Ömer Lütfi Kanburoğlu, Sınır İhlali  / Breach of the border 

 

 

SINIR İHLALİ

 

 

Vazifesini yerine getirmemiş olanın vicdan yarasına ne mazeretin davası,

ne ilacın şifası deva getiremez.

Mevlana

 

 

Kuzey Irak’taki Zaho’dan kaçak mazot ve sigarayı katırlara yükleyip, Türkiye sınırına doğru ilerleyen kaçakçılar, Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Ortasu köyünün yakınında, İnsansız Hava Araçları ve termal kameralar tarafından tespit edildi. Terörist zannedilen kaçakçılar, 4 savaş uçağı tarafından bombalandı, 35 kaçakçı öldü, 1’i yaralandı.

 

İnsansız Hava Araçları ve termal kameralar, Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Ortasu köyünün yakınında ve sınırın Irak tarafında kalabalık bir grup belirledi. Diyarbakır 8’inci Ana Jet Hava Üssü’ne sınır ihlali yapan grubun koordinatları bildirildi. Bunun üzerine saat 21.37’de kalkan 4 savaş uçağı 22.24’te tespit edilen bu grubu bombaladı. Ancak bombalamadan sonra ölenlerin PKK’lı değil, Irak’tan kaçak mazot ve sigara getiren kaçakçılar olduğu anlaşıldı. Bombardıman sırasında katırlardaki yakıt bidonlarının alev aldığı, cesetlerin çoğunun bu nedenle yandığı, bazılarının da sığındıkları kayanın bombadan yıkılması sonucu öldüğü öne sürüldü. Kaçakçılar arasında korucuların da olduğu belirlendi.

 

Şırnak Valisi Vahdettin Özkan “Ölenlerin içinde korucu da var, olmayan da. Bunlar korucu olmasalar da korucu oğlu, yeğeni olduklarını biliyoruz. Ölen köylüler, korucu köylerinden vatandaşlarımız” dedi.

Bu olayda ihmali olmayan ve görevini layıkıyla yapan tek kurum Silahlı Kuvvetler olmuştur, ortada bir sınır ihlali vardır ve ilgili kurum derhal gereğini yapmıştır.

 

Bilindiği gibi bölge PKK terör örgütü ile sürekli çatışma yaşanan ve binlerce şehit verdiğimiz bir yer. Terör örgütünün, sınırı katırlar sırtında taşıdığı ağır silahlarla geçerek karakollarımıza sürekli baskın düzenlediği ve askerlerimizi şehit ettiği herkesin malumu. Bunun önüne geçebilmek için insansız hava araçları ve termal kameralarla sınır ihlallerinin tespit edilerek derhal önlenmesi için milyonlarca dolarlık yatırım yapıldı. Daha önce bu sistemin işletilmesinde yaşadığımız tereddüt yüzünden birçok askerimiz şehit oldu. Hatırlayınız, PKK’nın yaptığı ve onlarca askerimizin şehit olmasıyla neticelenen baskınlarda “Heronların aslında teröristleri tespit ettiği ve kaçakçı zannedilerek karargâh tarafından önemsenmediği” çok eleştirildi. Bugün “uçaklar köylüleri bombaladı, zavallı köylüler, masum insanlar katledildi” diye kıyameti koparanlar o gün “Askerler uyuyor mu, komutanlar ne iş yapıyor, biz çocuklarımızı sokakta mı bulduk, Silahlı Kuvvetlerin helikopteri uçağı yok mu?” diye yorum yapıyorlardı.

 

Evet, Türk Silahlı Kuvvetlerinin silahı da var, uçağı da, helikopteri de. O günlerde görev yapmadığı için suçladığınız Türk Silahlı Kuvvetlerini bugün de vazifesini yapmış olduğu için suçluyorsunuz. Sınır ihlali dünyanın her yerinde ciddi bir suçtur. Askerliğini bankaya para yatırarak yapmamış olan herkes bilir, askerlikte nöbet ciddi bir görevdir, basit bir nöbette bile eğer parola sorduğunuzda işaretini alamazsanız ateş edip karşınızdakini vurma yetkiniz vardır. Kaldı ki sınır nöbeti asla hafife alınacak bir şey değildir, en ufak bir zafiyeti nöbetçinin ölümü ile sonuçlanabilir.

 

Sınır ihlaline 1 Eylül 1983 günü Güney Kore Hava Yolları'nın 007 uçuş numaralı yolcu uçağının casus uçağı sanılarak Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından düşürülmesi verilebilecek en iyi örnektir. Bu olayda toplam 269 sivil ölmüştür. Şüphesiz ve tartışmasız bir faciadır ama sınır ihlalinin şakaya gelir tarafı yoktur.

 

Güneydoğu bölgesinde binlerce insanın kaçakçılık yaparak geçindiği, bu yüzden devletin milyarlarca dolar zarara uğradığı herkesçe biliniyor. Bölgedeki yerel yetkililerin de bu sisteme bilerek göz yumduğu veya ortak olduğu ayrı bir gerçek. Zaten talihsiz olay sonucunda ölenlerin arasında korucuların da bulunması bunu bir kez daha doğrulamış oluyor. Yerel yetkililerin haberi olmadan gece yarısı 50 kişi, yüklü katırlarla sınırı nasıl geçer, mümkün mü? Heronlara yakalanmaları ve karargâhın kararlı tavrı tek talihsizlikleri olmuştur ama olay bundan sonra sınırı “dingonun ahırı” olarak görenler için de ders olacaktır.

 

Ayrıca, sınır ihlaline kaçakçılık adına izin veren her kim olursa olsun derhal cezalandırılmalıdır. Bölgede görev yapan kolluk kuvvetleri ve yargı mensuplarının mal beyanlarındaki sebepsiz artış incelenmeli, suçluyu yakalamanın temel prensibi “parayı takip et” asla hafife alınmamalıdır. Suç işleyen, suça göz yuman, yardım ve yataklık eden her kim olursa olsun ister asker, ister polis, ister hâkim, ister korucu derhal gereği yapılmalıdır.

 

Köylülerin şanssızlığı yerel yetkililerle yaptıkları ortak sınır kaçakçılığının böyle hassas bir dönemde Hava Kuvvetlerine yakalanmasından ibarettir.

 

Bu olay yıllardır sürekli tartışılan koruculuk müessesesinin kaldırılması gerektiğini bir kez daha göstermiştir. Devletin milletini koruyacak güvenlik görevlisi vardır; kaçakçının eline silah verip onu maaşa bağlayarak bir de devletin güvenlik görevlisi yaparsanız geldiğimiz nokta ortadadır.

 

Ölenlere Tanrı’dan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerken vazifelerini yaptıkları için yetkilileri de kutluyorum.

 

 

omer@kanburoglu.com < 30 Aralık 2011

 

 

 

 

BREACH OF THE BORDER

 

 

What excuse did not fulfill the duties of the wounds of conscience of what action,

what is the cure of the drug can bring healing.

Rumi

 

Leakage of diesel and cigarette Zakho in northern Iraq, install and mules, smugglers moving towards the border with Turkey, near the village of Sirnak Ortasu of the town of Uludere, Unmanned Aerial Vehicles, and was detected by thermal imaging cameras. Supposed terrorist smugglers, 4 was bombed by warplanes, 35 traffickers were killed and 1 wounded.

 

Unmanned Aerial Vehicles and thermal cameras, Sirnak on the Iraqi side of the border near the village of Uludere township Ortasu identified a large group.Diyarbakır 8th Main Jet Air Base reportedly coordinates the group engaged in a violation of the border. 21:37 hours on this, 'the shield 22:24 4 fighter aircraft in the group bombed detected. However, after the bombing, not the PKK death toll, fuel and cigarettes smuggled from Iraq, which turned out to be traffickers. mules fuel containers from fire during the bombardment, the bodies were burned so many, and that others took refuge in the rock bombs killed as a result of the destruction has been suggested. Traffickers also determined to be between the guards.

Sirnak Governor Vahid Ozkan, "there are guards to the deceased, or not. These guards are not the son of the guards, we know that his nephew. Deceased villagers, village guards our citizens, "he said.

 

In this case, do not neglect the task adequately and has been the only institution of the Armed Forces, in the middle there is a border violation and the relevant institutions was the need to immediately.

As is well known in the region and the constant conflict with the PKK terrorist organization, we place thousands of martyrs. Terrorist organization, military outposts across the border with heavy weapons carried by the mules on the back organized and soldiers killed in raid constantly Everyone knows that. To avoid this, thermal cameras and unmanned aerial vehicles to prevent border violations will be identified and immediately invested millions of dollars. Earlier in this system because of the hesitation of many soldiers were killed in the operation which we live. Remember, the PKK, and dozens of his soldiers being killed in the raids that eventuates in "Unmanned aerial vehicles that detect terrorists and traffickers, thinks that the headquarters were in fact ignored by the" much criticized. Today "planes bombed the villagers, the poor peasants were massacred innocent people," he speakers that day, "Does sleeping soldiers, commanders, what business is doing, whether we have found our kids on the street, the Armed Forces helicopter Do not have a plane?" He comments were made.

 

Yes, the Turkish Armed Forces have the weapon, the aircraft, helicopters as well. In those days, the task for failing to condemn the Turkish Armed Forces have made today is also the duty to accuse. Boundary violation is a serious crime all over the world. Everyone knows the bank deposit that has evaded military service, military service is a serious task in a seizure, a seizure, even if the password is simple, do not get a shot and ask him what the sign opposite you have the ability to strike.Moreover, the border is nothing but a bout will never be taken lightly, with the slightest weakness can result in the death of a guard.

 

Boundary infringement on 1 September 1983 in South Korea Airlines flight number 007 passenger aircraft by the reduction of the Armed Forces of the Russian spy plane to give the best example of presumptions. In this case, in 269 civilian dead.Undoubtedly and unquestionably a tragedy, but the income side of the border violations do not take a joke.

 

Inhabited by thousands of people smuggling in the Southeast, so the state suffered billions of dollars are known by everyone. Local authorities in the region is also common in this system, or knowingly condones a separate reality. Already among those who died as a result of an unfortunate event in the presence of village guards is that once more confirmed. Installed in the midnight of 50 people without the knowledge of the local authorities is how to limit mules, is it possible? Unmanned aerial vehicles and headquarters resolute attitude of the arrest was the only misfortunes, but after that event the course is for those who will be vulnerable to the limit.

 

Also, in the name of border smuggling that allows a violation no matter who promptly punished. Working in law enforcement and the judiciary in the region, increase in property without justification beyanlarındaki examined, the basic principle of criminal arrest "follow the money" should never be taken lightly. Who commits a crime, who condone crime, aiding and abetting that no matter who or soldiers, or police, or judges, or guards should be made immediately due.

 

Unfortunately for the villagers with local authorities, their common border trafficking consists of the capture of such a sensitive period, the Air Force.

 

Guard should be removed from the institution of continuous debate for many years this event has shown once again. There are security guards to protect the nation state, to hold a gun smuggler gave him a salary in the state by connecting the point is clear that if the security officer.

 

God have mercy on those who died, I wish condolences to the relatives. I congratulate the authorities of their duties.

 

 

 

omer@kanburoglu.com < December 30, 2011

 

 

 


 

Z ANA SAYFAYA DÖN