Ömer Lütfi Kanburoğlu, Kadın ve Erotizm / Women and Eroticism

 

 

 

 

Kadın ve Erotizm

 

Kadının namusunu korumaya çok meraklı bir toplumuz. Kadın okumuş, iki üniversite bitirmiş, iş güç sahibi olmuş ama namusuna “eşraf” karar verir, hesabını çapulcu yapar. Kadın üniversite bitirse de namusuna “biz” karar veririz, haddine mi düşmüş kendi karar vermesi?

 

Pornografik Klipler (?)

Erotik klipler pornografik diye televizyonlara ceza veriliyor. Porno ile erotizmin ayrımına varamayan bir nesil yetiştirdiğimizin farkında mıyız acaba? Erotizmden rahatsız olan, kadının da erotik olmasının çok doğal olduğunu kabul etmeyen…

 

Bu düşünce yapısı sahipleri 14-15 yaşındaki kız çocuklarının, özellikle güneydoğuda eşya gibi satılığa çıkarılarak 60-70 yaşındaki erkeklere “koca” adı altında pazarlanmasına niye karşı çıkmazlar?

 

Magazin haberlerinde sıkça görürüz “filanca falanca ile restoranda basıldı”.

Niye basıldı kardeş, ne yapıyordu?

- Ee, baş başa yemek yiyordu…

Ne yapacaktı, üç beş kişi daha çağırıp grup mu yapsaydı?

Fesupanallah.

Sana ne kardeşim?

İnsanların restoranda yemek yemesinden daha doğal, hele birbirinden hoşlanan iki insanın el ele göz göze buluşmasından tabii ne olabilir?

 

Korkarım bu ülkede restorana koluna eşek takarak gitmek isteyenlerin sayısı sevdiğinin elinin tutarak yemek yemeyi tercih edenlerin sayısını geçti.

Sokakta, restoranda evde kolunuza bir eşek takıp gezdirseniz inanın bu kadar tantana çıkmaz. Kimse “falanca eşekle basıldı” diye haber yapmaz; çünkü bu normal ???

 

Kadın güzeldir, erotiktir; öyle olmak zorundadır ve bu doğanın kanunudur. Eğer öyle olmasaydı Tanrı tek bir cins yaratır ve bak başının çaresine derdi.

 

Bu gerçeği çok iyi bildiği ve aslında tam tersi bir hayat yaşadığı halde insanlara farklı mesajlar verenlerin ikiyüzlülüğüne ne demeli?

Bu kadar büyük toplum baskısı sonuçta erotizm ile pornografi arasındaki farkı dahi ayıramayan milyonlarca insan yetiştirmemize neden oldu; kadının saçı, kulağı, kolu gözüktü diye tahrik olan milyonlar…

 

Kadın görünce tahrik olan ve bunu elindeki mekanizmaları harekete geçirerek “yasaklama” yolu ile çözümlemeye çalışanların aslında kendi bastırılmış cinselliklerinin travmatik sonuçlarını yaşadıklarını anlamaları için ne yapılması gerekiyor?

 

Bu ciddi bir psikolojik sorundur ve tedaviye muhtaçtır. Yangına körükle giderek bu sorunun çözümüne katkı sağlayamayacağımız gibi daha da derinleşmesine yol açacağımızın farkında mıyız acaba?

 

 

omer@kanburoglu.com < 17 Ocak 2012 17

 

 

 

Women and Eroticism

 

A society is very curious woman to protect her honor. Women studied, two university graduate, who do have jobs but the honor was "notables" decides to make marauder account. Although women's college graduate honor "we" decide, to decide its own limit for the fallen?

 

Pornographic videos (?)

Pornographic, erotic clips on television she is fine. Are we aware of the distinction between eroticism and trained a generation of porn I wonder who can not? Eroticism which is uncomfortable, the woman is also very natural that does not accept being erotic ...

 

Mindset of the owners of these 14-15 year old girls, particularly in the southeast as items up for sale by subtracting 60-70 year old men "husband," Why are not opposed in the name of marketing?

Often we see news magazine "foo foo restaurant was caught with." Why are caught, what was he doing? - Well, the woman was eating dinner alone ...

What would a three-to five-person group will make a call? What I?

 

People eat in the restaurant a more natural, especially when two people who like each other eye to eye, hand in hand encounter what could be, of course? I'm afraid in this country who want to go to the restaurant's arm by inserting the number of donkeys beloved's hand was holding the number of those who choose to dine.

The street, the restaurant at home, plug in your arm stroll around a donkey does not believe this rumor up. No one "John Doe caught the donkey," he does not notice, because this normal???

 

Women are beautiful, erotic, and that it must be the law of nature. If it were not God, and also creates one of a kind used to say of herself. This is a very well know the truth and in fact the opposite of a life lived but what about the hypocrisy of those who have different messages to people? This is great public pressure to end the growth of millions of people who do not know even the difference between eroticism and pornography led to the woman's hair, ears, she seemed to handle the millions who drive ...

 

Women who saw the drive, and it stimulates mechanisms in the hands of "prohibition" way to resolve the traumatic consequences of the employees actually live in their own repressed sexuality to understand what needs to be done?

 

This is a serious psychological problem and in need of treatment. Increasingly contribute to the solution of this problem can not provide fuel to the fire as we turn lead to further deepening of wonder are we aware of?

 

 

omer@kanburoglu.com < January 17, 2012

 

 

 


 

ANA SAYFAYA DÖN