Ömer Lütfi Kanburoğlu, Kan Davası /  Blood feud
 

 

Kan Davası

 

 

Ergenekon davası artık kabak tadı vermeye başladı; çok sürmez, bir müddet sonra bu süreç haksız yere yargılanan insanların kan davası haline gelince asıl o zaman seyreyleyin siz gümbürtüyü.

Yalvarmalar, yakınmalar “ben sadece söyleneni yaptım, vallahi benim alakam yok, ben de emir kuluyum” gibi ifadeler sorumluk taşıyanları kurtaracak mı?

Göreceğiz…

 

Daha dün Harp Akademisini birincilikle bitirmiş ve 29 aydır (yani iki seneden fazla) tutuklu bulunan Teğmen Mehmet Ali Çelebi’nin cep telefonuna Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Biriminde sehven yani yanlışlıkla terör örgütü üyesi birine ait telefon numaralarının yüklendiği ortaya çıktı. Ortaya çıkışı tamamen tesadüf, yoksa teğmen iki yıldır suçsuz olduğunu söylüyor ama dinleyen yok. Türkiye düşman ordusu tarafından işgal edildi ya, teğmen de Türk Ordusunun şerefli bir subayı o zaman muhakkak suçludur. Peşin hüküm verilmiş.

 

Tutuklanan bir insanın adli emanette olması gereken telefonuna nasıl oluyor da suç karinesi teşkil edebilecek telefon numaraları yüklenebiliyor? Yani bu nasıl bir yanlışlıktır, polis aslında numaraları başkasının telefonuna yükleyecekti de teğmenin telefonuna mı yükledi? Polisler ne yapmaya çalışıyorlardı da yanlışlık yaptılar? Özrü kabahatinden büyük bir yanlışlık…

 

Bu komedi yeter artık. Ortada bir yanlışlık yok, kasıt var!

 

Yıllardır, Türk Ordusunun üstün hizmet madalyası almış, canını dişine takıp dağda tepede savaşmış, Abdullah Öcalan denen katilin yakalanma operasyonuna katılmış, PKK’lıları vurmuş, öldürmüş subayları gözünün üzerinde kaşı var diyerek tutuklanmaktadır.

Bu dava çerçevesinde gözaltına alınıp Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan bir rektör dostum geçen hafta beraat etti. Davaya mesnet teşkil eden suç duyurusu, bir berber çırağının savcılığa yazdığı “Berbere gelen tanımadığı bir müşterinin rektörün cumhurbaşkanına hakaret ettiğini” iddia ettiği dilekçeden ibaretti. Yani berberdeki çırak tanımadığı bir müşterinin saçını kestirirken “rektör cumhurbaşkanına hakaret etti” sözünden vazife çıkarıyor ve savcılığa dilekçe veriyor. Savcı ise bu dilekçeyi işleme koyarak rektörü gözaltına alıyor ve sorguya çekiyor, hakkında dava açılıyor. Her ne hikmetse, dava geçen ay emekli olduktan sonra lehinde sonuçlanıyor. Belki de davanın lehine sonuçlanmasındaki en önemli unsur emekli olmasıdır, ne dersiniz?

 

Hanefi Avcı, seversiniz sevmezsiniz bir kitap yazdı; adam boru değil Emniyet müdürü, Eski İstihbarat Daire Başkanı. Kitapta diyor ki “bunların hepsi tertip, bir operasyon” kitap çıkar çıkmaz adamı tutuklayıp hapse attılar “teröre yardım ve yataklık ediyormuş”. Doğrudur. Türkiye’de artık terör ve terörist kavramları değişti ordu mensuplarının terörist, bölücü katillerin de kahraman yerine konduğu bir ülkede Emniyet Müdürünün “terörist” diye tutuklanmasını garipsememek lazım. Birinci Dünya Savaşında Türkiye işgal altındayken itilaf kuvvetleri ile işbirliği yapanlar da Mustafa Kemal’i “vatan haini” ilan etmişlerdi.

 

Hürriyet Gazetesinde Sedat Ergin Ergenekon dava dosyasındaki delillerle ilgili tutarsızlıkları sürekli yazıyor ama insanların önlerine atılan makarna paketini kapmaya çalışmaktan vakit bulup okuduklarını zannetmiyorum. 

Delillerde bir sürü tutarsızlık var, örneğin Aselsan’da 2003 yılında çalıştığı iddia edilen kişiler o tarihte Aselsan’ın kapısından bile geçmemiş, çok sonraki bir tarihte işe girmiş. Sırf bu tarz maddi hatalar bile delillerin bir “fabrika”da üretildiğinin açık kanıtı.

 

Bir de ordu mensuplarını PKK’lıları vurdukları için suçlamıyorlar mı?

Her kim bir PKK’lı teröristi vurdu ise elleri dert görmesin, Allah kendisinden razı olsun.

 

Her kurum içinde yanlış yapanlar, hırsızlar, sahtekâr ve dolandırıcılar vardır. Ordu teşkilatı da bundan vareste değildir. Elbette ordu içinde de yanlış yollara tevessül edenler vardır. Bunları temizlemenin, halkın güveninin tam olması gereken birimlerle ilgili yanlışlıkların giderilmesinin usulü bu değildir.

Ülkenin başı derde girdiği zaman vatandaşın sığınacağı kurumların halkın gözünde yıpratıcı bir dezenformasyon kampanyasının kurbanı olmasını “iyi niyet” ile nasıl açıklayabiliriz? Eğer bu süreç bir-iki ay sürse, tutuklanan kişiler somut delilleriyle yargılanıp kısa bir süre içinde mahkûm olsa kimsenin bir şey diyeceği yok; ama imzasız mektuplara, tarlalarda kimin gömdüğü belli olmayan mühimmata dayanarak devletin en önemli kurumlarının yıpratılması normal bir süreç mi?

 

Üstelik emrinde savaş uçağı, tank, top, denizaltı, muhrip vs. gibi savaş gereçleri bulunan insanların toprağa tabanca-tüfek mermisi gömerek darbe yapmaya çalıştığını iddia etmek biraz garip değil mi? Hanefi Avcı’nın kitabında dikkat çektiği gibi toprağa gömülü mühimmat arasında niye hiç silah yok? Bu mühimmatı toprağa gömenler mermileri sapanla mı atacaklar? Bunun sebebi basit; silahların üzerinde seri numarası vardır ve seri numaralarını takip ederek bir fikir sahibi olabilirsiniz. Oysa mühimmatta kafile numarası var ve bu numara sadece hangi fabrikada üretildiğini gösteriyor.

 

En çok ihtiyacımız olduğu dönemde ülke savunması ile görevli birimlerin sevk ve idare kabiliyetlerinden mahrum bırakılması örtülü bir operasyon değilse nedir?

Bu operasyonlar sonucunda ileride karşı karşıya kalacağımız sorunlara yetkili birimlerin müdahale şansının kalmaması umuluyorsa bunun “boş bir hayal” olduğunu hatırlatayım.

Halkı hafife almayın, halk en büyük güçtür ama tek başına bir şey yapamaz. Muhakkak bir öndere ihtiyaç duyar. Halkı bugün bir sürü gibi peşine takıp götürenler şunu unutmamalıdırlar; sürü var oldukça çoban her an değişebilir. Halk ideolojinin değil, güçlünün peşinden gider. Güç ise asla ilelebet sürmez. En ufak bir zafiyet göstergesi günün tiranlarını yarının çaresizleri haline getirebilir.

 

 omer@kanburoglu.com < 28 Ocak 2011

 

 

 

Blood feudErgenekon case began to pall now, so do not last, after a while the people being tried unfairly in this process, then what will be the master when it comes into a blood feud.
Prayers, carved in complaints, "I just did what it said, by jingo no relevance to me, and I am the slave of orders," statements such as those bearing responsibility is to save?
We'll see ...


Only yesterday Military Academy and graduated first in 29 months (ie more than two years) in prison, Mehmet Ali Çelebi Lieutenant Police Department Organized Crime Unit of the mobile phone that is inadvertently installed in phone numbers belonging to one member of a terrorist organization by mistake appeared. The emergence of entirely a coincidence, or lieutenant for two years, says it is innocent, but do not listen. Turkey's army invaded by the enemy, or, as a lieutenant in the Turkish Army, then certainly an honorable officer is guilty. Given the terms in advance.

How is a man who was arrested in the phone should be emanette judicial presumption that could constitute a crime to upload phone numbers? That is how this is a fault, the police actually do phone numbers, someone else's phone records would also uploaded a Lieutenant. The police also were trying to do what they did wrong? Excuse for a big mistake on charges of ...

This is no longer enough for comedy, not a mistake in the middle, there is intent!

For years, the Turkish army had superior service medal, his life had fought her tooth on the hill into the mountains, has attended the operation of catching the killer known as Abdullah Ocalan, PKK had hit, killed the arrest, saying officers have a scratch on the eye.
This case was taken into custody within the framework of a president on trial for allegedly insulting the president, man was acquitted last week. Support the case constitutes criminal complaint, prosecutors wrote in a barber's assistant, "the barber did not recognize a customer's rector had insulted the president," the petition claimed that consisted. In other words, to customer's hair when making a barber assistant does not recognize "insulting the president said the rector," brings great promise and duty of the prosecutor in the prosecution of this petition is a petition process is put into custody and are questioning the rector, opens up about the lawsuit. All heaven, in favor of the resulting lawsuit last month after retirement. Perhaps the most important element of the case in favor of the sonuçlanmasındaki is retired, what do you think?

Hanefi Avcı, wrote a book do you like do not like, man, not the safety director of the pipe, the former Chairman of the Intelligence Bureau. The book says "these are all arranged, an operation" to arrest and jail the man threw the book out of the "aid and abet terrorism were doing." It is true. No longer members of the military in Turkey has changed the concepts of terrorism and terrorist, separatist killers placed the hero in a country instead of the Director of Security, "terrorist," he normally arrest. Under the Allied occupation forces in the First World War, Turkey Mustafa Kemal, in cooperation with those "traitors" have proclaimed.

Hurriyet newspaper evidence about the discrepancies in the case file Ergenekon Sedat Ergin writes, but people always find time to work to grab the package of pasta thrown in front of them do not believe what they read.
There are a lot of evidence are inconsistent with, for example, in 2003 Aselsan gate at the time, even in people who have not passed the allegedly worked, so at a later date into work. Just because of the mistakes of this kind of evidence, even a "factory" clear evidence of the derivation.
A Strike on the PKK to accuse members of the army.
PKK terrorists struck trouble in the hands of every one who sees, God bless him.
Each institution builders in the wrong, thieves, dishonest, and there are scam artists. The army corps is also indemnify it. Of course there are those who attempt in the army in the wrong ways. To clean them, the public should have full confidence in the units of this style is not about overcoming mistakes.
The savior of the citizens of the country into trouble in the eyes of the public institutions in a harsh campaign of disinformation to be a victim of "good faith" and how can we explain? If this process takes one to two months, the concrete evidence, arrested people who tried and sentenced within a short period of time if no one would say anything, but unsigned letters, non-specific ammunition buried in the fields on the basis of who the most important institutions of the state prosecution of a normal process?

Moreover, under the command of combat aircraft, tanks, artillery, submarines, destroyers, etc. munitions of war, such as pistol-rifle shells in the soil by burying the pulse of the people trying to do is not to argue that a little strange? Hanafi Avcı buried munitions, such as points out in his book why no weapons among the missing?
This ammunition is buried buries sapanla will throw bullets. The reason for this is simple weapons and serial numbers on the serial number can have an idea of the follow-up. However, ammunition lot number and this number only shows which was produced at the factory.
Most need to be in charge of the defense in the country be left deprived of their ability to manage the units shipped and not a covert operation is
As a result of these operations will remain in future issues facing the chance of intervention not remain competent units that it considered "an empty dream," remind that. Do not underestimate the people, the greatest power the people can not do anything but alone. Certainly one needs to ecclesiastical head.
See you take the people into the chase like a lot of today must remember, there are lots of pretty shepherd change at any time. People's ideology, not go after the powerful. Power is never lasts forever. The slightest indication of weakness tiranlarını of the day can be turned into tomorrow's helpless.
 

 

omer@kanburoglu.com < January 28, 2011

 


 

Z ANA SAYFAYA DÖN