Ömer Lütfi Kanburoğlu, Milliyetsiz Başbakan olur mu? / Unnationality Prime Minister, will you?
 

 

Milliyetsiz Başbakan olur mu?

 

 

 

“Biz Türk Milliyetçisi değiliz”

 

Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN

18 Nisan 2011 / Ankara Arena Spor Salonu, AKP milletvekili adayları tanıtım toplantısı,

Saat: 15.00 (Türkiye saati ile)

 

Öncelikle, Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe sözlüğünden ihtiyacımız olan bir-iki kelimenin anlamlarına bakalım:

 

Milliyet: 1. Millete özgü olma veya millî olma durumu, 2. Bağlı bulunan millet, tabiiyet.

 

Milliyetçi: Milliyet ilkesini benimseyen, milliyetsever, “Milliyetçi, millî olan her şeye karşı daima hassas bulunan, onu bilen ve koruyan insandır

 

Türk vatandaşlığı: Anayasa Madde 66. – Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür.

 

Türk vatandaşı, Türkiye Cumhuriyeti'nin tabiyetinde bulunan kişileri ifade etmek için kullanılan bir terimdir. “Anayasa’nın 66. maddesine göre, Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür.”tanımı yapılmıştır.

 

O zaman;

 

Milliyet, bir millete özgü olmak ise,

 

Türkiye Cumhuriyeti Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk ise,

 

Milliyetçi, vatandaşlık bağı ile bağlı olduğu tabiyeti koruyan, kollayan insan ise Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN “Biz Türk milliyetçisi değiliz” derken ne demek istemiş olabilir?

 

“Biz Türk milliyetçisi değiliz.” cümlesini okuduğunuz zaman ne anlıyorsanız, aynen onu demek istedi, daha farklı bir şey değil…

 

Aynen o, topu topu dört kelime:

 

“Biz Türk Milliyetçisi değiliz”

Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

omer@kanburoglu.com < 20 Nisan 2011 

 

 

 

Unnationality Prime Minister, will you?"We're not the Turkish nationalist"
 

Prime Minister Recep Tayyip Erdogan

April 18, 2011 / Ankara Arena Sports Hall, the AKP deputy candidates promotional meeting,

Time: 15:00 (Turkey time)
 


First of all, the Turkish Language Institution dictionary, we need a couple of older Turkish word meaning, let us

Nationality: 1 To be specific to the nation or national status, 2 Connected in the nation, nationality.
 

Nationalist: Adopting the principle of nationality, who love the nation, "the nationalist, always sensitive to everything in the nation, and protect the person who knows him."

Turkish citizenship: The Constitution in Article 66 - Anyone who is linked to the Turkish state is a Turk.

Turkish citizen, the citizenship of the Republic of Turkey is a term used to refer to people. "66 of the Constitution According to the Turkish state is bound by ties of citizenship everyone is a Turk. "definition is made.

At that time;

Nationality, to be specific to a nation is

Anyone who is linked to the Republic of Turkey is Turkish,

Nationalist, is bound by ties of nationality to protect citizens, while protecting the interests of people, Mr. Recep Tayyip Erdogan "We're not the Turkish nationalist" he asked what it means to be?

"We're not the Turkish nationalist." What you understand when you read the sentence, just wanted to say it, but a different thing ...

Just then, all four words:

"We're not the Turkish nationalist"
Prime Minister Recep Tayyip Erdogan 

omer@kanburoglu.com < April 20,  2011

 


 

 

 

Z ANA SAYFAYA DÖN