Ömer Lütfi Kanburoğlu, Wikileaks, Wikileaks Belgeler


 

WikiLeaks

 

 Allahın bildiğini kuldan saklamıyor

 

 

Türkiye gibi beş senede bir halkın sandığa gitmesini demokrasinin yeter şartı olarak gören bir ülkede Wikileaks adlı internet sitesinin bazı belgeler yayınlaması oldukça büyük deprem yarattı ve yaratacak.

 

Allah tarafından seçilmiş olduğunu zannedenler, bugüne kadar kendilerine destek verenlerin sayesinde orda olduklarını unutup, lüzumsuz ve gereksiz şövalyeliklere soyununca bunun bir gün bitebileceğini de düşünmeleri gerekiyordu.

 

Yel değirmenlerine saldıranların ülkelerindeki eğitim düzeyi düşük yüksek orandaki seçmenin oyuna göz dikip, onların duygularını okşayıcı hal ve tutum içine girmesinin elbette bir bedeli vardır; ama dış politikayı iç politikaya alet ederseniz bu sizi en kısa zamanda götürdüğü gibi, ülkenin geleceğini de ipotek altına alır.

 

Wikileaks dünyanın birçok ülkesi ile ilgili binlerce belgeye sahip olduğunu açıkladı. Bunu da elindeki 251 bin 287 belgeden sadece 243’ünü yayına vererek ispatladı. Şu an wikileaks.org sitesi üzerinden belgeleri HTML formatında görebiliyoruz. Fakat kalan belgelerin tamamına erişmek için Torrent üzerinden paylaşılan dosyayı indirmek gerekiyor. Bu dosyaya ait şifre henüz yayınlanmadı. İddiaya göre sitenin sahibi Julian Assange kendisine bir şey olması halinde şifrenin derhal açıklanacağını söylemiş.

 

ABD’nin kripto sistemini kırıp, 251 bin küsur belgenin ele geçirilmesi pek akla ve mantığa uygun değil. Ayrıca, istenildiği zaman kendisi ile röportaj yapılan bir adamın ABD’yi tehdit etmesi de pek mümkün değil.  Kısacası bu belgeler ABD tarafından bizzat sızdırılmış “fabrikasyon” belgelerdir Wikileaks’de “fabrikatördür”.

 

Asıl önemli olan ABD’nin bu belgeleri kabul etmesi ve “dış politikamızı bunlar şekillendirmiyor” açıklamasıdır.

 

Uluslararası ilişkilerde birinci sınıfta okuyanlar bile bilirler ki bir ülkenin büyükelçiliklerinin istihbarat görüşleri o ülkenin dışişlerine yön verir. Eğer ülke büyükelçisinin görüşlerine değer vermeyecekse ona ne diye maaş veriyor?

 

Geçiniz…

 

Bu bir ABD operasyonudur, ABD bu sayede aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bazı ülkelere “balans ayarı” yapmak istemiştir ve ayar sürecektir.

 

Eğer “camdan evde” oturmuyorsanız ABD’nin “balans ayarı” size vız gelir tırıs gider ama camdan evde oturup da başkasının evinin camına taş atıyorsanız orda duracaksınız.

 

Bence artık durma vakti geldi; aslında bu balans ayarını çok önceden yapacaklardı ama muhalefet öyle gönülsüz ve iktidara uzak ki siz giderseniz koltuğa oturmak isteyen kimse yoktu. Zannediyorum artık bunun var olduğuna inanıyorlar.

 

Önümüzdeki aylar soğuk olmasına rağmen çok sıcak geçecek, belge dediğin hep bavul içinde Türkiye’deki “fabrikatörlerin” kapısına bırakılacak değil ya?

 

 omer@kanburoglu.com < 30 Kasım  2010

 

 

 

 

WikiLeaks

 

 

God does not hide from people he knows

 

 

Democracy such as Turkey, five years is enough to go to polls as a condition of a people who called in a country where the website Wikileaks published several documents created and will create a very large earthquake.

 

Chosen by God, those who think that, forgetting that they are there thanks to those who support them so far, could end up in useless and unnecessary to think one day it had to make our knighthood.

 

Attacking windmills stare through the game of choosing the high rate of countries with low levels of education, from entering into their feelings and attitudes flattering state has a price, of course, but foreign policy, domestic policy instrument if it takes you as soon as possible, the future of the country is under mortgage.

 

Many countries of the world about the thousands of documents that Wikileaks announced. 251 thousand 287 of them in the hands of this document, only 243 proved by publication. We can see the documents in HTML format on the site are currently wikileaks.org. But all of the documents need to download the file to access the shared via torrent. This is the password file is not published yet. Julian Assange allegedly owner of the site in case of something he said to explain the password immediately.

 

The United States to break crypto system, the seizure of 251 thousand-odd of the document is not suitable for many reason and logic. Also, in an interview with him at any time to threaten a man in the United States is not unlikely. In short, these documents are leaked by the U.S. itself, "fabricated" documents that Wikileaks is a "fabricator."

 

What is important to accept these documents to the U.S. and "foreign policy which does not give direction" description.

 

In international relations, even in the first grade readers know that opinions of a country's embassies in that country's Foreign Ministry intelligence gives direction. If you are managing the disposal of trash to him the views of ambassador to the country what he is paid?

 

Please ...

 

This is an operation of the United States, the United States so that in some countries, including Turkey, "balancing" and wanted to make the adjustment will continue.

 

If the "glass house" do not live the U.S. "balancing" I do not give a damn, but you can sit at home in a glass house glass stone assigning someone else will stay there.

 

I think it's time to stop now, the fact that this balance setting, but the opposition would do well in advance so that you go away from the seat to power half-hearted and no one wants to sit. I think that there are no longer believe it.

 

The coming months will pass very warm despite the cold, the document said Turkey always in a suitcase "fabricator," the door is kept or not?

 

 

omer@kanburoglu.com < November 30, 2010

 


Z ANA SAYFAYA DÖN