Ömer Lütfi Kanburoğlu, Türkiye'nin Son Seçimi mi? / Turkey's Last Election?

 

 

 

 

Türkiye’nin Son Seçimi mi?

 

 

Türkiye, cumhuriyet dönemi boyunca yaşadığı en önemli seçim süreçlerinden biri ile karşı karşıya. İktidardaki parti AKP’nin tek hedefi TBMM’de 367 sandalye sayısına ulaşarak Anayasayı ve rejimi değiştirebilecek çoğunluğa ulaşmak, muhalefetin hedefi ise buna engel olmak. AKP’nin Başkanlık sistemi ve federatif sisteme geçebilmek için bu çoğunluğa ulaşması mecburiyeti var; fakat görünen o ki bırakın mecliste amaçladığı sandalye sayısına ulaşmayı, tek başına iktidar olabileceği bile şüpheli.

 

AKP’nin mecliste 367 sandalye sayısına ulaşabilmek için MHP’yi hedef alan her türlü operasyonu geri tepiyor. MHP’nin oy oranı planlandığı gibi düşeceği yerde gittikçe artıyor. Kalan süre göz önüne alındığında daha ne gibi “Bizans oyunlarının” sergileneceğini kestirebilmek zor; ama işin ulaşabileceği provakatif boyutları düşünürsek seçimlerin ertelenmesi bile gündeme gelebilir. Bütün bunları yaşayarak göreceğiz.

 

Terör örgütünün seçimden çıkacak sonucu beklediği ve Türkiye’nin savunma mekanizmalarının son yıllarda düzenlenen, hiçbir delil ve mesnede dayanmayan operasyonlarla devre dışı bırakılmasının pek hayra alamet olmadığını görmek için uzman olmaya gerek yok. Türkiye’de son üç yıldır örtülü bir operasyon yürütülüyor; sadece federatif bir yönetim sistemine geçebilmek için tezgâhlanan bu operasyonun sorumlu ve işbirlikçileri bugün halka gerçekleri anlatmamakta.

 

Bugün Türkiye’de yeni bir Anayasa, Başkanlık sistemi ve federasyon halkın sorunları arasında mıdır? Hangi vatandaşımız anayasadan şikâyet etmekte, hangi vatandaşımız başkanlık sistemine geçersek daha iyi olur demektedir? Peki, kim federasyon kurmak istemektedir, hangi Türk vatandaşı federasyon kurmak ve özerklik ilan etmek istemektedir.

 

Türkiye’de federe bir devlet kurarak özerklik isteyen bölücü Kürtlerden başka kimse yoktur. Sırf Kürtler federasyon kursun diye çabalayanlar, gerçekleri anlatmayıp halkı kandırmaya çalışanlar ne yapmak istemektedirler?

 

Bu işi Kürtler ayaklanmasın diye yapıyorlarsa bilsinler ki bu ülkede Kürtlerin 10 katı Türk yaşıyor peki onlar ayaklanırsa ne olacak? Ayrıca Kürtlerin büyük bir kısmı da bu tip senaryolara sıcak bakmıyor.

 

Kürtlere federasyon kurdurma fikri sahipleri şunu bilsinler ki Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olacaklar, bu çok tehlikeli bir senaryodur. Bu oyunun senaristleri halkın “koyun” olduğunu ve “önüne ne koyarsak yiyor”  şeklindeki düşüncelerini artık değiştirmek zorundadırlar.

 

Böyle olmaz…

 

Bu senaryolar hiçbir ülkede işlememiştir, halk bunu “yememiştir”.

 

Eğer diretirlerse bunun sonu Türkiye’nin iç savaşa sürüklenmesi ile neticelenir; sonuçta herkes kaybeder.

 

HERKES !

 

Umuyorum ki üç yıldır tezgâhlanan bu oyunu Türk insanı sağduyusu ile sandıkta bozar ve müsebbiplerine gereken cevabı verir.

 

 

omer@kanburoglu.com < 26  Mayıs  2011 

 

 

 

 

Turkey's Last Election?


Turkey, lived during the period of the republic faced with one of the most important selection processes.
The only goal of the ruling party AKP 367 seats in Parliament to reach a majority in number reaching the constitution and regime change, the opposition's goal to prevent it. AKP's presidential system and the federal system, have the obligation to reach a majority to pass, but it seems that the intended number of seats in parliament to reach us, even when alone, may be suspicious of power.

AKP 367 seats in parliament, the number of operations aimed to achieve the MHP does not work. MHP's votes would fall as planned, is increasing everywhere. Given the remaining time with people like you "Byzantine games" on display difficult to predict, but it's provocative work accessible to the postponement of elections even if we think the dimensions may be on the agenda. All we will see them living.

Expected as a result of the terrorist organization and the election will be held in Turkey in recent years, defense mechanisms, not based on any evidence and tripods has been disabled in operations to see if the expert is not to be very good sign. Turkey in the last three years, a covert operation in progress. Only a federal system of government in charge of this operation and their collaborators in order to pass the facts to the public today does not say.

Today in Turkey, a new Constitution, the Presidential system and the federation of public issues Is Which citizens are complaining the Constitution, which says it is better to disregard the citizens presidential system? So, who wants to set up the federation, the federation set up in which a Turkish citizen and would like to declare autonomy.

Separatist Kurds seeking autonomy in Turkey by establishing a federal state there is no one else. The Kurds just because he strived federation of the course, the people do what they want to deceive the workers?

Kurdish uprising that he may know the job they're doing 10 times the Turkish Kurds living in this country. So what will happen if they revolt? In addition, a large part of the Kurds approve of these types of scenarios.

The idea of
​​the Kurds to establish a federation in the country will lose owners Listeners may know that ultimately, this is a very dangerous scenario. Writers of the people of this game, "sheep" and that "what we put in front of eating that" ideas no longer have to change.

Such would not be ...

These scenarios are not acceptable in any country, the people not believe these games.

If they insist on dragging the end of it resulting in Turkey's civil war, ultimately everyone loses.

EVERYONE!

I hope I was prepared three years of common sense in this game with the Turkish people and to disrupt the ballot box gives you the answer.


 

 

 

omer@kanburoglu.com < May 26,  2011 

 

 


 

 

 

Z ANA SAYFAYA DÖN