Ömer Lütfi Kanburoğlu, Yasal Cinayet ve Terörle Mücadele / Legal Murder and Anti-Terrorism

 

 

 

Yasal Cinayet ve Terörle Mücadele

 

 

Türkiye 30 yıldır uğraştığı terör belasını muhakkak çözmek zorunda. Hangi açıdan bakarsanız bakın bu bir zorunluluk; eğer terörle mücadele için ayırdığımız kaynakları yatırıma harcasaydık dünyanın en süper ülkelerinden biri olabilirdik. Zaten terörün amacı da bu, Türkiye’nin kaynaklarını ve enerjisini boş şeylere harcamasını temin etmek…

 

Peki, yıllardan beri tartışılan “terörle mücadele de yöntem” konusu gerçekten tartışılması gereken bir konu mu?

 

Bu işin sosyo-ekonomik boyutları olduğunu iddia eden bazı kamu görevlileri var; eğer bunlar “hain” değilse gerçekte mücadele azmini kaybetmiş “yorgun” kişilerdir. Hiçbir mücadele 30 yıl sürmez, bu yorgunluğa da hak vermek lazım. Hain sıfatını da öyle laf olsun diye kullanmıyorum; şu anda devlet organları içinde her mevki ve makamda görev yapan birçok PKK militanı ve sempatizanı var. Bunların birçoğu zaten biliniyor ama mevzuat gereği hiçbir şey yapılmıyor. Yani, bu işin sosyo-ekonomik boyutu falan yok… Bu ülkede ezilen hep beraber eziliyor, büzülen de hep beraber büzülüyor; öyle iddia edildiği gibi belli bir yöre ve etnik kökenin ezildiği falan yok.

 

Sıkıntı terörle mücadele edeceğimize bütün bunları tartışıyor olmamızdan kaynaklanıyor; “silahla bir yere varılamıyor, öldürerek terör engellenemez, oturup konuşalım, anlaşalım” söylemleriyle geldiğimiz noktayı görüyor musunuz?

Neymiş efendim? Silahla bir yere varılamıyormuş, teröristler öldürerek bitmiyormuş, onun için pazarlık masasına oturmamız lazımmış.

 

Bunu ilk telaffuz eden kişi “HAİN”dir.

Bunun telaffuz edilmesine izin veren kamu personeli “görevi ihmal suçu” işlemiştir.

Bu dezenformasyonun peşine takılıp gidenler de Lenin’in ifadesiyle “yararlı budalalardır".

 

Her şeyden önce şunu anlamamız lazım: Türkiye yıllardır yaptığı mücadelede terörist filan öldürmüyor, aksine teröristleri kendi elleriyle bakıp besliyor ve büyütüyor.

Terörist öldürmesi için devletin “yasal cinayet” işlemesi lazım. Yani dünyada her ülkenin yaptığı gibi, kendisine “düşman” unsurları “kanunların kendisine vermediği yetki” ile ortadan kaldırması lazım…

Var mı böyle bir uygulama,

Var mı böyle bir siyasi irade?

YOK !

 

Biz ne yapıyoruz? Adam ateş açarsa biz de ona cevap veriyoruz. Terörist ilk ateş açan ve baskın avantajına sahip olduğu için doğal olarak da çok zayiat veriyoruz. Hatta, sağ olsun AKP hükümeti ile beraber dağlarda da Polis Vazife ve Salahiyetleri kanunu uygulanmaya başlandı; teröristi kazara vurup öldürsen hakkında soruşturma açılıyor.

 

Terörle mücadele böyle yapılmaz.

Aksiyoner eylemler yapmadıkça, baskın düzenlemedikçe, teröristleri, onlar bize ateş açmadan vurup öldürmedikçe bu iş çözülmez…

 

Bir asker veya polis şehit olduğunda, bir yere bomba yerleştirip suçsuz günahsız insanları öldürdüklerinde yüz misli ile karşılık almadıkları zaman bu iş çözülmez…

 

Silahla, öldürerek bir yere varılmıyor diye dezenformasyon yapanlar Türkiye’nin aslında silahlı mücadele yapmadığının farkında değiller. Daha üç ay önce otomobil tamircisi, kasap, bakkal veya işsiz güçsüz olan binlerce insanı eline silah verip dağlarda “açık hedef” olarak dolaştırmak değildir silahlı mücadele.

 

Silahlı mücadele, düşman unsurlara baskın düzenleyerek yok etmektir.

Yeni birimler kurmanıza gerek yok; her türlü operasyonu yapacak birimimiz var(dı). Çoğu tutuklu olduğu için artık kime emir verebilirsiniz onu bilemiyorum ama çevrenizde kıblesi para olan mücahitlerinize söylemeyi bir deneyin isterseniz, bakalım ne cevap verecekler? Sadece ortaya siyasi irade koyacak ve emir vereceksiniz. Bugüne kadar gelmiş geçmiş hükümetler içinde bunu bir tek Tansu Çiller yapmıştır. Onun dışında hiç kimse böyle bir siyasi irade beyan etmemiştir. Zaten Abdullah Öcalan’da sorgusunda kendisine en büyük zararı verenin Tansu Çiller olduğunu itiraf ediyor.

 

Ortada gördüğünüz silahlı mücadele filan değil. Oynanan bir tiyatro ve duyduklarınız da oyunun repliklerinden ibaret. Herkes rolünü ezberlemiş, bunun dışına taşmıyor; “bana ne” diyor.

 

Hükümetin bilerek ve isteyerek aldığı yanlış kararlar neticesinde PKK son yıllarda çok büyük kazanımlar elde etti.

Türkiye’de şu anda dış politikada yaratılan “sanal” krizlerle kamuoyunun dikkati başka yönlere çekilmeye çalışılıyor. İnsanlar bu “sanal” krizlerle uğraşırken çok önemli radikal kararlar alınmaya çalışılacak.

 

Peki, alınabilecek mi?

 

Hükümete değil ama ABD’li yetkililere bir çift sözüm var:

 

Dünyanın neresinde ve hangi tarihte, hangi planınız başarıya ulaştı bir tanesini söyler misiniz?

 

Bu da ulaşmayacak, göreceksiniz…

 

Gelin vakit varken, Ortadoğu’yu daha da içinden çıkılmaz hale getirmeden aklınızı başınıza alın.

 

 

omer@kanburoglu.com < 05 Ekim  2011

 

 

 

Legal Murder and Anti-Terrorism

 

Turkey is seeking for 30 years certainly have to solve the terrorist hornet. This is an obligation which angle you look at it, if you allocate the funds to invest in the fight against terrorism if we did could have been one of the countries of the world's super.

The purpose of terrorism is already in this, Turkey's resources and energy expenditure of free things to ensure ...

 

So, for years discussed "the means to fight terrorism," Does that really matter to be discussed?

Socio-economic dimensions of this work has some public officials who claim that, if they are "traitors" had lost his resolve to fight is not really "tired" people. No fight will not last 30 years, the fatigue got to the right. I do not use such words to get the title of traitor is currently in state bodies and authorities that have worked every position there is the PKK militants and sympathizers. Many of them are already known, but nothing is being done pursuant to the laws. In other words, the socio-economic dimension of this work do not have anything ... If you have oppressed in this country is being squeezed together, while there are shrinking and withers all together, it is claimed in a particular region and ethnic background do not like it was crushed.

 

That I will be discussing all this trouble; because the fight against terrorism, "the result can not be reached with guns, killing the terrorist can not be prevented, sit down and talk," Do you see the talk of the point we have reached?

And what, sir? Conclusion can not be reached with a gun, do not stop killing terrorists, it needs to sit for the bargaining table.

 

The first person who pronounced it a "traitor" is.

It should be exercised not to allow public employees, "crime of neglect of duty" processed.

Those who stuck this disinformation in the pursuit of the words of Lenin's "useful idiots" is.

 

I need to understand that first of all: the fight against Turkey for years blah blah kill terrorists, but terrorists and expanding its own hands, look at the feeds.

To kill a terrorist state "legal murder" should operate. So, like every country in the world, its "hostile" elements "of the laws did not authorize him" to have to eliminate ...

Is there such an application,

Is there such a political will?

NO!

 

What are we doing? Man opens fire, we respond to it. The terrorist opened fire and dominated the first to take advantage of the many casualties as giving a natural. In fact, the AKP government to get right with the law began to be implemented in the mountains in the Police Powers and Duties; terrorists struck Whenever an investigation is opened by accident.

 

This is not done the fight against terrorism.

Actionary actions, raids, unless the terrorists, they shot and killed and opening fire on us in this business is not resolved ...

 

When a soldier or police killed an innocent place where a bomb killed innocent people did not receive a hundred fold with the response time is not resolved in this business ...

 

Weapon, he can not get the result of disinformation by killing those who do not are not aware of Turkey's armed struggle, in fact. Less than three months before the automobile repair shop, butcher, grocery store or idled thousands of people who give a weapon in the mountains "on target" does not circulate in the armed struggle.

 

Armed struggle is to destroy enemy elements raided.

No need to install the new units, each unit will make any operation there (was). Most prisoners do not know him anymore, since it can give orders to whom, but if you want to try to tell jihadists around the qibla of money, let's see what going to answer? Only the political will to put in and will give the orders. To date, governments have come in the past it was a one-Tansu Ciller. No one, except it has not declared its political will. Abdullah Ocalan, has already caused great damage to the query, he admits that Tansu Ciller.

 

Or something you see in the middle, not armed struggle. Played in a theater, and have you heard of the game consists of cues. Memorized the role of everyone, not come out of it, "what me," he says.

 

As a result of wrong decisions that the government knowingly and willingly, in recent years, the PKK has a very large gains.

Turkey's foreign policy is now created "virtual" crisis Attempting to withdraw from public attention in other directions. People in this "virtual" radical decisions to be taken to work is very important when dealing with crises.

 

Well, that can be taken?

 

Not to the government, but U.S. authorities have a couple of words:

 

Where in the world, and on what date, please tell me which one of the plan led to success?

 

This is not reach, you'll see ...

 

Come the time when the Middle East without making it even more intractable Get your mind on your own.

 

 

omer@kanburoglu.com < October 05, 2011

 

 

 


 

 

ANA SAYFAYA DÖN