Başyazı, Ömer Lütfi Kanburoğlu, Kürdistan Özerk Bölge Anayasası/ The Constitution of the Kurdistan Autonomous Region

 

Kürdistan Özerk Bölge Anayasası

 

PKK terör örgütü referandum süreci içerisinde 20 Eylül’e kadar ateşkes ilan etmişti. Kendi ilan ettiği ateşkes 20 Eylül’de bitiyor, ayın yirmisinden sonra eylemlerine tekrar başlayacak. Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması ve bölgesel özerklik gibi kabul edilmesi mümkün olmayan talepleri var. Bu arada okullar açılınca çocuklarını okullara göndermeyerek Kürtçe eğitim istedikleri için okulları da boykot kararı aldılar; ayın 23 ünde Hakkari’de “demokratik özerklik ilan” etme kararı aldılar, ne demekse?

 

Birkaç gün önce İspanya’nın El Mundo gazetesine konuşan KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan, bölgesel otonomi alanında benimsedikleri modelin İspanya modeli olduğunu belirtti. İspanyol anayasasını incelediklerini  “yerel hükümetlerin merkezi hükümetle uyum içinde olduğu, kendi polis gücü ve parlamentosu bulunan bir ülkenin hedefleri olduğunu” ifade eden Karayılan eğer “Katalonya otonomisi elde edersek, silahları bırakacağız ve Birleşmiş Milletler’e teslim edeceğiz” dedi.

 

Peki, nedir bu Katalonya otonomisi?

 

Oturdum, Katalan Anayasasını okudum ve bu anayasa içerisindeki İspanya, ve İspanyol kelimelerini Türkiye ve Türk, Katalan ve Katalonya kelimelerini de Kürt ve Kürdistan kelimesi ile değiştirdim. İspanyollarda Krallık olduğu için Kral’ı Cumhurbaşkanı ile değiştirdim. Sadece Özerk Bölgeyi kapsayan illerin adını niyetlerini bilmediğim için yazmadım, bayrağın şekli ve renkleri kısmını boş bıraktım. Parlamento binasının ve bazı kurumların bulunacağı ilin adını bilemediğim için yazmadım.

 

Yani, eğer özerklik taleplerini kabul edersek kabul edeceğimiz metni ortaya çıkardım. Özerklik talepleri yanında Abdullah Öcalan’ın da serbest bırakılmasını istediklerini göz önüne alarak aşağıdaki taslağı okuyun. İçinize siniyorsa bu hakareti kabul edin, sinmiyorsa gereğini yapın.

 

Hep söylediğim gibi, ROJ TV serbest bırakılmalı halk seyretmeli ve millet bunların ne istediğini, taleplerini iyi anlamalı. Konunun açlık, yoksulluk, geri kalmışlıkla bir ilgisi yok, adamlar ayrı bir devlet kurmak ama diğer yandan Marmaris’te restoran, Bodrum’da marina işletmek istiyorlar.

 

Bir yerlerin çivisi çıktı ama bina çöktüğü için nerenin çivisi çıktı anlaşılamıyor.

 

 

* * *

 

Kürdistan Özerk Bölge Anayasası

 

Bu Anayasa Türkiye'yi oluşturan tüm bölgelere tanınan ve garanti edilen özerklik hakkını kullanan özerk bir Kürdistan kurma arzusunu dile getirir.

 

Kürdistan'ın özgürlüğünü kazandığı bu onurlu anda bunun olanaklı olmasına yardım eden, katkı sunan erkekler ve kadınlar takdir edilmelidir.

 

Bu yasa Kürdistan kolektif kimliğinin ifadesidir. Bölgenin kurumlarını ve Türkiye'nin diğer bölge ve uluslarıyla olan özgür dayanışması çerçevesinde devlet ile olan ilişkisini tanımlar. Bu dayanışma tüm Türkiye halklarının özgün birlikteliğinin garantisidir.

 

Kürdistan halkı özgürlük, adalet ve eşitliği kolektif yaşamlarının en üstün değerleri olarak deklare eder ve Kürdistan'da yaşayan ve çalışan herkes için makul, saygın bir yaşam standardı sağlayacak uzun bir gelişim süreci gerçekleştirme arzularını ifade eder.

 

Kürdistan'ın kolektif özgürlüğü özerk hükümetin kurumlarında kendi ifadesini bulur. Kürt tarihi temel haklara, halkların kamu özgürlüklerine vurgu yapan, gelecekte demokratik bir toplumun yaratılmasını olanaklı kılmak için Kürdistan halkının devam ettirmek istediği bir tarihtir.

 

Bu prensiplere sadık kalmak ve Kürdistan'ın vazgeçilmez özerklik hakkının hayata geçmesi için aşağıda yer alan yasayı Kürdistan Parlamentosu üyeleri önerir, Vekiller Kongresi Anayasa Komitesi kabul eder ve Kürdistan halkı tekrar teyit eder ve Kürdistan Meclisi onaylar.

 

GİRİŞ KISMI

Genel hükümler

Madde 1

1. Bir millet olarak Kürtler, Anayasa ve kurumsal normun temeli olan bu yasa uyarınca özerkliği yerine getirmek için kendisini Özerk bir Topluluk olarak oluşturur.

 

2. Özerk Hükümet Kürdistan özerkliğinin politik olarak etrafında örgütlendiği bir kurumdur.

 

3. Özerk Hükümetin gücü Anayasa, bu yasa ve halktan gelmektedir.

 

Madde 2

Özerk bir Topluluk olarak Kürdistan  bölgesi bu yasa yayınladığında ……………………………………………… İllerinin oluşturduğu alandır.

 

Madde 3

1. Kürdistan'a özgü dil, Kürtçedir.

 

2. Türkiye Devleti'nin resmi dilinin Türkçe olması gibi Kürtçe Kürdistan'ın resmi dilidir.

 

3. Özerk Hükümet her iki dilin bilinmesini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alarak ve bu dillerin Kürdistan vatandaşlarının hak ve görevleri bakımından tam eşitliğini mümkün kılacak koşulları yaratarak her iki dilin normal ve resmi kullanımını garanti eder.

 

 

Madde 4

Kürdistan bayrağı ……………………………….. renklerden oluşur.

 

Madde 5

1. Kürdistan Özerk Hükümeti bölgesel organizasyonunu kendi yerel yönetim teşkilatı olan bölgeler ve ilçelere böler, buna karşın daha geniş idari ilçeler de oluşturabilir.

 

2. Bölgesel birimler kasaba planı ve anakent faktörlerine dayanarak oluşturulabilir, bazı birimler işlevsel doğaya veya çok özel amaçlara göre de olabilir.

 

3. Bu yasa uyarınca Kürdistan'ın bölgesel organizasyonunu çeşitli bölgesel birimlerin özerkliğini garanti eden bir Parlamento Yasası düzenler.

 

 

Madde 6

1. Bu yasa Kürtlerin siyasi statüsünü devletin genel kuralları uyarınca yasal olarak Kürdistan'ın herhangi bir bölgesinde ikamet eden tüm Türk vatandaşlarına tanır.

 

2. Yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşı Kürtler son yasal ikamet yerlerinin Kürdistan'da olduğunu kanıtlayan belgeleri Türkiye Konsolosluğu'na vermek koşuluyla bu yasada belirtilen siyasi haklardan yararlanır. Onların soyundan gelenler de böyle bir talepleri olması durumunda devletin yasasında belirlenen şekilde bu haklardan yararlanır.

 

Madde 7

1. Özerk Hükümetin yasaları ve yönetmelikleri Kürdistan medeni yasasıyla birlikte, kişisel statü veya bölge dışı diğer yasalara tabi durumlardaki istisnaların haklarını çiğnemeden tüm bölgede yürürlüktedir.

 

2. Türk uyruğuna sahip yabancılar yasal olarak Kürdistan'da ikamet ederken aksini istediklerini ifade etmedikçe Kürdistan medeni yasasına tabi olur.

 

Madde 8

1. Kürdistan vatandaşları Anayasa'da belirtilen hak ve görevlere sahiptir.

 

2. Bireylerin ve grupların tam gelişimini ve tüm vatandaşlarının siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal yaşama katılımını kolaylaştırma durumunu önleyebilecek veya alıkoyabilecek her türlü engeli kaldırmada etkin ve gerçek olabilecek bu kişilerin kendi yetki alanındaki özgürlük ve eşitlik gibi koşullarını geliştirmek bir kamu otoritesi olarak Özerk Hükümetin sorumluluğundadır.

 

Özerk hükümetin yetkisi

Madde 9

Özerk Hükümet aşağıdaki konularda tek yetkilidir:

 

1. Bu yasa çerçevesinde özerklik kurumlarının organizasyonu.

 

2. Kürdistan medeni yasasının korunması, değiştirilmesi ve geliştirilmesi.

 

3. Usul hukuku ve Kürdistan'ın maddi hukukun belirgin özelliklerinden veya Özerk Hükümet organizasyonunun özel karakteristiğinden kaynaklı idare usulüyle ilgili yasalar.

 

4. Kültür

 

5. Tarihi, artistik, anıtsal, mimari, arkeolojik ve bilimsel miras.

 

6. Arşivler, kütüphaneler, müzeler, gazete kütüphaneleri ve diğer kültürel referans merkezleri devletin kontrolü altında değildir. Müzik Konservatuarları ve Güzel Sanat hizmetleri Özerk Topluluk yararınadır.

 

7. Araştırma. merkezi Kürdistan'da olan akademiler.

 

8. Bölgelerin sınırlarının ve resmi isimlerinin ve diğer yerlerin isimlerinin değiştirilmesi.

 

9. Bölgesel ve kıyı şeridinin planlanması, konut ve kasaba planlaması.

 

10. Ağaçlık, orman kaynakları ve hizmetleri, hayvancılık alanları, çayırlar, özel olarak korunan doğal ve dağlık alanlar.

 

11. Bu yasanın 17. maddesindeki hükümler uyarınca sağlık hizmetleri.

 

12. Turizm

 

13. Yasal olarak devletin genel çıkarına olarak sınıflandırılmayan veya icra edilmesi diğer bir Özerk Topluluğu etkilemeyen kamu işleri.

 

14. Rotaları tamamen Kürdistan bölgesinde bulunan yollar ve otoyollar.

 

15. Demiryolları, karayolu, deniz, nehir, halat taşımacılığı; limanlar, helikopter alanları, havaalanları ve Kürdistan'ın Meteoroloji Hizmeti. Taşımacılık hizmetleri için merkezler ve yükleme terminalleri kiralamak.

 

16. Su projeleri, kanallar ve sulama işleri; üretim tesisleri, enerjinin dağıtımı ve taşımacılık. Bölgenin dışında sonlanmıyor ve kullanımı diğer bir il veya özerk topluluğu etkilemiyorsa bu işin yürütülmesi; kaynak, termal ve yeraltı suları.

 

17. İç sularda balık avlama, kabuklu deniz havyanı endüstrisi, su kültürü, avlanma ve gölde balık avlama.

 

18. El sanatları.

 

19. Eczacılıkla ilgili düzenlemeler.

 

20. Ticari mevzuat uyarınca mal ve güvenlik ticareti için merkezlerinin oluşturulması ve planlanması.

 

21. Ticari mevzuat uyarınca kooperatifler, Sosyal Güvenlik sistemlerinde yer almayan hayır toplulukları ve diğer kooperatif dernekleri.

 

22. Emlak Odaları, Ticaret Odası, Sanayi ve Sevkiyat.

 

23. Mesleki Birlikler ve dereceli nitelikli mesleklerin icrası.

 

24. Faaliyetleri esas itibariyle Kürdistan'da olan eğitim, kültür, sanat, yardım, refah veya benzeri mahiyetteki vakıf ve dernekler.

 

25. Sosyal yardım.

 

26. Gençlik.

 

27. Kadının durumunun geliştirilmesi.

 

28. Medeni, ceza ve cezaevi mevzuatına sürekli riayetle birlikte reşit olmayanların korunması ve himayesi.

 

29. Spor ve boş vakit.

 

30. Spesifik sektörler ve medya için devlet tarafından kabul edilen yasaları çiğnemeden reklâmcılık.

 

31. Eğlence.

 

32. Devlet sisteminin yardım amaçlı bahisleri (spor toto) dışında kumarhaneler, oyun ve iddia.

 

33. Özerk Hükümetin yararına olan istatistikler.

 

34. Bu yasada açıkça ifade edilen diğer meseleler ve devletin Anayasa aracılığıyla Özerk Hükümete devrettiği benzer içerikteki konular Özerk Hükümetin tek yetkili olduğu konulardır.

 

Madde 10

1. Aşağıdaki konularda mevzuat geliştirmek ve uygulamak devletin temel mevzuatı çerçevesinde uygun olduğunda, orada belirtilen şartlarda Özerk Hükümetin sorumluğundadır:

 

1. Yargı sistemi ve Özerk Hükümetin sorumluluğu sistemi ve kamu çalışanlarının kanununa ek olarak Özerk Hükümete bağlı kamu organları.

 

2. Özerk Hükümetin yetki alanındaki zorunlu kamulaştırma, idari sözleşmeler ve imtiyazlar.

 

3. Kamu sektörünün gerekli kaynaklarını ve hizmetlerini özellikle tekel durumlarında muhafaza etme ve genel çıkarlar öyle gerektirdiğinde özel şirketlerin denetlenmesi.

 

4. Kredi, bankacılık ve sigorta planlaması.

 

5. Maden ve enerji organizasyonu.

 

6. Koruma için ek standartlar sunan Özerk Hükümetin güçlerini çiğnemeden çevrenin korunması.

 

7. Balıkçılığın planlanması.

 

2. Kürdistan’daki şehir kadastro sistemi mevzuatını geliştirmek Özerk Hükümetin sorumluluğundadır, bu kadastrolara yetki vermek devletin sorumluluğundadır.

 

Madde 11

Devlet yasamasının aşağıdaki alanlarda uygulaması Özerk Hükümet sorumluluğundadır:

 

1. Cezaevleri

 

2. Çalışma şartları, çalışma şartları açısından devletin yürütme seviyesindeki gücüne zarar vermeden yargı ve mevcut hizmetler. Ülke içindeki ve dışındaki nüfus hareketi konusunda devlet yasalarının bu konularla ilgili koyduğu tüm yasalara zarar vermeden devlet tüm güçleri muhafaza eder.

 

3. Telif hakkı ve patentler.

 

4. Kambiyo acenteleri, aracı firmalar ve ticari acentelerin tanzimi. Uygun olduğunda ilgili sınırı oluşturarak müdahale etmek.

 

5. Ağırlıklar ve ölçüler. Kalite ölçüleri.

 

6. Kürdistan'da düzenlenen uluslararası fuarlar.

 

7. Devlet bu yönetimi kendisi için ayırmadığında devlet yönetimi altındaki müzeler, arşivler ve kütüphaneler.

 

8. Devlet doğrudan yönetimlerini kendisi için ayırmadığında genel çıkar olarak sınıflandırılan limanlar ve hava limanları.

 

9. Genel uygulamaya zarar vermeden, çıkış ve varış noktaları Özerk Yönetim Toplumu sınırları içerisinde olan malların ve yolcuların ulaşımını planlamak.

  

Madde 12

1. Devletin genel ekonomi aktivitesi ve para politikasının planlanması ve temelleri uyarınca, karar vermek Özerk Hükümet'in sorumluluğundadır:

 

1. Kürdistan'daki ekonomik aktivitenin planlanması.

 

2. Devlet yasalarının güvenlik, sağlık veya askeri çıkar gerekçeleri yüzünden her ne belirlediği konusunda ve madenler, hidrokarbonlar, nükleer gücün tabi olacağı endüstrilerle ilgili düzenlemelere zarar vermeden sanayi alanı, dış teknolojinin ithal edilmesi yetki gücü tamamen devletindir.

 

3. Sanayi sektörlerinin yeniden yapılanması için devlet tarafından hazırlanan planların Kürdistan'da geliştirilmesi ve uygulanması.

 

4. Tarım ve hayvancılık çiftçiliği.

 

5. Fiyatlar ve rekabetten koruma mevzuatı ile ilgili genel politikaya zarar vermeden iç ticaret ve tüketici ve kullanıcının korunması.

 

6. Şirket, kamu ve ülke sınırları içerisinde kredi kurumları ve mevduat bankaları.

 

7. Bu mevzuat kapsamındaki diğer yasalarda kadar ön görülmediği için Özerk Hükümet'in kamu ekonomi sektörü.

 

2. Özerk Hükümet uygun durum ve aktivitelerde devletin kamu ekonomi sektörünün yönetimine de katılır.

 

Özerk Polis Kuvvetleri

Madde 13

1. Özerk Hükümet bu mevzuat çerçevesinde Özerk Polis Kuvvetleri oluşturabilir.

 

2. Özerk Hükümet'in Özerk Polis Kuvvetleri aşağıdaki işlevlere sahiptir:

 

a) Mülklerin ve kişilerin korunması, yasa ve düzenin devam ettirilmesi.

 

b) Özerk Hükümet'in bina ve tesislerinin savunulması ve korunması.

 

3. Özerk Polis Kuvvetleri'nin genel olarak yönetiminin gerçekleştirilmesi ve Lokal Polis Kuvvetleri'nin koordine edilmesi Özerk Hükümet'in sorumluluğundadır.

 

4. Devletin kontrolündeki Devlet Güvenlik Güçleri ve Özel Birlikler limanlar, havalimanları, kıyılar, sınırlar ve gümrüklerin korunması gibi ekstra ve toplum doğasının üzerindeki polis hizmetleri, Türklerin ve yabancıların ulusal ülke sınırlarına giriş ve çıkışlarının kontrol edilmesi, yabancıların ikamet, ülkeden iadesi ve sınır dışı edilmesi, göç ederek gelmesi ve gitmesi, pasaportları, kimlik kartları, silah ve patlayıcıların taşınması, devletin mali olarak korunması, kaçaklılık ve vergi dolandırıcılığı ve doğrudan güvenlik kuvvetlerine verilen diğer işlevler ile ilgili tek sorumludur.

 

5. Bu işlevi yerine getiren Polis ve Özel Birlikler Anayasa'nın Hâkimlere, Mahkemelere ve Cumhuriyet Savcılıklarına bağlıdır.

 

6. Bu vesileyle Özerk Hükümet Polis Kuvvetleri'ni ve Devlet Güvenlik Güçleri ve Özel Birlikleri'nin aktivitelerini koordine etmek için Devlet Hükümeti'nden ve Özerk Hükümet'ten yeterli temsilcinin katılmasıyla Güvenlik Konseyi oluşturulur.

 

Madde 14

1. Güvenlik Güçleri ve Özel Birlikler Özerk Hükümet'in Polis Kuvvetleri'ne atfedilen işlevlere göre aşağıdaki durumlara müdahale edebilir:

 

a) Özerk Hükümet tarafından müdahale etmesi istenildiğinde. Müdahale Özerk Hükümet'in talebi ile sonlandırılır.

 

b) Devletin çıkarının ciddi şekilde tehlikeye düşürüldüğünü düşünmeleri durumunda Güvenlik Konseyi'nin onayıyla kendi inisiyatifleri doğrultusunda.

 

2. Devletin alarm, istisnalar ya da kuşatma durumu ilan etmesi halinde. Olay bu tür meseleleri düzenleyen yasama uyarınca olursa tüm Polis Kuvvetleri ve Özel Birlikler sivil veya askeri yetkililerin doğrudan emri altında olur.

 

Madde 15

Tüm Polis Kuvvetleri, Özel Birlikler ve yargı yetkisi alanındaki tüm eğitimi düzenlemek, yönetmek tamamen Özerk Hükümet'in yetkisindedir.

 

Madde 16

1. Devletin Radyo ve Televizyon statüsünü düzenleyen yasal çerçevede radyo, televizyon ve basın sistemi mevzuatını geliştirmek ve uygulamak Özerk Hükümet'in sorumluluğundadır.

 

2. Devletin temel yasaları çerçevesinde basın sistemi ve genel olarak sosyal iletişim için tüm medya yasasını geliştirmek ve uygulamak da Özerk Hükümet'in sorumluluğundadır.

 

3. Yukarıda değinilen paragraflarda belirtilen koşullara bağlı kalmak şartı ile Özerk Hükümet kendi televizyonunu, radyosunu, basınını ve genel amaçlarını başarmak için sosyal iletişim kurmak amacıyla için tüm medyayı düzenleyebilir, oluşturabilir ve sürdürebilir.

 

Madde 17

1. Ülke içi sağlık meseleleriyle ilgili temel mevzuatı geliştirmek ve uygulamak Kürdistan Özerk Hükümeti’nin sorumluluğundadır.

 

2. Sosyal Güvenlikle ilgili olarak, aşağıdaki konuları yerine getirmek Kürdistan Özerk Hükümeti’nin sorumluluğundadır:

 

a) Sosyal Güvenliğin ekonomik organizasyonunu oluşturan yasalar hariç devletin temel mevzuatını geliştirmek ve uygulamak.

 

b) Sosyal Güvenliğin belirtilen ekonomik organizasyonunu yönetmek.

 

3. Özerk Hükümet ecza ürünleri üzerine devlet mevzuatının uygulanması için de sorumludur.

 

4. Kürdistan Özerk Hükümeti sınırları içerisinde bu amaçlar için yukarıda belirtilen tüm hizmetlerle bağlantılı konuları düzenleyebilir ve yönetebilir ve Sağlık ve Sosyal Güvenlik konularıyla bağlantılı kurumlar, organizasyonlar ve vakıfları teftiş eder. Devlet kendisine bu maddede yer alan görev ve güçlerini uygulayabilme olanağı sunan inceleme olanaklarını kendisi için saklı tutar.

 

Madde 18

Yargının yönetimi, askeri yargı hariç Özerk Hükümet'in sorumluluğundadır:

 

1. Yargının Organik Yasalarının ve Yargı Genel Konseyinin Devlet Hükümeti'ne tanıdığı veya verdiği tüm güçleri uygulamak.

 

2. Kürdistan yargı kurumlarının ayrım sınırlarını oluşturmak ve her birinin sandalye sayısını belirlemek.

 

3. Geleneksel mahkemelerin organizasyonuna, yargıçlarının ve yargının, mahkemelerin oluşturulmasına katkıda bulunmak.

 

Madde 19

Mevcut mahkemelerin birleşeceği Kürdistan Yüksek Yargı Mahkemesi kendi sınırları içerisindeki alandaki yargı kurumunu oluşturur.

 

Madde 20

1. Kürdistan'daki yargı yetkilileri aşağıdaki konulara bakar:

 

a) Yeniden inceleme ve Kürdistan Sivil Yasası ile ilgili Yüksek Mahkeme'ye yapılan başvurular da dâhil her konu ve derecedeki tüm sivil davalar.

 

b) Yeniden inceleme ve Yüksek Mahkeme'ye yapılan başvurular hariç her konu ve derecedeki cezai ve sosyal davalar.

 

c) Mevzuatın Özerk Bölge Toplumunu ilgilendirdiği konularda kanunlar Yürütme Kurulu yani Hükümet veya Özerk Hükümet Yönetimi tarafından karara bağlandığı her konu ve derecedeki idari davalar ve kanunlar Kürdistan'daki Devlet Yönetimi tarafından verildiği ilk başvurular.

 

d) Kürdistan'daki farklı yargı organları arasındaki yargısal sorunlarda.

 

e) Tapu Sicil Kaydı'na erişmesi gereken özel olarak Kürdistan yasasına atıfta bulunan belgelerin sınıflandırılması ile ilgili başvurular.

 

2. Uygun olması durumunda diğer konularda başvuru Anayasa Mahkemesi'ne yapılabilir. Bu tarz başvurular Yüksek Mahkeme veya Devlet Yasası'na göre yeniden inceleme başvuruları da dahil uygun olan diğer başvuruları da kapsar. Anayasa Mahkemesi Kürdistan Mahkemeleri ve Türkiye'nin geri kalan bölgelerindeki mahkemelerin güç ve yargı yetkisini etkileyecek sorunlarına ilişkin anlaşmazlıkları da çözer.

 

Madde 21

1. Kürdistan Yüksek Mahkemesi Başkanı, Yargı Genel Kurulu tarafından önerildikten sonra Cumhurbaşkanı tarafından atanır.

 

2. Kürdistan Yüksek Mahkemesi'nin mahkemelerin, yargıçların ve sekreterlerinin atanması Yargı Genel Kurulu'nun yasalarında belirlenen şekilde gerçekleştirilir.

 

Madde 22

Özerk Hükümet'in talebi üzerine Kürdistan Yargı Yönetimi hizmetindeki Mahkemeler, Yargıçlar, Yargı Sekreterleri ve diğer görevlilere ilişkin boş kadroları doldurmak için sınavlar düzenler.

 

Madde 23

1. Kürdistan Yargı Yönetimi hizmetindeki Mahkemeler, Yargıçlar, Yargı Sekreterleri ve diğer görevlilere ilişkin boş kadroları doldurmak için yapılan sınavlarda Kürdistan yasasına ilişkin özel bilgiler tercih sebebi olur. Hiçbir koşul altında temel noktalarda istisna yapılamaz.

 

2. Genel yasalar uyarınca Cumhuriyet Savcılığı'nın düzenlenmesi ve yürütülmesi yalnızca Devletin sorumluluğundadır.

 

Madde 24

1. Devlet yasaları uyarınca kamu noterleri ile Tapu Sicil ve Ticari Siciller, Özerk Hükümet tarafından atanacaktır. Noterlik gibi kadro adayları ister Kürdistan sınırları içerisinde ister Türkiye'nin diğer yerlerinde bu işi icra ediyor olsun eşit olarak görülecektir. Yarışma ve sınavlarda Kürdistan yasasına ilişkin özel bilgi kıstas olacaktır. Hiçbir koşul altında temel noktalarda istisna yapılamaz.

 

2. Özerk Hükümet Tapu Sicil ve Ticari Sicillerin sınırlarını sabitleme faaliyetlerine katılır. Devlet yasasının hükümleri uyarınca Özerk Hükümet noterin yetki sınırları ve noterlerin sayısına ilişkin sınırları belirleme sürecine de katılır.

 

Madde 25

1. Yargı yetkisinin kullanmasıyla ilgili olarak Özerk Hükümet davaya uygun olarak yasama gücü, düzenlemeler yapma ve inceleme de dahil yürütme yetkisine sahiptir.

 

2. Kürdistan Özerk Hükümeti bu mevzuatla kendisine atfedilen işlevleri yerine getirebilmek için organizasyonunda uygun hizmetleri sağlamakla yükümlüdür.

 

Madde 26

1. Yalnızca Özerk Hükümetin yargı yetkisine giren konularda, Kürdistan yasası Kürdistan sınırları içerisinde diğer yasalara tercih edilir.

 

2. İlgili konuda Kürdistan yasasının olmaması durumunda, devlet yasası bütünleyici temelde uygulanır.

 

3. Medeni yasanın belirlenmesinde, devlet Kürdistan medeni yasasının normlarına riayet eder.

 

Madde 27

1. Yalnızca Özerk Hükümet'in yargı yetkisine giren yönetim ve hizmet hükümleri Özerk Yönetim Toplumu mutabakatlarıyla sonuçlandırılabilir. Bu mutabakatlar Kürdistan Parlamentosu tarafından onaylanmalı ve Anayasa Mahkemesine iletilmelidir. Mutabakat bu bildirimden otuz gün sonra yürürlüğe girer.

 

2. Kürdistan Özerk Hükümeti bu mevzuata göre şu ana kadar belirtilen yetki alanlarını etkileyen konulara ilişkin uluslararası sözleşme ve anlaşmaların uygulanması için gerekli tedbirleri alır.

 

3. Özerk Hükümet sözleşme ve anlaşmaların sonucu hakkında ve şu ana kadar kendi çıkarını etkilendiğinden gümrük mevzuatı kanunları hakkında da bilgilendirilir.

 

Madde 28

1. Özerk Hükümet hükümetten bu mevzuat'ta öngörülmeyen güçlerinin aktarılmasını veya havale edilmesi talebinde bulunabilir.

 

2. Özerk Hükümet ayrıca Devletin yargı yetkisine giren konularda yasaların geliştirilmesine ilişkin yasama gücünün açıkça Özerk Hükümet'e verilmesini de talep edebilir.

 

3. Yukarıda belirtilen talepler ve özel durumlarda Özerk Hükümet'in hangi kurumunun yetkilendirileceği veya görev alacağına ilişkin yetki Kürdistan Parlamentosu'na verilmiştir.

 

Kürdistan Özerk Hükümeti

 

Kürdistan Özerk Hükümeti bir Parlamento, Özerk Hükümet Başkanı ve hükümetten oluşur; Anayasa uyarınca bu kurumların çalışmasını Kürdistan yasaları düzenler. Parlamento Kürdistan halkını temsil eder ve yasama gücünü uygular, bütçeyi onaylar, hükümet fiilini teşvik ve kontrol eder.

 

BÖLÜM İKİ

Özerk Hükümet

 

Madde 29

1. Özerk Hükümet bir Parlamento, Özerk Hükümet Başkanı, Yürütme Kurulu yani Hükümet'ten oluşur.

 

2. Anayasa ve bu mevzuat uyarınca bu kurumların çalışmasını Kürdistan yasaları düzenler.

 

Kısım I

Parlamento

Madde 30

1. Parlamento Kürdistan halkını temsil eder ve yasama gücünü uygular, bütçeyi onaylar, siyasi ve hükümet fiilini teşvik ve kontrol eder ve Anayasa ve bu mevzuat uyarınca Parlamento'nun onaylayacağı yasa ve Anayasa ile kendisine sunulan diğer güçleri, yetkileri uygular.

 

2. Parlamento dokunulmazdır.

 

3. Parlamento binası ……………. kentindedir fakat yasalarda belirtilen durumlar ve ifade edilen şekilde diğer kentlerde de oturum gerçekleştirebilir.

 

Madde 31

1. Parlamentonun onaylayacağı seçim yasasına göre Parlamento evrensel, özgür, eşit, doğrudan ve gizli oy esasına göre dört yıllık dönem için seçilir. Seçim sistemi nispi temsil olur ve Kürdistan bölgesindeki tüm alanların eşit temsilini de olanaklı kılar.

 

2. Kürdistan Parlamentosu üyeleri görevlerini yerine getirirken verecekleri oylar ve görüşlerinden dolayı dokunulmazdır.

 

Parlamento üyeleri seçili bulundukları süre boyunca suç işlerken yakalanmadığı sürece Kürdistan sınırları içerisinde işledikleri suçlardan dolayı gözaltına alınmaz ve tutuklanmaz. Parlamento üyelerinin iddianamesi, gözaltına alınması, sorgulanması ve yargılanması konusundaki kararlar her türlü durumda Kürdistan Yüksek Yargı Mahkemesi'nin sorumluluğundadır. Kürdistan bölgesi dışında yaşanacak cezai sorumlulukta Devlet Anayasa Mahkemesi'nin Suç Birimi önünde aynı koşullar gerekir.

 

3. Milletvekilleri zorunlu buyruklarla sınırlandırılmaz.

 

Madde 32

1. Parlamentoda bir Başkan, bir Başkanlık Konseyi ve Daimi Komite olur. Parlamento'nun resmi kuralları bileşimini ve seçimini düzenler.

 

2. Parlamento faaliyetlerini genel oturumlar ve komiteler şeklinde yürütür. Daimi komiteler yasama süresince birleşik oturumun görüş bildirme ve onaylama çağrısına zarar vermeden yasalar oluşturabilir ve onaylayabilir.

 

3. Resmi kurallar Parlamento'da Grup oluşturmak için gerekli minimum milletvekili sayısını, bunların yasama sürecine müdahale biçimini ve komite sözcülerinin işlevlerini belirler, Parlamento'daki gruplar üye sayılarının oranına göre tüm komitelerde yer alır.

 

4. Parlamento olağan ve olağanüstü oturumlar şeklinde toplanır. Olağanüstü oturum çağrısı Daimi Komite'nin kabul etmesi veya Milletvekillerinin dörtte birinin talebi veya resmi kurallarla belirlenecek sayıda Parlamento Grubu'nun talebi ile Başkan tarafından yapılır. Parlamento Özerk Hükümet Başkanı'nın talebiyle de olağanüstü oturumlar gerçekleştirir.

 

5. Hem birleşik oturumda hem de komitelerde alınan kararların geçerli olması için, bu kararların meclis üyelerinin çoğunluğunun katıldığı yasal toplantılarda ve yasalar ve parlamento resmi kuralları yeter sayısı için daha fazla kişiyi gerektirmediği durumlarda toplantıya katılanların çoğunluğunun kabul etmesi ve onaylaması gerekmektedir.

 

6. Yasa yapma hakkı Milletvekilleri, Yürütme Kurulu yani Hükümet'in ve Kürdistan yasasınca oluşturulacak kurallarla Kürdistan sınırlarındaki belediye üstü alanları temsil eden siyasal oluşumlardadır. Kürdistan Parlamentosu'na yasa teklifi sunma ile ilgili inisiyatif Parlamento tarafından yasa ile düzenlenecektir.

 

Madde 33

1. Kürdistan Parlamentosu yasama güç ve yetkisini yasa taslakları hazırlayarak kullanır. Bu yetki Anayasa Mahkemesi tarafından beklenmedik durumlarda Devlet Hükümeti'ne yani Hükümet'e aktarılabilir.

 

2. Kürdistan yasaları çıkarıldıktan sonraki on beş günlük süre içerisinde Resmi Gazete'de yayınlanması emrini verecek olan Özerk Hükümet Başkanı tarafından Cumhurbaşkanı adına ilan edilir. Yasalar Resmi Gazete'de yayınlandıkları gün yürürlüğe girer. Resmi Türkçe versiyonu Özerk Hükümet tarafından hazırlanır.

 

Madde 34

Aşağıdaki hususlar da Kürdistan Parlamentosu'nun sorumluluğundadır:

 

1. Özerk Hükümet'i, Senato'da temsil edecek senatörleri atamak. Bu atamalar Parlamento'daki her grubun milletvekillerinin sayısal oranında katılımla ve bu amaçla yapılan özel oturumda yapılır. Bu madde hükümlerine göre atanacak senatörler Kürdistan Parlamentosu'nun üyesi olmalıdır ve milletvekillikleri sona erdiğinde Anayasa'nın bu konudaki koşullarının dışında senatörlük görevleri sona erer.

 

2. Kanun tasarılarını Parlamento Başkanlık Konseyi'ne sunmak ve bu taslakları savunmakla sorumlu maksimum üç Parlamento Üyesi aday gösterilmek.

 

3. Devlet Hükümeti'nden kanun tasarısını kabul etmesini talep etmek.

 

4. Anayasaya uygun olmayan durumlarla ilgili başvuru yapmak ve anlaşmazlıklarda Anayasa Mahkemesi önüne çıkmak.

 

Madde 35

Parlamento insanların temel hakları ve kamu özgürlüklerini savunmak ve bu bağlamda Özerk Hükümet'in yönetim aktivitelerini teftiş edebilecek bir Ombudsman atayabilir. Bu organizasyonu ve Ombudsman'ın rolünü Kürdistan yasası oluşturacak.

 

Kısım II

Başkan

Madde 36

1. Başkan Parlamento tarafından ve üyeleri arasından seçilir ve Cumhurbaşkanı tarafından atanır.

 

2. Özerk Hükümet Başkanı Hükümet'i yönetir ve koordine eder; Özerk Hükümet'in en büyük organını ve Kürdistan'daki devletin normal organını temsil eder.

 

3. Başkan yürütmeye ilişkin işlevlerini geçici süreyle Meclis üyelerinden birisine verebilir.

 

4. Başkan siyasi olarak her durumda Parlamento'ya hesap verebilir durumda olur.

 

5. Kürdistan yasası Başkan'ın seçilme biçimi, kendisinin kişisel statüsü ve yetkilerini belirler.

 

Kısım II

Hükümet

Madde 37

1. Yönetim organı olarak hükümet oluşumunu, üyelerin atanma ve görevlerinin son bulması, yetkilerine ilişkin statü ve yönetim tarzı Kürdistan yasası ile düzenlenir.

 

2. Kurul her bir Meclis üyesinin kendi bölümünün işletilmesine ilişkin doğrudan sorumluluğuna zarar vermeden siyasi açıdan Parlamentoya karşı bir bütün olarak sorumludur.

 

3. Kurulun binası …………………………. kentindedir ve yerinden yönetim yetkiyi dağıtma ve işlevlerin koordinasyon kriterleri temelinde kurumları, hizmetleri ve bağlı bulunanları Kürdistan'ın farklı yerleşim yerlerinde oluşturulabilir.

 

4. Hükümet'in Yürütme Kurulu ve Özerk Hükümet'in Yönetimi'nden çıkan tüm yasalar, düzenlemeler ve kanunların Resmi Gazete'de basılması gerekir. Kararların bu şekilde basılması Özerk Hükümet'in tüm kurallarının ve yasalarının geçerliliği ve yürürlüğe girmesi için yeterli olur. Türkiye'nin Resmi Gazetesi'ndeki basımıyla ilgili devlet kanununda ne belirtiliyorsa ona bağlı kalınır.

 

Madde 38

Özerk Hükümet'in Başkanı ve Meclis üyeleri Parlamento üyeleri seçili bulundukları süre boyunca suç işlerken yakalanmadığı sürece Kürdistan sınırları içerisinde işledikleri suçlardan dolayı gözaltına alınmaz ve tutuklanmaz. Bu kişilerin iddianamesi, gözaltına alınması, sorgulanması ve yargılanması konusundaki kararlar her türlü durumda Kürdistan Yüksek Yargı Mahkemesi'nin sorumluluğundadır. Kürdistan bölgesi dışında yaşanacak cezai sorumlulukta Devlet mahkemeleri önünde aynı koşullar gerekir.

 

Kısım IV

Özerk Hükümet üzerindeki kontrolü uygulamak

Madde 40

1. Kürdistan yasaları idari yasa başvurularından muaf olacak ve Anayasa'ya uygunlukları açısından sadece Anayasa Mahkemesi'nin kontrolüne tabi olacaktır.

 

2. İdari yasa yetkisi ile ilgili başvurular kanunlara ve mutabakatlara ve Özerk Hükümet'in yürütme ve idari kurumlarınca yapılan yasalara karşı yapılabilir.

 

Madde 41

Önceki maddenin 1. paragrafındaki hükümlere zarar vermeden, Kürdistan yasası Kürdistan Parlamentosu'nda görüşülme ve onaylama için ele alınan Hükümet'in veya hükümet dışı yasa tekliflerinin bu mevzuata uygunluğu ile ilgili, işlevi yasalarla belirlenerek, görüş bildirecek bir danışma birimi oluşturup, bu organın işlevini denetler.

Özerk Hükümet'in Yürütme Kurulu'nun yani Hükümeti'nin veya Kürdistan Parlamentosu'nun Anayasa'ya uygun olmayan kararlarıyla ilgili başvuruyu sunmanın ön koşulu belirtilen organın tavsiyesi ile olur.

 

Madde 42

Bu vesileyle Kürdistan Emekli Sandığı kurulur. Bu kurumun organizasyonunu Kürdistan yasası düzenler ve Özerk Hükümet'in hesap geçerliliği için güvencesi, kuralları ve prosedürlerini oluşturur. Bu yasa onay için Parlamento'ya sunulmalıdır.

 

omer@kanburoglu.com < 16 Eylül  2010

 

 

 

The Constitution of the Kurdistan Autonomous Region

 

PKK terrorist organization in the referendum process had declared a ceasefire until September 20. Their declared ceasefire ends on September 20, will resume action after twenty. Abdullah Ocalan's release and that is not acceptable, such as regional autonomy have requested. When schools opened in the meantime not to send their children to schools because they want Kurdish language education in schools have decided to boycott, the month in 23 Hakkari in them, "declared the democratic autonomy" to be decided, is to what?

 

Spain's El Mundo newspaper a few days before speaking to the President Murat Snakes KCK Executive Council, by adopting a model of regional autonomy in Spain as a model, he said. The Spanish constitution review their "local government, central government and be in harmony with his own police force and parliament in a country's goals is" to express the Snakes if "Catalonia autonomy achieved if we disarm and not to the United Nations shall deliver," he said.

 

So, what is this Catalonian autonomy?

 

I sat, I read the Catalan Constitution and the constitution in Spain, and the Spanish word for Turkey and Turkish, Catalan and Catalan word for word with the Kurds and Kurdistan have changed. Spanish King to the Kingdom that changed with the President. Autonomous Region, covering only the name of the province did not write for not knowing their intention, the shape and color of the flag was left blank. The parliament building and some institutions do not know the name of the province would have never written for.

 

So, if you will accept if we accept the autonomy demands of the text was uncovered. Autonomy demands by the release of Abdullah Ocalan, by taking into consideration that they want to read the following draft. If you accept this insulting your inner duck, duck, do not need.

 

As I always say, Roj TV should be released, and people should watch what they want their nation, must understand the demands. Of the issue of hunger, poverty, lagging behind men has nothing to do to establish a separate state, but on the other hand restaurants in Marmaris, Bodrum want to operate in the marina.

 

A place where the nail went, but the building collapsed because of the output pins can not be understood.

 

 

* * *

 

The Constitution of the Kurdistan Autonomous Region

 

Turkey, by this Constitution and guaranteed the autonomy granted to the region's right to express the desire to establish an autonomous Kurdistan.

 

We have the honor to win the freedom of Kurdistan that it is possible to help, men and women who contribute will be appreciated.

 

Kurdistan is the expression of the collective identity of this law. Institutions of the region and Turkey's other regions and states within the framework of international solidarity with the Free and defines the relationship. This solidarity of all the people of Turkey is the guarantee of the original association.

 

Kurdish people, freedom, justice and equality, collective lives at the top as values declares, and in Kurdistan, who live and work for everyone, reasonable, respectable living standard will provide a long development process to realize their desire to express.

 

Kurdistan's collective self-government institutions the freedom to find their own expression. Based on Kurdish rights, freedom of peoples addresses to the public, the creation of a democratic society in the future to enable the people of Kurdistan is a date that you want to continue.

 

These principles faithfully and Kurdistan's essential autonomy of the right to life to pass down in the law of Kurdistan Parliament members will suggest, Deputy Congress Constitutional Committee accepts people of Kurdistan again reaffirms and the Kurdistan Assembly approves.

 

INTRODUCTION SECTION

General Provisions

Article 1

1. Kurds as a nation, the Constitution and the fundamental norms of institutional autonomy in accordance with the law to fulfill his community as an autonomous form.

 

2. Autonomy of the autonomous government of Kurdistan is an institution which is organized around politically.

 

3. Constitutional power of the autonomous government, and people come from this law.

 

Article 2

Community law as an autonomous Kurdish region that publishes ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Province is the area formed.

 

Article 3

1. Specific language in Kurdistan, Kurdish is.

 

2. Turkey is the Turkish State as an official language is Kurdish, Kurdistan's official language.

 

3. Autonomous government both the language known to provide all the necessary precautions taken, and the language of the Kurdish citizens' rights and duties in terms of full equality to enable create conditions in both languages to normal and official use of guarantees.

 

Article 4

Kurdistan flag ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. consists of the colors.

 

Article 5

1. Autonomous Government of the Kurdistan regional organization with its own local government organization is divided into regions and districts, even though you can also create a larger administrative district.

 

2. Town planning and metropolitan regional units can be created on the basis of factors, some units are operational in nature or may be based on very specific purposes.

 

3. Kurdistan's regional organization in accordance with this law, the various regional bodies to ensure the autonomy of an Act of Parliament are held.

  

Article 6

1. Kurdish political status of these laws in accordance with the general rules of the state is legally residing in any region of Kurdistan to all Turkish citizens recognize.

 

2. Turkish citizens residing abroad, the last legal place of residence of Kurds in Kurdistan of Turkey Embassy of the documents to prove that the condition specified in this law shall enjoy political rights. Their descendants in the case of such a request as specified in the laws of the state will benefit from these rights.

 

Article 7

1. Kurdistan, the autonomous government of laws and regulations, including civil law, personal status or subject to other laws of the state outside the region without violating the rights of the exception remains in force in all regions.

 

2. With Turkish nationals, while foreigners are legally resident in Kurdistan, Kurdistan, unless stated otherwise, you will be subject to civil laws.

 

Article 8

1. Kurdish citizens have rights and duties set forth in the Constitution.

 

2. Individuals and groups from full development and all citizens in the political, economic, cultural and social life, participation in facilitating the state may prevent or hinder any kind of unblock an effective and true to the individual's own competence in the field of freedom and equality conditions to develop a public authority as autonomous government's responsibility.

 

Autonomous government authority

Article 9

Autonomous government is only authorized in the following areas:

 

1. Autonomous institution under the laws of this organization.

 

2. Kurdish civil law protection, change and develop.

 

3. Procedural law and substantive law of the Kurdistan Autonomous Government of the salient features or special characteristics of the organization derived from the laws related to the administration procedure.

 

4. Culture

 

5. Historical, artistic, monumental, architectural, archaeological and scientific heritage.

 

6. Archives, libraries, museums, newspapers, reference libraries and other cultural centers are not under state control. Autonomous Community Conservatory of Music and Fine Arts to benefit services.

 

7. Research. The academies in central Kurdistan.

 

8. The boundaries of the region and officially changed their names and the names of other places.

 

9. Regional and coastal planning, housing and town planning.

 

10. Woodland, forest resources and services, livestock areas, pastures, protecting natural and mountainous areas in particular.

 

11. 17 of this law accordance with the provisions of article health services.

 

12. Tourism

 

13. Legally classified as the state's general interest or to perform other public works that do not affect the Autonomous Community.

 

14. Routes for roads and highways in all regions of Kurdistan.

 

15. Railways, road, sea, river, rope transport, ports, helicopter fields, airports, and Kurdistan's Meteorological Service. Transportation and installation services for the center to rent the terminals.

 

16. Water projects, canals and irrigation works, manufacturing plants, distribution and transport of energy. Outside the region do not stop and use does not affect other provinces or autonomous communities for the execution of this work, welding, thermal and ground water.

 

17. In inland water fishing, shellfish industry, your animals, aquaculture, hunting and fishing in the lake.

 

18. Crafts.

 

19. Pharmaceutical-related regulations.

 

20. Commercial property in accordance with the legislation and the creation of centers for trade and security planning.

 

21. Cooperatives in accordance with commercial law, no Social Security system is not included in the cooperative societies and other associations.

 

22. Chamber of Real Estate, Chamber of Commerce, Industry and Shipping.

 

23. Unions and professional execution of professional-grade quality.

 

24. Activities mainly in Kurdistan, the education, culture, art, aid, welfare or similar nature of the foundations and associations.

 

25. Social assistance.

 

26. Youth.

 

27. Improving the status of women.

 

28. Civil, criminal and penitentiary legislation do not always comply with the conservation and protection of minors.

 

29. Sports and leisure.

 

30. For specific sectors and the media adopted by the state advertising without breaking the law.

 

31. Entertainment.

 

32. The help of the state system for betting (sports pools) outside the casino, games, and claims.

 

33. The statistics for the benefit of the autonomous government.

 

34. Other issues that were clearly articulated in law and government through the Constitution of the Autonomous Government has delegated the sole authority of the same content as the issues are issues the Autonomous Government.

 

Article 10

1. To develop and implement legislation in the following areas within the state's basic law, as appropriate, where the conditions of the Autonomous Government question:

 

1. Autonomous Government of the judicial system and the responsibility system and government employees in addition to law-related public bodies of the Autonomous Government.

 

2. The compulsory jurisdiction of the autonomous government expropriation, administrative contracts and concessions.

 

3. Public sector resources and services necessary to maintain, especially in cases of monopoly and the public interest so requires the inspection of a private company.

 

4. Credit, banking and insurance planning.

 

5. Mining and energy organizations.

 

6. Additional standards to provide protection without violating the power of the Autonomous Government to protect the environment.

 

7. Fisheries planning.

 

2. Cadastral system to improve the city in Kurdistan, the autonomous government is responsible for legislation that gives powers to the cadastre is the responsibility of the state.

 

Article 11

State laws in the following areas of application is the responsibility of the Autonomous Government:

 

1. Prisons

 

2. Working conditions, working conditions in terms of state-level executive and judicial power, without compromising existing services. Population movements within and outside the country about the state laws on these issues without damaging all laws imposed by government retains all powers.

 

3. Copyright and patents.

 

4. Exchange agencies, brokerage firms and commercial agents of the arrangement. Where appropriate, to intervene by creating the boundaries.

 

5. Weights and measures. Quality measures.

 

6. International exhibitions held in Kurdistan.

 

7. This administration does not reserve for itself the state government under the museums, archives and libraries.

 

8. Does not distinguish itself for direct management of the state are classified as general interest ports and airports.

 

9. Without damaging the overall implementation, output and destination points within the territory of the Autonomous Community Management of the goods and passenger transport plan.

 

Article 12

1. The state's overall economic activity and monetary policy in accordance with the planning and foundations, the Autonomous Government's responsibility to decide:

 

1. Planning of economic activities in Kurdistan.

 

2. State law, security, health or military interest grounds because any specified matters, and metals, hydrocarbons, nuclear power will be subject to industry-related regulations, without compromising the industrial area, except the technology is being imported authorized strength entirely state belongs.

 

3. Restructuring of industrial sectors, prepared by the state for the development and implementation of plans in Kurdistan.

 

4. Agriculture and livestock farming.

 

5. Prices and competition protection legislation and related public policy, without harming the user's domestic trade and consumer protection.

 

6. Companies, and countries within the boundaries of public institutions and commercial banks for loans.

 

7. Within the scope of this legislation is not being seen as ahead of other law for the Autonomous Government's public sector economy.

 

2. In appropriate cases the state government and autonomous activity is involved in the management of the public sector of the economy.

 

Autonomous Police Force

Article 13

1. Autonomous Government of the Autonomous Police Force within the framework of this legislation, you can create.

 

2. Autonomous Government of the Autonomous Police Force has the following functions:

 

a) protection of property and persons, law and order be continued.

 

b) Autonomous Government's advocacy and protection of buildings and facilities.

 

3. Overall management of the Autonomous Police Force and local police forces to coordinate implementation is the responsibility of the Autonomous Government.

 

4. State-controlled National Security Forces and Veterans ports, airports, coasts, borders and customs protection, such as extra and community nature on the police services, the Turks and foreigners the national borders of input and output is controlled by foreigners resident from leaving the country return and deportation of immigration By come and go, passports, identity cards, weapons and explosives to carry the state's financially protected, illegal reciprocity and tax fraud and direct security forces, the other functions, with the only responsible.

 

5. Fulfill this function, the police and the Special Union of Judges of the Constitutional Court and is subject to the Public Prosecutor.

 

6. On that occasion the Government of the Autonomous Police Forces and State Security Forces and Veterans to coordinate the activities of the State Government and the Autonomous Government of the participation of representatives from the Security Council to create sufficient.

 

Article 14

1. Association of Private Security Forces and the Government of the Autonomous Police Force, according to the functions attributed to the following conditions may intervene:

 

a) when requested to intervene by the Autonomous Government. Autonomous Government's request for intervention with the exits.

 

b) seriously jeopardize the State's interest in the case being considered on its own initiative in accordance with Security Council approval.

 

2. Alarm state, exceptions or state of siege declared in the case. Organizing events such matters if the whole Police Force in accordance with legislative and civil or military authorities Veterans are under direct orders.

 

Article 15

All police forces, special troops and organizing all training in the area of jurisdiction, to manage the Government's authority is completely autonomous.

 

Article 16

1. The state's legal framework regulating the status of the Radio and Television, radio, television and press systems to develop and implement legislation are the responsibility of the Autonomous Government.

 

2. Within the framework of the fundamental laws of the state media system in general for all the media of social communication to develop and implement the law is the responsibility of the Autonomous Government.

 

3. Mentioned above in paragraphs conditions to adhere to terms with the Autonomous Government of its own television, radio, press and general objectives to achieve social contact to all media, you can edit, create, and sustainable.

 

Article 17

1. Based on health issues related to domestic legislation to develop and implement the Kurdistan Autonomous Government's responsibility.

 

2. As regards social security, following the Kurdistan Autonomous Government's responsibility to fulfill:

 

a) Social Security forms of economic organization based on state law, except to develop and implement legislation.

 

b) Social Security to manage the economic organization listed.

 

3. State legislation on pharmaceutical products, the autonomous government is also responsible for the implementation.

 

4. Within the boundaries of the Kurdistan Autonomous Government for these purposes in connection with the above-mentioned issues can organize and manage all the services and issues related to health and social security institutions, organizations and foundations, inspecting. This article states in his task and offering the ability to apply force to review opportunities for their reserves.

 

Article 18

Administration of the judiciary, military justice is the responsibility of the Government of the Autonomous except:

 

1. Organic Law of the Judiciary and Judicial General Council recognizes the State Government, or giving all power to enforce.

 

2. Kurdistan borders to create a separation of judicial institutions and to determine the number of seats each.

 

3. Traditional organization of courts, judges and the judiciary, to contribute to the creation of courts.

 

Article 19

Supreme Judicial Court will join the Kurdistan existing courts within their own borders constitute judicial institutions in the area.

 

Article 20

1. Judicial authorities in Kurdistan, looks at the following topics:

 

a) Re-examination and the Kurdistan Law on Civil applications made to the Supreme Court including all civil lawsuits in every subject and grade.

 

b) Re-examination and the application to the High Court except in the penal and social cases for each subject and grade.

 

c) Regulations of the Autonomous Regional Community of the concerns the Law of the Executive Committee that the Government or Autonomous Government by the Director decided that each subject and grade in the administrative proceedings and laws in Kurdistan, the State Government by giving their first applications.

 

d) between the judicial problem in Kurdistan, in different jurisdictions.

 

e) access to the Land Registry must record the Kurdistan law specifically refers to the classification of documents related to applications.

 

2. If you have the appropriate application to the Supreme Court may be made on other issues. This kind of application review by the Supreme Court or the State Act, including the appropriate application includes other applications. Constitutional Court and the Court of the Kurdistan region of Turkey in the rest of the power and jurisdiction of the courts relating to the dispute also resolves problems that affect.

 

Article 21

1. President of Kurdistan, the Supreme Court, the judiciary has been recommended by the General Assembly shall be appointed by the President.

 

2. Kurdistan, the Supreme Court of the court, the judicial appointment of judges and the secretary of the General Assembly are set to perform in the law.

 

Article 22

Autonomous government of Kurdistan at the request of the Court of Judicial Administration in the service, judges, Judicial Secretary and other officials to fill vacancies on the exams held.

 

Article 23

1. Judicial Administration in the service of Kurdistan Courts, Judges, Judicial Secretary and other officials regarding the examination to fill vacancies in the private information regarding the laws of Kurdistan would be preferred. Under no circumstances exceptions can be made at key points.

 

2. General Public Prosecutor of the law, regulation and enforcement is the responsibility only of the state.

 

Article 24

1. Land Registry in accordance with the laws of the state and the business register of notaries public, shall be appointed by the Autonomous Government. Candidates for positions such as notary public or within the boundaries of Kurdistan in Turkey or elsewhere in the pursuit of this work will be seen as equal. Private information about competitions and examination criteria will be the law in Kurdistan. Under no circumstances exceptions can be made at key points.

 

2. Boundaries of the autonomous Government Land Registry and the Commercial Registry will participate in stabilization operations. Autonomous Government in accordance with the provisions of state law limits the authority of the notary and the notary public in the process of setting limits on the number of joins.

 

Article 25

1. With regard to the jurisdiction of the Autonomous Government's case in accordance with the legislative power, including the executive arrangements and is entitled to review.

 

2. Autonomous Kurdish Government in this legislation to carry out the functions attributed to him in the organization is obliged to provide appropriate services.

 

Article 26

1. Jurisdiction only in matters of the autonomous government of Kurdistan within the limits of law in Kurdistan are preferred over other laws.

 

2. Kurdistan issues in the absence of law, the state's law applies fundamentally complementary.

 

3. Civil law in determining the state of Kurdistan to the norms of civil law shall be observed.

 

Article 27

1. Only to the jurisdiction of the Autonomous Government of entering management and service provision can be concluded with the agreement of the Autonomous Administration Society. This agreement must be approved by the Kurdistan Parliament, and should be forwarded to the Constitutional Court. This agreement shall enter into force thirty days after notification.

 

2. Autonomous Government of Kurdistan so far indicated that according to legislation relating to matters affecting the jurisdiction of international conventions and agreements shall take the necessary measures to implement.

 

3. About the results of the autonomous government contracts and agreements, and so far have been affected by their own interests will be informed about the laws of customs legislation.

 

Article 28

1. The government of the autonomous government to pass this legislation or the transfer of power in unforeseen claim can be.

 

2. Autonomous jurisdiction of the State Government in matters relating to the development of the law's legislative power expressly given to the Autonomous Government may demand the payment.

 

3. If the above requirements and private institution in which the powers of the Autonomous Government's claims about the powers or duties Kurdistan Parliament has been given.

 

Kurdistan Autonomous Government

The Autonomous Government of Kurdistan Parliament, and the government is comprised of the Autonomous Government, the Constitution of Kurdistan under the law regulates the operation of these institutions. Parliament represents the people of Kurdistan and the legislative power is applied, the budget is approved, government incentives and controls the action.

 

PART TWO

Autonomous government

Article 29

1. Autonomous parliamentary government, the Autonomous Government, the President of the Executive Board that consists of government.

 

2. Accordance with the constitution and laws of the Kurdistan law regulates the operation of these institutions.

 

Part I

Parliament

Article 30

1. Parliament of Kurdistan people represent and legislative power applies, budget approvals, political and governmental actions promote and control the Constitution and the laws under the Parliament's approval to the laws and Constitution and offered her other powers, authority applies.

 

2. Parliament is inviolable.

 

3. Parliament building ... ... ... ... .... in the city, but the law as stated in the case and declared that the session may perform in other cities.

 

Article 31

1. According to the parliamentary electoral law approved by Parliament to universal, free, equal, direct and secret ballot, based on a four-year period is chosen. Is a proportional representation electoral system and equal representation of all the fields in the Kurdistan region also makes it possible.

2. The members of the Kurdistan Parliament will vote in fulfilling their duties and are untouchable because of their opinions.

 

Parliament members are selected during their time in processing a crime unless it is caught within the borders of Kurdistan because of their crimes will not be taken into custody and arrested. The indictment of members of parliament, detention, questioning and prosecution are all kinds of decisions about the Supreme Judicial Court is the responsibility of Kurdistan. Criminal liability except in the Kurdistan region will take place before the State Supreme Court, Criminal Division will require the same conditions.

 

3. MPs must not limited to the command.

 

Article 32

1. In parliament, a president would be a Presidency Council and the Standing Committee. Parliament's official rules govern the composition and selection.

 

2. Parliamentary activities are executed in the form of plenary sessions and committees. Joint standing committee during the legislative session to call for comment and approval from harm, and may approve the law can create.

 

3. Formal rules in the Parliament Group to create the required minimum of parliament the number of their legislative process, interfere with the format and committee spokesman of the function determines the parliamentary groups in the number of members of the rate compared to all the committees are located.

 

4. Collected in the form of ordinary and extraordinary parliamentary session. Call an extraordinary session of the Standing Committee to accept or deputy or the official rules at the request of a quarter of the amount to be determined by Parliament with the request of the group are made by the President. Extraordinary session of parliament at the request of the Autonomous Government performs.

 

5. And united in the session as well as committees of the decisions taken to be valid, the decision of the parliamentary majority of the members attending the legislative meetings and legislative and parliamentary official rules of the quorum for the more people it does not require cases to the meeting participants the majority to accept and approve is necessary.

 

6. The right to make laws in Parliament, the Executive Board and the Kurdistan government that rules will be created during the age limit of Kurdistan over the area representing the municipality is in the political process. Kurdistan Parliament initiatives related to law, offers to be held by Parliament by law.

 

Article 33

1. Kurdistan Parliament, the legislative power and authority to prepare draft legislation uses. In this case the authority of the Constitutional Court by the State Government that is expected to be transferred to the Government.

 

2. Kurdistan has been removed, the law within fifteen days after publication in the Official Gazette in order to give the name of the Autonomous Government shall be declared by the President. Legislation comes into force on the day of publication in the Official Gazette. Autonomous Government shall be prepared by the official Turkish version.

 

Article 34

The following issues are the responsibility of the Kurdistan Parliament:

 

1. The Autonomous Government, will be represented in the Senate to appoint senators. This numerical assignments of deputies in the Parliament at the rate of participation of each group and for this purpose shall be held at the special session. Senators to be appointed in accordance with this clause must be members of the Kurdistan Parliament and the Parliament at the end of this issue of the Constitution of the conditions outside the Senate office ends.

 

2. Presidency of the Council presented a bill to Parliament and defended the draft and be responsible to nominate a maximum of three Parliament members.

 

3. State Government to accept the draft law to demand.

 

4. If the constitution does not comply with the relevant application to appear before the Constitutional Court in and disputes.

 

Article 35

Parliament of the people to defend the basic rights and public freedoms, and in this context, management activities of the Autonomous Government may appoint an Ombudsman to inspect. Ombudsman Act and the role these organizations will form Kurdistan.

 

Part II

President

Article 36

1. President is elected by Parliament from among its members and is appointed by the President.

 

2. The Government of the Autonomous Government shall govern and coordinate, the largest organ of the Autonomous Government and the normal organ represents the state in Kurdistan.

 

3. Temporary chairman of the executive functions of the members of the Assembly may give to someone.

 

4. As head of the political situation in each case would be accountable to Parliament.

 

5. Form of law to be elected president of Kurdistan, he will determine the personal status and privileges.

 

Part II

Government

Article 37

1. Governing body of the government formation, members of the end of appointment and duties, authority and management style regarding the status of Kurdistan is regulated by law.

 

2. Council members each formed its own department to operate without damaging the direct political responsibility towards the Parliament as a whole is responsible.

 

3. Installation of the building ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... distributed in the city and the authority over the management and coordination of functions on the basis of criteria, agencies, services, and those connected to Kurdistan's created a different location.

 

4. The Executive Board of the government and the Autonomous Government's Management of all laws, regulations and laws must be pressed in the Official Gazette. Pressing the Autonomous Government's decisions in this way all the rules and laws would be sufficient for validation and entry into force. Publication in the Official Gazette of Turkey regarding the state law is cited in the what is left on it.

 

Article 38

The President of the autonomous government and parliament members of parliament members are selected during their time in processing a crime unless it is caught within the borders of Kurdistan because of their crimes will not be taken into custody and arrested. Indictment of these people, detention, questioning and prosecution are all kinds of decisions about the Supreme Judicial Court is the responsibility of Kurdistan. Criminal liability except in the Kurdistan region will experience the same conditions are necessary before the state courts.

 

Part IV

Government to implement the autonomous control over

Article 40

1. Kurdistan will be exempt from the laws and administrative laws apply only with respect to compliance with the Constitution of the Constitutional Court shall be subject to control.

 

2. Applications for authority to administrative law and the laws and agreed by the Autonomous Government's executive and administrative bodies can be done against the law.

 

Article 41

Previous Article 1 paragraph with the provisions without damaging the Kurdistan law Kurdistan Parliament opinion and approval for covered government or non-government legislative proposals for this legislation of fitness, function with the law of determining the opinion will be an advisory unit to create these organs function checks.

Executive Council of the autonomous government of Kurdistan Parliament that the Government or non-compliance with the Constitution decisions regarding the application submitted with the recommendation of the pre-condition is specified organ.

 

Article 42

Kurdistan, the Pension Fund shall be established on this occasion. The law regulates the organization of these institutions and the autonomous Kurdish government guarantee for the validity of the accounts, rules, forms and procedures. These laws must be submitted to Parliament for approval.


 

 

omer@kanburoglu.com < September 16, 2010

 


 

 

Z ANA SAYFAYA DÖN