Ömer Lütfi Kanburoğlu, Bilerek Sabretmek / Knowingly forbear

 

 

 

Bilerek Sabretmek

 

Deneyim, kazanılan bilgiden çok kaybedilen beklentilerden oluşur.

JOSEPH ROUX

 

Herkesten bir şey öğrenebilir ama birinden her şeyi öğrenemezsiniz. Cahil ve eğitimsiz insanlardan ise öğrenebileceğiniz şeylerin listesini yapmaya kalksak şaşırır kalırsınız.

Öğretinin temelinde gözlem vardır; gördüğünüz ve yaşadıklarınız en temel öğrenme biçimidir. Öğrenmek istiyorsanız gözlem yapmalısınız; uyurken öğrenmek mümkün değildir. Uyurken öğreneceğiniz tek şey “uyurken hiçbir şey öğrenilmeyeceğidir”.

 

Öğrenme hevesiniz olmayabilir, böyle bir amacınız da yoktur ama olmasa dahi insanlar sürekli öğrenir; yaşadıkları onun öğreniminin bir parçasıdır.

Herkesin bir hikâyesi vardır; kimi sana ihaneti, kimisi ise felaketi öğretecektir. Birinden onurlu, diğerinden gururlu olmayı öğreneceksin ve bu öğreti ölene kadar bitmeyecek.

Öldüğün gün ise öğrendiğin tek şey hayatın her şeye rağmen yaşamaya değer olduğu olacak…

 

Birinden onuru uğruna hayatını mahvetmesini hayret ve takdir ile izlerken diğerinin gururunu ayaklar altına alışına anlam veremeyeceksin. Karar vermekte zorlanacak, hangisinin doğru olduğuna emin olamayacaksın. Çevrendeki insanlar doğru ile yanlış arasında ayırım yapmakta tereddüt ettiğinde seni bilerek veya bilmeyerek yanlış yönlendirecekler ama sonuca giden yolda verdiğin karar onların değil senin kararın olacak; çünkü verdiğin kararın sonucuna sen katlanacaksın, onlar değil…

 

Hiçbir zaman “bu benim ne işime yarayacak” deme. Bilgi daima güçtür ve hayatta güçlü olan kazanır. Bil ama kullanma; bildiklerin günü geldiğinde sana yol gösterecek, hayatta başarılı olmanı sağlayacaktır. Tecrübe ile kazanılan bilginin sana ne gibi faydalar sağlayacağını, karar vermek için sadece “birkaç saniye” zamanın olduğunda anlayacaksın. Üzerinde aylarca düşündüğün kararlar artık bir işe yaramayan “anıların” olacaktır ama bu bile bir sonraki kararında sana tecrübe olarak geri dönecektir.

 

Dönüşü olmayan bir yola girdiğinde geri adım atmak gerekirse bundan çekinme. Geriye attığın her adım ayakların üstünde kalmanı sağlayacaksa, bu ilerleyerek sakat yaşamaktan daha iyidir. Geriye attığın her adım için, gücünü topladığında iki mislini atmaya hazır ol ki moralin yüksek olsun. Moral en üstün değerdir ve bozulduğunda her şeyini kaybedersin. Moralini yüksek tut ve asla ümidini kaybetme, eğer biliyorsan başarıya ulaşmamak için de bir sebebin yoktur.

Bil ve sabret.

Er ya da geç başarıya ulaşacaksın…

 

 

omer@kanburoglu.com < 18 Kasım 2011

 

 

 

Knowingly forbear

 

Experience, knowledge gained is very lost expectations.

Joseph Roux

 

 

Can learn something from everyone, but will not tell everything. An ever expanding list of things you can learn if the ignorant and uneducated people, you will be surprised.

There are observations on the basis of the doctrine, see, and your experience the most basic form of learning. If you want to learn the need to observe, it is not possible to learn while you sleep. The only thing you learn while you sleep "learned nothing while you sleep."

Learning may not be enthusiasm, but even if there is such a goal, people constantly learns, they live in a part of his education.

Everyone has a story, some of the betrayal of you, teach you some of the disaster. One of the honorable, the other, and learn to be proud of this doctrine will not end until his death.

The only thing you learned from the day she died in spite of everything life is worth living will be the ...

 

Watching with wonder and appreciation of the honor for the sake of ruining someone's life will be unable to sense the absence of the other's pride. Be forced to decide, which one is right You will not sure. When people around you hesitate to make a distinction between right and wrong are going to steer you wrong knowingly or unknowingly, but gave way to decide the result will be your decision, not theirs, because you gave as a result of the decision of interest to you, not them ...

 

Never "Why do I need this I say". Information is always difficult and the survival of the fittest. But to use Bil, when they know you will guide the day, will allow you to be successful in life. What kind of information you provide benefits gained through experience, to decide not only "few seconds" is the time you'll understand. Think it is no longer a decision that does not work for months on the "memories", but even that will be the next decision you will return to experience.

 

To take a step back to a path of no return when it wince. Is destined to stay on the feet with every step backward, this proceeding is better than living handicapped. Backward for each step taken, be ready to take the power that you have collected twice without high morale. Everything is broken and you lose the high moral value. Keep morale high, and never losing hope, a reason to avoid reaching a success if you do not know.

Know and have patience.

Sooner or later, will you succeed ...

 

 

omer@kanburoglu.com < November 18, 2011

 

 

 


 

ANA SAYFAYA DÖN