in the Middle-East policy with their preferences as opposed to the luxury of watching the decline is not clear.

Moreover, these preferences are not supported by the public an alternative to government policy becomes much easier to produce.

Stay healthy,

 

 

omer@kanburoglu.com < May 18,  2010

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Z ANA SAYFAYA DÖN