Ömer Lütfi Kanburoğlu, Devrimler ve Demokrasi / Revolutions and Democracy
 

 

Devrimler ve Demokrasi

 

Demokrasilerde bir seçmenin cehaleti bütün halkın güvenliği için tehlikedir.

John F. Kennedy

 

Devrim ve demokrasi birbirine karşıt iki kelimedir. Demokrasinin olduğu yerde devrim, devrimin olduğu yerde ise demokrasi olmaz. Fakat kaçınılmaz bir gerçek vardır ki demokrasinin sorgulandığı her ülkede perde devrim ile kapanır. Perde yeniden açıldığında ise karşınıza ne çıkacağı asla belli olmaz ama bu kesinlikle demokrasi değildir…

 

Eğer canları pahasına devrimi gerçekleştirenler hemen demokrasiye geçeceklerse ne diye hayatlarını tehlikeye atsınlar? Bir an başarısız olduklarını düşünün, hepsi idam edilecekler… Bu kadar büyük risk yüklenmiş insanların yönetimi ele geçirdikten sonra herhalde etrafa karanfil dağıtacağını düşünmüyorsunuz?

 

Ortadoğu’ya “düzen verme operasyonu” çerçevesinde çeşitli ülkelerde başlayan halk hareketleri sonucunda bu ülkelerin daha demokratik bir yaşam biçimine kavuşacaklarını iddia edenler yanılıyorlar.  

Her şeyden önce bu iddia sahiplerine şunu hatırlatmakta fayda var: Demokrasi bir yaşam biçimidir. İsyanların başladığı ve birer ihtilale dönüştüğü bu ülkelerin hiç birinde demokrasinin hayata geçirilmesi şu an için mümkün değil. Hele bu isyanlarla Batı ülkelerinin etkisinin Orta-Doğu’da gittikçe azalacağını düşünenler boş hayaller görüyorlar.

 

Bir ülkede seçimlerin yapılması demokrasi olduğu anlamına gelmez. Demokrasinin yeşerebilmesi halkın eğitim ve kültür seviyesi, sosyo-ekonomik durumu, dini taassubun etkisinin derecesi ile yakından alakalıdır. Bütün bunları göz önüne aldığınız zaman demokrasi kavramının bu ülkelere ne kadar uzak olduğunu anlarsınız. Tıpkı Afganistan gibi…

Afganistan’da bugün sürekli seçim yapılsa, her köşe başına, her binanın taşına “Bu ülke demokrasinin beşiğidir”, “En iyi demokrasi bizim demokrasi” gibi yazılar yazılsa bu ülkede ne değişir?

Hiç bir şey!

Hatta “her şeyi halka soralım, o ne yaptığını iyi bilir” şeklindeki iddianın sahiplerine iyi bir örnek teşkil edeceğini zannediyorum. Afganistan’da her şeyi halka sorarsanız halk iki gün içinde birbirini vurur; çünkü savaşmaktan, bomba atmaktan ve öldürmekten başka hiç bir şey bilmiyor. Bu insanlardan “demokrat” olmasını bekleyebilir misiniz?

 

Ortadoğu halkları Türkiye’ye hayrandır.

Şu anda sokaklara dökülen devrim yanlılarının birçoğunun Türkiye’deki sosyal hayata gıpta ile baktıklarını, örnek gördüklerine tanık oluyoruz.

 

Acaba onların örnek almak istedikleri Türkiye nasıl bir Türkiye?

Taassubun hakim olduğu bir ülke mi, yoksa Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu çağdaş ve demokratik Türkiye mi?

Kendileri zaten bir taassubun içinde yaşıyorlar, onların özlemleri çağdaş ve demokratik Türkiye gibi olmak. Fransa veya İngiltere gibi değil Türkiye gibi; çünkü Türkiye Müslüman bir ülke. O başardıysa biz de yapabiliriz diye düşünüyorlar. Düşünmek ile uygulamak arasında Mustafa Kemal Atatürk gibi bir fark var, eğer devrimin başında doğru insan olmaz ise eskisini de arar hale gelebilirsiniz.

 

Peki, onların özendikleri Türkiye’deki insanların özlemi ne?

Gerçekten demokrasi ile yönetilen bir ülkede yaşamak… Türkiye’de halkın demokrasiden anladığı ise sadece “bana karışma” talebinden ibaret. Bu talep, devletin işini yapmak dışında vatandaşın her işine müdahale etmesinden kaynaklanmakta. İnsanların canı artık burnunda; ekonomik sıkıntılar bir yana, sosyal talepler diğer yana.

 

Bana karışma…

Bu mümkün mü?

Yönetim biçimi ne olursa olsun devletin halkına “canın ne istiyorsa onu yap” demesi mümkün değil, birçok kısıtlamaların olması çok doğal. Bunun sınırı ise başkasının özgürlüğüne tecavüz ettiğiniz noktadır. 

 

Türkiye’de insanların demokratik yaşam biçimini içlerine sindirdiklerini söylemek mümkün mü?

Özgürlükler birbirinin içine girmiş, herkes bir diğerine yaşam biçimini dayatmaya çalışıyor. Bazı kamu görevlileri böyle bir emir almadıkları halde durumdan vazife çıkararak kendi “kıt” dünya görüşlerini parkta, yolda, lokantada v.s. gibi yerlerde halka zorla uygulamaya çalışıyorlar. Bu tek merkezden, emir komuta zinciri içinde yapılan bir uygulama değil. Sadece halkın bir parçası olan kamu görevlilerinin kraldan fazla kralcı kesilmesi, aslında demokrasiden, özgürlükten, kısacası hayattan nasibini almaması ile alakalı. Yoksa hiç kimse kanunlar da dahil olmak üzere kendilerine böyle bir hak vermemiş.

 

İnsanlar birbirini anlamamakta ısrar ediyor.

Bir insanın dindar olmaması, hatta dinsiz olması bir dindara nasıl inanılmaz geliyorsa, kendisini sarıp sarmalamış çarşafa bürünmüş bir kadının giyinişi de bir diğerine anlamsız ve saçma sapan geliyor. Fakat burada önemli bir ayrıntı var ki aslında -her ne kadar onlar aksini iddia etseler de- “dini özgürlüklerimiz kısıtlanıyor” diye şikâyet edenlere gösterilen saygı ve müsamaha bu ülkede kimseye gösterilmiyor.

Bu örnekleri artırmak mümkün…

 

Dindarların ısrarla anlamak istemedikleri bir şey var; o da herkesin dindar olmak zorunda olmadığı, hatta bir dine mensup olmak zorunda bile olmadığı. Ayrıca “halkın %99’unun Müslüman olduğu ülke” diye kaynak göstermeleri de bir şey ifade etmiyor bu iddia sonuçta milleti dinden imandan da çıkaracak. İnsanların doğduğu gün kendisine hiçbir şey sorulmadan nüfus kâğıdına Müslüman yazılmış olması çok fazla bir anlam ifade etmese gerek. 

 

Size ne milletin dininden, dinsizliğinden, yediğinden, içtiğinden?

Türkiye’nin problemi ibadet özgürlüğü değil; Türkiye’de “cehennemde yanma özgürlüğü” yok!

İnsanlar cennete gitmek için ibadet etme özgürlüğüne sahip olduğu kadar ibadet etmeyerek cehenneme gitme özgürlüğüne de sahip olabilmeli. İbadet etme veya etmeme biçimi başkasının özgürlüğüne müdahale etmediği müddetçe kimseyi ilgilendirmemeli.

Buradaki “başkasını rahatsız etmemek” cümlesi dindar olmayanlardan daha çok dindarları ilgilendiriyor. Sonuçta insanlar eline içki şişesini alıp gidip camide içki içmiyor, ama tesettürlü hanımlar jeepleri ile geldikleri Papermoon’da vakit namazı kılmak isteyebiliyor. Ünlü muhafazakâr yazarlardan biri, adam yerine konmaya başlayınca yaptığı ilk iş köyden evlendiği tesettürlü eşini boşamak olan meşhur şahıs, geçen gün Tunalı Hilmi Caddesinde akşam barların, cafelerin gürültüsünden rahatsız olduklarını söylüyordu. Gitme kardeşim Tunalı Hilmi Caddesine, seni oraya silah zoru ile mi götürüyorlar? Girmeyin bu “şer” yuvalarına, oraya gidip günah işleyenler de bırak cehennemde yansın, sana ne?

 

Her şeyi din eksenli düşünüp, yaşayanlar yaptıklarının “çok normal” ve kimseyi rahatsız etmeyeceğini düşünüyorlar ama öyle değil. Örneğin Cuma günü Ankara’nın göbeğinde metro istasyonunun içinde yerlere seccadeler serilerek yüzlerce kişinin namaz kılması kimseyi rahatsız etmiyor mu sanıyorsunuz? Bu sizlere çok normal bir davranış gibi geliyor. Oysa bu bir meydan okumadır. Eğer, “ben bunu yaparım sen de bana karışamazsın” derseniz özgürlükleriniz kısıtlanmaya başladığı zaman da insanlardan size saygı göstermesini bekleyemezsiniz, doğal olarak tepki gösterenler de olacaktır. Bu mantık ve düşünce ile hiçbir yere varılamaz, özgürlükler bir diğerinin başladığı yerde bitmeli, din özgürlüğü de dahil.

Bu kadar!

Din bir ibadet aracıdır, siyaset değil.

Bunu içinize sindirebiliyor musunuz?

İşte o zaman demokrasi ile yönetilen bir ülkede yaşıyorum diyebilirsiniz.

 

omer@kanburoglu.com < 04 Şubat 2011

 

 

 

 

 

Revolutions and Democracy

 

In a democracy, a voter ignorance is dangerous to the security of the whole population.

John F. Kennedy


Revolution and democracy in opposition to each other in two words. Where there is a revolution of democracy, the democracy of the revolution would not be where it is. But inevitably there is a real revolution in democracy are questioned in each country with a closed curtain. Re-opened the curtain never knows what gets in your face, but this definitely is not a democracy ...

Revolution at the expense of democracy by these people as they can not switch immediately. This will jeopardize their lives. Imagine for a moment that they are unsuccessful, they are all things to death ... This is a great risk to people's management installed after capturing the dealer probably think of cloves around.

Middle East "order-making operation" as a result of popular movements which started in various countries within the framework of a more democratic life of these countries will be those who claim they are wrong.

First of all, it is useful to remind the owners claim that: Democracy is a way of life. None of these countries into a rebellion and revolts by the beginning of the implementation of democracy is not possible for the moment. Especially in the Middle-East increasingly will decrease the effect of this rebellion in the West who think they see the empty dreams.

Elections in a country that does not mean democracy. Educational and cultural level of people's democracy flourish, socio-economic status, religious bigotry is closely related to the degree of impact. Considering all this, when you get the concept of democracy in these countries know that however far away. Just as in Afghanistan today, such as Afghanistan ... If there was continuous selection, per every corner, every building, stone, "the cradle of democracy in this country," the best democracy, our democracy, "such as the post's premise, what changes in this country? Nothing!
In fact, "everything you ask people, he knows what he was doing that" I think the claim would constitute a good example of their owners. If you ask people what the people of Afghanistan, hit each other in two days because of fighting, bomb-throwing and killing no one else knows anything. These people, "democrat" Do you expect to?

Turkey admires the peoples of the Middle East.
Many advocates revolution in the streets, pouring out now they look with envy in social life in Turkey, we witness to what they see as an example.

I wonder how a Turkey that Turkey wanted to take their example?
A country that is dominated by bigotry did he, or Mustafa Kemal Ataturk founded did he the modern and democratic Turkey?

They already live in a bigotry, such as their aspirations to be modern and democratic Turkey. As Turkey is not like France or England, because Turkey is a Muslim country. He managed to think that we can do. Thinking of Mustafa Kemal Ataturk as there is a difference between applying with, if not the right person at the beginning of the revolution can become the old one looks at.

Well, people in Turkey, longed for their likes what?
I really live in a country ruled by democracy ... democracy in Turkey, the public understands only "mixing me" consisting of the request. This demand to do business outside the state to intervene in the work is due to every citizen. People no longer hurt the nose; economic problems aside, the other side of social demands.

Interference to me ...
Is this possible?
Management style, no matter what the people of the state, "What if it hurts you make it" possible to say, not very natural to have many restrictions. This limits the freedom of the rape of someone else's point of visiting.

Is it possible to say that people in Turkey adopted a democratic way of life?
Freedoms entered into each other, everyone is trying to impose a way of life to another. Some public officials, even though such a situation did not take orders from their duty by removing the "scarce" world views in the park, on the road, restaurant, etc. public places such as trying to apply force. This single center, not an application made within the chain of command. Only the people are part of the failure of public officials royalist than the king, in fact, democracy, freedom, in short, do not take their share of life-related. Otherwise, no one, including the law did not give them such a right.

People do not understand each other insists.
A man is not religious, even atheistic, how incredible is coming to be a pious man, a woman dressed in a camouflage bed sheet wrapped himself in a meaningless and nonsense coming from. But here is an important detail, however, is actually the opposite, although they also claim that "religious liberties restricted," he complained with respect and tolerance shown to those who show up to anyone in this country. These samples can improve ...

Insist they do not want religious people to understand there is one thing he does not have to be everyone's religious, or even a religion does not even have to be. Also "99% of the population is Muslim country," he also does not make sense to show the source of this claim will result in the nation, religion, faith. Day he was born Muslim people are nothing without prompting the paper to be written in the population need not matter too much sense.

What do you religion of the nation, atheistic, ate, drank?
Turkey's problem is not freedom of worship, in Turkey, "the freedom to burn in hell" No!
People have the freedom to worship as well as to go to heaven by not worship, holy books and could have the freedom to go to hell came against orders. As long as it does not interfere with the freedom to worship or not to anyone else the format should not concerned.
The "someone else not to offend the" religious statement concerns the non-believers more. The result took the bottle of liquor into the hands of people who go to the mosque does not drink alcohol, but they Papermoon'da veiled ladies Jeep and request prayer time. One of the famous conservative writer, his first job from the village began to be put instead of the man divorce his wife married to the famous covered evening party the other day Tunali Hilmi Street bars, cafes bustle said they were uncomfortable. Do not go my brother Tunali Hilmi Street and at gunpoint they taking you there? Do not enter this "evil" sockets, burn in hell for Leave to go there and also those who commit sin, do you?

Everything is oriented to think of religion, the living's actions "very normal" and will not bother anyone but I think it is not. For example, in the heart of Ankara on Friday in the subway station where hundreds of people laid prayer rugs do you think the deduction does not bother anyone? This sounds like normal behavior to you too. However, this is a challenge. If you are, "I'll do it and you can not interfere with me," you say when you start to limit freedoms in not expect anyone else to respect you, The person will react naturally. This is no place can be reached with logic and thought, a freedom must end where another begins, including religious freedom.
That's it!

Religious worship tool, political tool not.
Do you understand that?
Then you can say I live in a country ruled by democracy.
 

 

omer@kanburoglu.com < February 04, 2011

 


 

Z ANA SAYFAYA DÖN