Başyazı, Ömer Lütfi Kanburoğlu, Düşen Uçakta Zıplamak / Falling to jump on a plane

 

Düşen uçakta zıplamak

 

 

Referanduma üç gün kaldı. Yılbaşı itibarıyla 72 milyon 561 bin 312 olan Türkiye nüfusunun yaklaşık %80’inin Pazar günü yapılacak referandumun içeriği konusunda herhangi bir bilgisi yok. Bu, sadece 12 Eylül’de yapılacak referanduma özgü bir olay değil, halkın kendisi ile ilgili olaylarda bilgilenmesi ve araştırması ile alakalı.

Halkın bilinçlenme ve hak arama hürriyetinin özgür ve bağımsız basın ile yargının olmadığı bir ülkede kısıtlı kalması gayet normal.

Önüne ne konursa onu yiyen insanlar, kıçlarına batan kazığın acısının hesabını elbette soruyorlar ama kazığın ucu boğazlarına gelince; bunun için de aradan bir on sene geçmesi gerekiyor. Kazık ancak on senede halkın boğazına dayanıyor.

Peki, halkın kıçına batmadan önce bunun bir kazık olduğunu anlaması niçin mümkün olmuyor?

Türkiye çürümüş bir halde. Halkın özgürce haber almasını sağlamakla görevli basın susturulmuş, patronların elinde…

Yargı kapanın elinde kalmış, zaten hak aramak için müracaat etmek için hem paran, hem zamanın olması lazım. Yani işin yoksa paran çoksa git yargıya başvur durumu…

Yetkililer rüşvetin önlendiğini ve kaldırıldığını söylese de önemli işlerin hiçbiri rüşvetsiz yürümüyor…

Belediyeler yolsuzluk ve hırsızlığın odağı olmuş, imar yolsuzlukları sayesinde  dünün donsuzları yeni tosuncuklarımız oldu. Hırsızlığın adı belediyeler sayesinde “hizmet” oldu; biri yanıma “hizmet” etmek için yanaşınca hemen cüzdanımı koruma altına alıyorum….

Hele hizmet etme heveslisi bir devlet kurumuysa kıçınıza yastık bağlamanız önemle tavsiye edilir.

Referandum konusunda aydınların sonuç itibarı ile paylaştığı tek bir konu var o da Türkiye’nin hızla bir iç savaş ortamına sürüklendiği.

Ben referandumda eğer “Hayır” çıkarsa bunun halkın AK Parti’ye karşı yükselen öfkesinin bastırılması için bir vesile olacağına inanıyorum. Hükümet muhaliflerine karşı yükselen öfke bu şekilde en azından seçimlere kadar bastırılmış olacaktır. Bazı liberal yazarlar da “Evet” çıkarsa Türkiye’de iç savaşın kaçınılmaz olduğunu söylüyorlar.

Sonuç her ne çıkarsa çıksın, aydınların Türkiye’nin yakın bir gelecekte iç savaş tehlikesi ile karşı karşıya olduğu yönünde bir inancı var.

Belki de böylesi daha hayırlı olacaktır. Kürt teröristlerin kabul edilmesi mümkün olmayan talepleri ve artan terör eylemleri karşısında bu sonuç kaçınılmaz görünüyor. Eskiden teröristlerle mücadele eden devlet görevlilerinin PKK’lıların itiraflarına dayanarak teker teker tutuklanması ve yıllardır hapislerde süründürülmesi halkın bu tabloya daha fazla seyirci kalmasını mümkün kılmıyor.

Pazar günü yapılacak Anayasa referandumu aylar önce söylediğimiz gibi AK Parti’ye güven oylamasına dönüşmüştür. Canınız ne şekilde oy kullanmak istiyorsa kullanın sonuç hiçbir şeyi değiştirmeyecektir.

Türkiye, motoru bozulmuş bir uçak gibi son sürat irtifa kaybetmektedir. İnsanlar bir müddet sonra yere çarpacak uçağın içinde ne şekilde oy kullanacaklarına dair tartışmaktadırlar.

Sizce bu tartışma uçağın motorunu çalıştırır mı?

 

omer@kanburoglu.com < 08 Eylül  2010

 

 

 

Falling to jump on a plane

After three days left in the referendum. As of Christmas with 72 million 561 thousand 312 of Turkey's population of about 80% of Sunday's referendum on the content of any information. This is only September 12 referendum to be held on a specific event, not related to his public events, and research-related information.
And public awareness of human rights, press freedom and the free and independent judiciary is not quite normal in a country to remain limited.
If what is put in front of people who eat it, your ass down to the account of the pains of the piles are asking, of course, but when it comes to the throat to the tip of the pile, looking for that we need to take a decade.
Stakes, but in ten years is based on people's throats.
Well, people have a stake in the ass before sinking to understand why not possible?
Turkey in a state of decay. Freedom of the people tasked with providing access to news media muzzled, the boss at the hands of ...
Remained closed in the hands of the judiciary, already referred to as the right to search for money, and time should be.
So that's the case referred to the judiciary or the money to you many ...
Bribe officials said the front was removed, and although none of the important things do not run without corruption ...
Been the focus of municipal corruption and theft, public corruption, thanks to yesterday's donsuz had our new tosuncuk. The name of the municipality due to theft, "service" became one of my next "service" approach to take to protect my wallet when I'm just ....
If a government agency is especially eager to serve your ass pads are strongly recommended to connect.
Share the results with the reputation of intellectuals in a referendum that has a single subject in Turkey and he is quickly dragged into a civil war environment.
If I'm in a referendum "No" if the interests of the people rising against the AK Party would be an occasion for anger suppression believe. The rising anger against government opponents in this way at least until the elections will be suppressed. Some liberal writers, "Yes" if the interests of the civil war in Turkey say that is inevitable.
Get results no matter what comes out, intellectuals in Turkey in the near future with the threat of civil war against the belief that there is a direction.
Perhaps such people would be better. Kurdish terrorists can not be accepted and the increasing terrorist attacks against the demand that seems inevitable. Used to combat the terrorist PKK, which state officials admit are based on the individual arrest and imprisonment of people to be dragged into this table does not make it possible to keep the audience more.
Constitutional referendum will be held on Sunday as we have said months ago the AK Party has turned to a vote of confidence. What is your soul if you want to use the results of the vote will not change anything.
Turkey, impaired motor speed, such as a plane is losing altitude. After a while people will hit the ground about the aircraft they will vote in what way are discussed.
Do you think this debate is the aircraft's engines running?
 

 

omer@kanburoglu.com < September 08, 2010

 


 

Z ANA SAYFAYA DÖN