Ömer Lütfi Kanburoğlu, Devrim Histerisi /Revolution Hysteria

Devrim Histerisi

 

Kendi selameti için hürriyetten vazgeçmek isteyenler ne selameti, ne de hürriyeti hak etmişlerdir.

Franklin

 

Hayatından memnun olamayanların yaşadığı ülkelerde olur devrimler. Bugün İsveç, İsviçre, Fransa, İngiltere gibi ülkelerde devrim yapmanız mümkün değildir.

Devrim yapmak için insanları peşinize takmanız; onları ateşlemeniz, kanlarını kaynatmanız, onların da size inanması lazım.

Yaşayanların memnuniyetsizliği ülkeden ülkeye değişir; sanayileşen toplumlarda işçiler çalışma hayatının adaletsizliğinden şikâyetçiyken, tarım toplumlarında açlıktan, bir diğerinde devletin baskısından olabilir devrimler.

Bir devrim yaşansa da sonu her zaman güzel bitmez. Devrim yaptığı halde kendini yaşatabilmiş devrim lideri çok az olduğu gibi, yaşanan sürecin sonunda halkın “yandım Allah, kurtarın bizi” feryatlarını duyan olsa da, pek yardıma koşan olmamıştır.

Halk yaptığının bedelini çoğu zaman yüzyıl gibi bir süreçte öder.

Başkası değildir ona bu kötülüğü yapan, bizzat kendisidir…

Devrimler aristokratları idam eder önce;

Sonra aristokratların idamına karar veren devrim liderlerini…

Boşalan koltuklara oturanlar bir bakarlar ki, ortada bir mekanizma var ve bu mekanizmayı kullanmayı bilen kimse yok.

Biri çıkar “ben köyde traktör kullanmıştım sanayiden anlarım” der Sanayi Bakanı, öbürü “benim babam sinemada yer göstericiydi” der “Kültür Bakanı”, diğeri “ben askerde sıhhiyeciydim” der Sağlık Bakanı olur.

Sevgilisine kızdığı için otomobilini yakan Kasımpaşalı gibi yaptığının yanlış olduğunu halk sonunda anlar ama devletlerin kaskosu olmadığını anladığında iş işten geçmiştir. Bir devletin uluslararası arenada kaybettiklerini hiçbir sigorta şirketi geri getiremez.

Devrimin kıvılcımı parladığında histerisi de başlar; memnuniyetsizlerini dışa vuranlar bu kitleleri kullananların oyuncağı olurlar.

Askerde bölük komutanından tokat yiyen “iyi oluyor bu askerlere, komutan bana tokat atmıştı” der. Bunu duyan komşusu “bana da ot yoldurmuşlardı” diye devam eder. Bu sesler gittikçe artar ve o sırada bindikleri dal testere ile kesilirken bir müddet sonra kıçlarının üstüne yere düşeceklerinden habersiz “iyi oluyor şerefsiz subaylara” diye hep bir ağızdan bağırırlar.

O sırada başkası karışır koroya “polis benden rüşvet almıştı”, diğeri “mahkemem yıllarca sürmüştü”, “hâkim beni dinlememişti” , “hoca beni derse almamıştı” der üniversiteden ilişiği kesilen.

Bir dalın üzerinde hep beraber bağırırlar, birileri o dalı kökünden keserken.

Hiç biri, devrimin histerisi ile farkında bile değildir az sonra dalın koparak yere düşeceğinden.

Devrim histerisi tehlikeli bir at gözlüğüdür, etrafı görmenizi engeller. Düştüğünüzde o sarsıntı ile gözlük fırlayıverir, bir bakarsınız ağaçta hiç tanımadığınız biri elinde testere ile size gülüyor; ne ona ulaşabilirsiniz, ne de bağırıp çağırmanız bir fayda verir.

Hissettiğiniz tek şey düşmenin şiddeti ile oluşan kıçınızdaki acıdır.

 

omer@kanburoglu.com < 21 Ekim 2010

 

 

 

Revolution Hysteria

 

 

What freedom are those who want to give up for your own salvation salvation, nor the right to have freedom.

Franklin
 Those who are not happy with his life is lived in countries where revolutions. Today, Sweden, Switzerland, France, it is not possible to make revolution in countries like Britain.

People to hunt you plug into the Revolution, firing them, their blood boiling, they also have to believe in you.

Dissatisfaction with the living varies from country to country. Industrialised societies, workers complain the injustice of working life. Agricultural societies, starvation, may be the pressure of the revolutions in another state.

Beautiful result not the end of revolutions. After the revolution, as very few viable leader of the revolution, the people at the end of the process, "burned God, save us" who cries, though, has not been running much help.

Pays the cost of doing most of the time in a process such as the People's century.
Not someone else makes him the evil itself is the ...

Aristocrats before the Revolution is executed;

Then the leaders of the revolution aristocrats decided to execution ...

A look at those living in the empty seats that have a mechanism in the middle, and no one knows to use this mechanism.

Someone out "the industry I know I have used a tractor in the village," says Minister of Industry, the other "my father usher in the cinema," he says, "Culture Minister", the other "I medic soldier says," is the Minister of Health.

What you did was wrong for the car, such as burning Kasımpaşalı lover got angry at the end of the public understands, but states understand that the insurance was too late. No insurance company will take back a lost state in the international arena.

Shine starts to spark the revolution in hysteria; complaints from the users of these people who say they will play.

Army division commander beaten "was good, the commander smacked me," he says. Hearing this, the neighbor, "they built it to me clean," he continues. These sounds become longer and then stopped off on the branch is cut with a saw after a while unaware of falling into place "dishonest officers are good," he cry out in unison.

At that time, another mixed choir, "the police had taken bribe from me", the other one, "suggested to the court for years," the judge treated me bad, "" my teacher had a lesson, "says the university dismissed.

Cry out together on a branch, that branch from the root of someone cutting.

No one, not even aware of the revolution of hysteria will fall to the ground shortly after the break and the fact that branch.

Revolution hysteria is a dangerous spectacle, to see around obstacles. When in glasses with the shock of falling, with a look at the tree you saw in the hands of no one laughing you do not know, nor can it, nor will shout and call the benefit.

The only thing you feel with the severity of decrease in pain the ass.

 

 

omer@kanburoglu.com < October 21, 2010

 


 

Z ANA SAYFAYA DÖN