Ömer Lütfi Kanburoğlu, Taraf Olmayan Bertaraf Olur / Disposal of Non Party Happens


 

Taraf Olmayan Bertaraf Olur

  

Yıllardır bu konuda yazıyor ve inceleme yapıyoruz ama sağ olsunlar sayın politikacılarımız her seferinde uzmanların belli bir noktaya getirdiği mücadeleyi bir kalemde silip atabiliyor ve tabiri caiz ise “bir çuval inciri bok edebiliyorlar”.

Vatandaş da terörle mücadelede güvenlik güçleri yetersiz kalıyor, asker-polis başarısız, terörle mücadelede öldürerek bir yere varılmıyor zannediyor.

Kamu düzeninden haberi olmayan sıradan insanlar askerin-polisin kendi kafasına göre bir mücadele yürüttüğünü zannediyor.

Her şeyden önce kesinlikle bilinmesi gereken bir şey var: Terörle mücadele ancak silahla yapılır, ekonomik ve sosyal tedbirler safsatası teröristlerin başka devletler tarafından desteklenen beşinci kol faaliyetidir. Ülke içinde bu safsataların peşinden gidecek binlerce insan ayarladınız mı zaten savaşı kazanırsınız.

Terörün iki cephesi vardır; biri legal, diğeri illegaldir. Birincisi, illegal cephe silahlıdır ve yönetim ondadır. Her türlü silahlı öldürme eylemini yapar ve örgüte hükmeder. Legal cephe ise dernekler, siyasi partiler, vakıflar gibi sivil toplum kuruluşlarından oluşur ve silahlı cepheden emir alır. Bu tip terör örgütleri yabancı devletlerin desteği ile ayakta durur, her devlet kendisine düşman veya olabilecek potansiyeli bulanan devletlere karşı bu tip faaliyetler yürütür. Bununla başa çıkmanın yolu bellidir; örneğin, geçmişte Fransa Ermeni terörünü destekliyor ve Ermeniler Türk diplomatlarını gün aşırı öldürüp eylem yapıyorlardı. Bu eylemlerini de Fransa’dan yönetiyorlardı; sonra kimin yaptığı hala bilinmeyen bazı eylemlerde Ermeni terör örgütü Asala’nın ileri gelenleri vurularak öldürüldü, Fransa’da birkaç yerde bombalar patladı ve Asala eylemleri bitti…

O günden sonra Asala tarihe karıştı.

Kıbrıs’ta EOKA diye bir örgüt vardı, şimdi kıçı rahata ermiş güneşlenerek denize giren nesil bilmez. Niye bilmez? Çünkü hepsinin çanına Türk Ordusu ot tıkadı da ondan bilmez.

Daha bunların birçok örneği mevcut. Birçoğunu kimse bilmez, zaten bilinmesi de gerekmez. Önemli olan devleti yönetenlerin yapılması gerekenleri yerinde ve zamanında yapmalarıdır; yoksa başınıza öyle dert açarsınız ki bir daha düzeltmeniz mümkün olmaz.

Uluslararası ilişkiler açısından ele alırsak örneğin Kıbrıs’ta Yunanistan’ın EOKA’yı desteklemesi ve adaya Türk askerinin müdahale etmesine yol açması kendileri açısından uluslararası bir başarısızlık örneğidir. Eğer EOKA’yı desteklemeyip, Makarios’un Türk toplumunu yok etmeyi amaçlayan eylemlerine destek vermeselerdi ada bugün zaten olmasını istedikleri konumda olacaktı, oysa yaptıkları yanlış Türk ordusunun adaya yerleşmesine ve orda ayrı bir Türk devletinin kurulmasına yol açtı. Yunanistan bu tarihi hatayı ömür boyu düzeltemeyecektir. Yakın tarihimiz Türkiye’nin lehine, zaman zaman da aleyhine olan böyle birçok örnekle doludur. Üniversitelerin uluslararası ilişkiler bölümlerinde bu konular detaylı olarak okutulur, onun için bazılarının beğenmediği “monşerler” bu konuları iyi bilir. Bu işler öyle merdiven altında sucuk satmaya benzemez.

Şimdi gelelim günümüze. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir daha asla düzeltemeyeceği büyük bir tehlike ile karşı karşıya, bunun tek sorumlusu şu anda kendisinden başka hiçbir yetki ve merci tanımayan hükümet.

Kendisini Türkiye’de ve çevre ülkelerde yaşayan Kürtlerin tek temsilcisi zanneden PKK terör örgütü hükümetin açılım-saçılım politikası ile kısmi özerklik ilan etti. Daha önce köşemde yayınladığım Kürdistan Özerk Bölge Anayasasını adım adım yürürlüğe sokuyorlar. Doğrudur; bağımsız devlet kurmak istemiyorlar, istedikleri özerk devlet kurmak; yani askerleri, polisi, parlamentosu, gümrüğü, bayrağı, marşı, sınırları olacak ama onlara Türkiye bakacak.

Ne güzel değil mi?

Hiç değilse bağımsız devlet kursa bütün Kürtler defolup gider orda yaşar, abuk-subuk örf ve adetleriyle ülkenin yaşam kalitesini bozan eğitimsiz, eğitilmemekte direnen bu insanlardan biran önce kurtulurduk; ama öyle değil. Adam her zaman yaptığı gibi devlet kurmak isterken bile başka birilerinin kendisini bakması beslemesi gerektiğini düşünüyor.

İşin şakası bir yana, bu iş ciddi boyutlar almaya başladı. İş yapmaya gelince kendinden başka akıllı tanımayanlar açılım-saçılım diye ortaya çıktığında, “bu iş böyle olmaz” diyenleri “şehit cenazeleri üzerinden politika yapmakla” suçluyorlardı.

Şimdi akıl danesi “bu iş suikast teşebbüsüdür” diyor.

Kendilerine bir şeyler sormak istiyorum: Siz hiç okuyabilmek için elinizde silahla okula gittiniz mi, siz hiç evime bomba atılacak diye sabaha kadar otomobilde yattınız mı? Siz hiç bombalanmış parça parça olmuş bir arkadaşınızı kendi ellerinizle toprağa verdiniz mi? Dahası, bırakın bunları, siz askerlik yaptınız mı ulan, askerlik?

Bir gün olsun bu ülkenin bayrağını elinizde şerefle salladınız mı çıkarınız olmadan?

Bir gün olsun para pul almadan dua ettiniz mi Tanrı’ya?

Ülke yangın yeriyken evinde hatim indirip, maklube pişirenler şimdi terör uzmanı oldular.

Merak etmeyin. Yakında iç savaş çıkıp güneydoğuda her elektrik direğinde bir kişi sallanırken de ölenlerin cenazelerinde para karşılığı Kur’an okuyor olacaklar.

Hazır olun!

omer@kanburoglu.com < 24 Aralık 2010

 

 

Disposal of Non Party Happens

 

And review whether they are doing is writing about it for years, but the right of politicians Mr. brings a certain point in the fight against the experts every time a pen is permissible so to erase the atabiliyor and "figs in a sack of shit they can."

Citizens' security forces are insufficient in the fight against terrorism, military-police failed, the fight against terrorism can not be reached somewhere, thinks that by killing.

Public order police were unaware of the common people-the soldier thinks that his own head by opting for a fight.

First of all, there is definitely something you should know: the fight against terrorism, but made the weapon, the economic and social measures in other states supported by the fifth column activity of terrorists nonsense. Is this nonsense in the country have already set up after the war, thousands of people are going to win.

Terrorism has two fronts, one legal and one illegal. First, the use of illegal weapons and management of front of him. Makes all kinds of armed action and the organization afford to kill. Legal front of the associations, political parties, civil society organizations such as foundations and armed fronts occurs takes orders. This type of standing with the support of terrorist organizations, foreign governments, the potential for each state may find its enemy, or shall be enforced against states such activities. However, the path is straight forward to deal with, for example, the Armenian terrorism of the past, France supports the action and the Armenians killed Turkish diplomats were doing every other day. These were the actions of the administration in France, then some action is still unknown who the Armenian terrorist organization ASALA leaders were shot dead, bombs exploded in a few places in France over the actions and Asala ...

Since then, Asala is history.

There was an organization called EOKA in Cyprus, now entering the next generation does not know his ass sea sun come to relax. Why knows? Turkish Army killing all of them because he does not know the weed choked.

Many more of them available in many instance, nobody knows, do not need to know already. The important thing the state needs to be done in a timely and administrators make is, do not worry yourself open like that would not be able to fix it again.

If you take the example of international relations in terms of support of EOKA in Cyprus, Greece and the island of Turkish troops to intervene for them to lead an international example of the failure. If you support the EOKA Makarios not provide support for actions aimed at destroying the Turkish community in the island today is already going to be any position, but they do wrong there, the Turkish army and the settlement of the island led to the establishment of a separate Turkish state. Greece can not make up for this historical error, never. In favor of the near history of Turkey, from time to time with the expense of the many examples that are full. Taught in departments of international relations at the Universities of these issues in detail, not like some of them for him, "monsers" knows these issues well. These things is not like selling sausages under the stairs.

Now let's present, never corrected, now the Republic of Turkey faced with great danger, it is currently responsible for the government itself does not recognize any other powers and authority.

He supposedly the only representative of the Kurds living in Turkey and surrounding countries, the PKK terrorist organization with a partial autonomy to the government's declared policy of opening-scattering. Constitution of the Autonomous Region of Kurdistan, step by step before I published köşemde Got into force. It is true, do not want to set up an independent state, they want to establish an autonomous state, ie, soldiers, police, parliament, customs, flag, anthem, will be the borders of Turkey, but look at them.

What is beautiful is not it?

If you ever go fuck an independent Kurdish state there, all live in a course, the inhuman quality of life disrupts the country's traditions, uneducated, these people not read resisting kick it as soon as possible, but it is not. The man always wants to set up his government, even as someone else thinks you should feed him to look at.

Since the job is a joke, this business began to take serious dimensions. Business expansions do not know As for the self-other wise he came out-scattering "this business would not be such a" Member "on the policy-making bodies of the martyrs," blamed.

Now mind grain "assassination attempt this job," he says.

They want to ask something: Have you ever gone to school to read the weapon in your hand, you can never be taken home as a bomb in the car until the morning you been? Have you ever been bombed to pieces buried a friend who did his own hands? Moreover, let them, Did you do your military service, military service?

We wave the flag of this country with honor do you have to get a day without disconnect?

Did you get the money one day to pray to God without stamps?

Conflicts, terrorism expert now on the streets, while those who are praying at home.

Do not worry, soon to come out of civil war in the southeast of the money for the funerals of those killed in the electric mast dangled a person will be reading the Koran.

Be ready!

omer@kanburoglu.com < December 24, 2010

 


 

 

Z ANA SAYFAYA DÖN