Başyazı, Ömer Lütfi Kanburoğlu, "Görüntü sahte, sonuç gerçek", "False images, the results actual"


 

 

Görüntü sahte, sonuç gerçek

 

 

Başarının sırrı , uğraşılan konuya hakim olmaktır.

Benjamin Disraeli

 

 

Ulusal Kriminal Bürosu talep üzerine yaptığı inceleme sonrası düzenlediği basın toplantısında Deniz Baykal ve Nesrin Baytok’a ait olduğu iddia edilen bahse konu görüntü kayıtlarının adı geçen şahıslara ait olmadığı ve montaj yolu ile elde edilmiş olduğu kanaatine vardıklarını açıkladı.

 

NİYE İSTİFA ETTİ?

Eğer görüntüler kendisine ait değilse Deniz Baykal niye istifa etti? İnsan -kendi ifadesi ile- iki hafta içerisinde neler yaptığını bilmez mi? Biliyorsunuz bu görüntülerin iki haftalık bir geçmişi olduğunu Sayın Baykal düzenlediği basın toplantısında kendi açıklamıştı. Yani Deniz Baykal görüntülerin internete yansımasından iki hafta önce böyle bir olay yaşamış olmalı ki kendisi böyle bir ifade kullandı.

 

GÖRÜNTÜLER SAHTE

Deniz Baykal internete düşen bu görüntülerden sonra kamuoyu önüne çıkarak “Bu bana ait değildir, benim Sayın Baytok ile bir alakam yoktur, görüntüler sahtedir” demediğine, bilakis “iki haftalık bir görüntüdür” ifadesini kullandığına göre görüntüler sahte olsa ne olacak?

 

RAPOR CİDDİ DEĞİL

Ulusal Kriminoloji Bürosunun görüntülerin montaj ve ilgili şahıslara ait olmadığı konusundaki görüşlerine katılıyorum. Zaten daha önce de yazmıştım; Sayın Baykal kamuoyuna “Bu görüntüler bana ait değil” deseydi hiç kimse aksini ispat edemezdi. Demek ki kendisine ait olduğunu biliyor ve bu bozuk görüntüleri çekenlerin elinde aynı zamanda ses kayıtları olan, renkli, daha detaylı görüntüler de olabileceği ve olduğunu düşünerek, bilerek istifa etti.

 

Yoksa insan kimle yattı, kimle kalktı bilmez mi yahu?

 

Ulusal Kriminoloji Bürosunun raporunda ceket ve pantolonun gardıroba asıldığına vurgu yapılmış. Biraz dikkatli bir göz oranın gardırop değil bir sandalyenin sırtı olduğunu anlar. Ceket sandalyenin arkasına geçirilmiş, muhtemelen pantolon da sandalyenin üzerine konmuş. Zaten ceket sandalyenin arkasına geçirilmiş olduğu için ilk başlarda kadrajın sol tarafı ceketin kolu tarafından engelleniyor, ceket sandalye arkasından odadaki erkek tarafından alındıktan sonra kadraj netleşiyor.

Oradakinin bir sandalye olduğunu düşünürsek kameranın muhtemelen ya yemek masası, ya da bir şifonyere yerleştirildiği ortaya çıkar. Burası bir yatak odası olduğuna göre odada yemek masası olmaz; dolayısı ile geriye şifonyer kalıyor. Kamera açısını göz önüne aldığımızda aşağılarda bir yerlere şifonyerin oturma kısmının içine kamera, şifonyerin arkasına da vericisi yerleştirilerek vericinin buradaki prizden güç kaynağı temin etmesi sağlanmış olabilir (her şifonyerin arkasında sağında solunda priz vardır).

 

BAYKAL’I TEMİZE ÇIKARMAK

Görüntüler üzerine başka birçok tahlil yapabilirim, başkaları da yapabilir fakat bu ne beni, ne de başkasını ilgilendirmiyor. Çünkü olayın muhatapları “bu görüntüler bize ait değil” demiyor. Tek söyledikleri “bize komplo kuruldu”.

 

KOMPLO KURULDU

Evet, doğru bu bir komplodur. Birileri Sayın Deniz Baykal’ı CHP’nin başından uzaklaştırmak için komplo kurmuştur. Bu komployu boşa çıkarmanın tek yolu “bu görüntüler bana ait değil, benim Nesrin Baytok ile herhangi bir ilişkim yoktur ve olamaz" diye açıklama yapmaktan geçer.

Sayın Baykal bunu yapmadığı gibi, olayı doğrulayıcı nitelikte “görüntülerin sadece iki haftalık” olduğu iddia ediyor.

 

SİZE NE OLUYOR?

Olayın muhatabı onurlu davranıp istifa ediyor, "bu ben değilim" demiyor.

O zaman adama sormazlar mı:

Size ne oluyor?

 

Kalın sağlıcakla,

 

omer@kanburoglu.com < 20 Mayıs  2010

 

 

 

False images, the results actual

 

The secret of success, subject to control.

Benjamin Disraeli

 

National Bureau of Criminology, upon request the examination after a press conference in the Deniz Baykal and Nesrin Baytok belonging to alleged aforementioned video recordings mentioned party not and assembly via obtained concluded that they were announced.

 

WHY YOU RESIGNED?

If the images do not belong to him if the Deniz Baykal resigned Why? Human-to-two weeks in their own words what he does not know? You know the history of these images is a two-week press conference Mr Barnes had his own explanation. Deniz Baykal, the images that reflection to the Internet must have experienced such an incident two weeks ago that he has used such a phrase.

 

IMAGES FAKE

Deniz Baykal, the Internet fall into those images after the public going to the "It's not mine, I'm Mrs. Baytok a relevance I do not have, the images are fake," he did not, but rather "two weeks is a vision," a phrase that is shown in the fake what will happen.

 

REPORT NOT SERIOUS

Montage of images of the National Bureau of Criminology and opinions about the party did not agree on. I had already written earlier, Mr. Baykal to the public "These images do not belong to me" well if no one could prove otherwise. So, we know that he belongs in the hands of those who support these corrupted images, sound recordings, which at the same time, colorful, detailed images and is also may be thinking, knowing, resigned.

Or people who had slept with, he does not know who the hell up?

In the report of the National Bureau of Criminology jacket and pants hanging wardrobe has been emphasized. A careful eye is not there a bit of a wardrobe in the back of chairs understands. Been passed to coat the back of the chair, you probably have put his pants on the chair. Has already been passed to coat the back of the chair in the first frame to the left side is blocked by the arm of the jacket, jacket from the back seats taken by men in the room gets clearer after the framing.

If we think there is a chair of the camera is probably all you or dining table, a chest of drawers, or placed out. Since it is a bedroom in the dining room would not be accepted due to a chest of drawers in the back. Camera angle to consider when down below somewhere, chest of drawers of the seating section inside the camera, chest of drawers to the back of the transmitter by placing the transmitter here unplugging the power supply to ensure the right may be (one chest of drawers in the back of the right of the left socket is).

 

BAYKAL EXCULPATE

Several other displays on the analysis, I can do what others can do but me, I do not care what someone else. Counterparts because of the event, "these images do not belong to us" does not say. They only say "we established conspiracy."

 

CONSPIRACY WAS FORMED

Yeah, right, this is a conspiracy. Mr. Deniz Baykal of the CHP someone to remove the conspiracy was beginning. The only way to frustrate the conspiracy "I do not own these images that I do not have any relationship with Nesrin Baytok explanation and I do not go to.

Mr. Barnes did not do it, as the nature of the event confirm that the "only two weeks of the images" as is claimed.

 

WHAT HAPPENS TO YOU?

Addressee of the event and is resigning honorable act, does not say that I'm not.

So do not ask people:

What happens to you?

 

omer@kanburoglu.com < May 20, 2010

 

 

 


 

Z ANA SAYFAYA DÖN