Başyazı, Ömer Lütfi Kanburoğlu, Dış politikada Hayaller / Visions in Foreign Policy

  

 

 

Dış Politikada Hayaller

 

 

İnsanların gölgelerinin büyüdüğü yerde güneş batıyor demektir.

 

 

Günlerdir Türkiye’nin yaşadığı dış politika krizini izliyorum.

Her gün bu kriz ile ilgili bir şeyler yazmak istiyorum.

Ve her gün yazmaktan vazgeçiyorum.

Niye biliyor musunuz?

Çünkü, dinleyen yok.

 

Türkiye, vatandaşlarının %10’ununun bile desteklemediği bir dış politika kulvarına girdi. Bu politikanın uygulayıcıları kime danışıyor, bu kararları hangi uzmanlarla beraber yürürlüğe koyuyorlar anlamıyorum; çünkü konunun uzmanı olan bürokrat, teorisyen, akademisyen, diplomat, asker, uzman ve bilim adamlarının hiç biri bu adımları desteklemiyor.

 

Bu işler öyle “Sigma Protokolü” veya “Prometheus’un İntikamı” okuyarak yürümez. Eğer tavsiye alacaksanız bu romanları okumaktan öte “mücahitlik” yapmamış köşe yazarlarından değil, o romanlara ilham vermiş operasyonları yöneten yetkililerden almalısınız.

 

Tabi ilk önce onlardan özür dilemeniz lazım. Sizler hayal dünyasında yaşarken onlar bu ülke için can veriyorlardı…

 

Hayal dünyasında ve ayna karşısındaki sanal büyüklük sizi büyük yapmaz. Dünya devleti olmak, dünyada söz sahibi olmak elbette güzel temenniler ama bu temennileri destekleyecek argümanlarınız olmalı. Yoksa dünyada sizinle alakası olmayan ve yanlış giden bir şeyleri değiştirmek için camdan atlayıp intihar etmenin kime ne faydası olur?

 

Dış politikada itidal en önemli unsurdur, en son söyleyeceğiniz sözü en başta söylerseniz kaybetmeniz kuvvetle muhtemeldir.

 

Daha önce de söylemiştim Sayın Başbakan “Rus Ruleti” oynamayı çok seviyor ama bu oyunda eğer şansınız varsa tetiği beş kere boşa düşürürsünüz, altıncıda intihar etmiş olursunuz.

Ben saydım tetik beş kere boşa düştü!

 

Allah herkesin sonunu hayır etsin inşallah...

 

 

omer@kanburoglu.com < 10 Haziran 2010

 

 

 

 

Visions in Foreign Policy

 

 

The growth of the human shadow is where the sun goes down.

 

 

Turkey's foreign policy crises are days when I watch live.

Write something about this crisis every day I want to;

I give up and write every day.

Do you know why?

Because who does not listen.

Turkey of its citizens %10 entry into the lane I do not support a foreign policy. This policy practitioners who counsel, these decisions which experts along with enforcement do not understand, because the experts, the bureaucrats, theorists, academics, diplomats, military experts and scientists, none of these steps do not support.

This work that way, "The Sigma Protocol" or "Revenge of Prometheus” read do not walk. If you would recommend this book to read beyond the "mujahideen" columnist does not do not, it has inspired the novel manages operations of the authority should take.

Sure, first you need to apologize to them. When you live in the fantasy world were giving their lives for this country ...

In the fantasy world and the virtual size of the mirror does not make you great. State to the world, of course, good wishes to have a voice in the world, but this desire must be to support your argument. If you are irrelevant in the world and to change something goes wrong, he commits suicide jump from the glass What good will to whom?

Is the most important element of moderation in foreign policy, to say the last word in the first place is likely to lose if you say that.

The Prime Minister had earlier said that "Russian Roulette", but he loves to play in this game if you are lucky you will reduce the trigger five times frustrated, you will have committed suicide in the sixth.

I'm counting down the trigger five times, was wasted!

God I hope everyone get to no end ...

 

 

omer@kanburoglu.com < June 10, 2010

 

 

 

 

 


 

 

Z ANA SAYFAYA DÖN