Ömer Lütfi Kanburoğlu, O kadar başarılı ki İsrail ve İran'ı ortak yaptı / He was so successful that the partners in Israel and Iran

 

 

 

 

O kadar başarılı ki İsrail ve İran’ı ortak yaptı

 

Yalakalık yapacağım diye ne yapacağını şaşıran zevata İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fikret Seçen’in, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve bazı MİT görevlilerinin ifadeye çağrılması sonrası devam eden tartışmalara ilişkin yaptığı açıklamayı hatırlatmak istiyorum, hani Balyoz, Ayışığı, Sümbülfıstığı, Narenciye salatası vs. gibi operasyonlarla ilgili Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları, Emniyet Müdürleri, Gazetecileri sorgulayıp mahkemeye sevkeden savcılık var ya işte orası, hatırlarsınız. Hani bu kişiler tutuklanırken göbek atıyordunuz ya, hatırlayın canım. Muhakkak hatırlamışsınızdır. Bir elinizde zil diğer elinizde davul, birbirinize para yapıştırıyordunuz. O zaman yere göğe sığdıramadığınız “bağımsız yargının” mensupları bunlar.

 

Sayın Seçen’in açıklaması şöyle:

 

"KCK soruşturması sırasında bazı devlet görevlilerinin kendilerine yürütme organı tarafından verilen görevin dışına çıkarak hareket ettikleri, örgütün eylemlerini gerçekleştirmesine yardım ettikleri şüphesini doğuracak deliller elde edilmiştir.”

 

Bu cümlede anlaşılmayan bir şey var mı? Üstelik bu açıklama sizin iddia ettiğiniz gibi “yetki ve sorumluluklarının sınırını aşarak” görevden alınan savcı tarafından değil onu görevden alan amiri tarafından yapılıyor.

 

Öyleyse sürmanşetlerden yayımladığınız uzmanlarınıza (?) ait “MİT çok başarılı, onun için İsrail ve İran tarafından yıpratılmak isteniyor”, “Bu operasyonla PKK içine sızmış birçok MİT ajanı deşifre oldu” gibi engin görüşlerin kaynağı acaba ne olabilir?

 

Dün gözünüzde  “bağımsız yargının yılmaz savaşçıları” olan insanlar bir anda ne oldu da “İsrail ve İran’ın operasyonlarının yöneticisi” konumuna düşüverdiler?

 

Yani MİT o kadar başarılı ki asla bir araya gelemeyecek iki isim, İsrail ve İran onun sayesinde ortak operasyon yapıyor ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı vasıtasıyla teşkilatı yıpratmaya çalışıyor. Vayyy be, başarıya bak! Yani bu milletin %80’i ortaöğretim seviyesinde eğitim almış, cehalet paçalarımızdan akıyor haklısınız ama halkı bu kadar da salak yerine koymak inanın megalomanlığın pabucunu bile dama attırır.

 

Başsavcılığın açıklamasından da anlaşılacağı gibi MİT mensupları hadleri olmayarak görev yetki ve sorumluluklarının dışına çıkmışlardır. Hiç kimse MİT mensuplarını niye “terör örgütüne sızdın” diye yargılamıyor veya ifadeye çağırmıyor. Sıkıntı, KCK soruşturması kapsamında tutuklanan ve örgütte yönetici konumunda bulunarak birçok eyleme iştirak etmiş bazı PKK’lıların “ben Mit mensubuyum” demesinden ve soruşturmadan vareste tutulmak istemesinden kaynaklanıyor. Üstelik bunların bir kısmının “görevleri” ile alakalı olmayan işler yaptığı ortaya çıktığı halde…

Hükümet üyeleri “KCK soruşturmaları yüzünden birçok MİT ajanı deşifre oldu” diyerek savcıyı eleştiriyorlar.

İstihbarat ajanının görevi elbette illegal örgütlerin içine sızmak ama bu sızmayı orayı çökertmek, güvenlik güçlerine bilgi vermek amacı ile kullanmalı, yoksa yönetmek için değil. Eğer görevini layıkıyla yapmak istiyorsan yakalandığında savcıya “ötme” kardeşim. O zaman kimse senin MİT mensubu olduğunu anlamaz. Mesele bu kadar basit; sen PKK’nın içine ajan sızdırdın diye savcının görevini yapmasını nasıl engellersin? Ajanın vazifesi yakalandığında ötmek değil, yakalandığında da vazifesini devam ettirmektir. İşi bu. Yapamıyorsa istifa eder, gider “genelevde piyano çalar”…

 

Savcılık siyasi iradenin kararlarını sorgulamıyor. Savcılığın yapmaya çalıştığı suç takibi ve suçluları yakalamak.  Oslo görüşmelerini “normal ve sıradan vazifeler” olarak tanımlayanlara hatırlatmak isterim: Madem bunlar “normal” vazifelerdi, seçimlerden önce muhalefet partileri tarafından “terör örgütü ile pazarlık yapıyorlar” iddiasına ne diye “terör örgütü ile masaya oturan, pazarlık yapan şerefsizdir, bu iddiaları ortaya atanlar birer birer hesap vereceklerdir” diye kıyameti kopardınız? Pazarlıkta anlaşamayınca görüşmelerin deşifre kayıtları PKK’nın yayın organı Fırat Haber Ajansı tarafından seçimlerden sonra belgeleriyle yayınlandı, yani görüşmeler ev sahibi konumunda bulanan PKK tarafından kayıt altına alınmış. Belgeler ortaya çıkınca  “biz yapmadık devlet yaptı” dediniz. Madem bu görüşmeler normal ve olağan vazifelerdi ne diye “bizle alakası yok, devlet yaptı” dediniz? Savcının yürüttüğü KCK soruşturması sırasında ortaya çıkan belge ve bilgilerin ışığında ilgili kamu görevlilerinin ifadesini almak istemesinden daha doğal ne olabilir? Savcı “gel bakayım, şu konuda neler yaptın bir anlat” dediği zaman ne diye koro halinde “savcının böyle bir vazifesi yok, savcı siyasi iradenin kararlarını sorgulayamaz” diye karşı çıkıyorsunuz? Böylece ülkenin bekasını ilgilendiren konularda terör örgütü ile yapılan pazarlıkların aslında siyasi iradenin eseri olduğunu kabul etmiş oldunuz.

 

MİT mi, Siyasi İrade mi?

MİT mensuplarının Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması, Türkiye’nin coğrafi bir bölgesinde kısmi özerklik ilan edilmesi için altyapı oluşturulması, okullarda Kürtçe eğitim verilmesinin önünün açılması gibi konularda terör örgütü liderleri ile yemeğe çıkarak pazarlık yapması gibi bir görevleri mi var?  Eğer “bana emir verildi, verilen emri yapmak zorundayım” diyorsanız her şeyden önce kanunsuz emir uygulanmaz. İlle de uygulamak zorundaysan yazılı emir istersin, hiçbirini yapamıyorsan savcı çağırdığında gidip ifade verir ve neyi ne için yaptığını anlatırsın.

 

Haaa, “böyle yaparsam ucu başkalarına dokunur” diyorsan o zaman sen bilirsin.

Biliyorsunuz koyunların nasıl güdüleceği ülkemizde bazı politikacıların ağzından düşmez oldu. Ben de koyunlarla ilgili bir örnek verirsem belki ne dediğimi daha iyi anlarlar; şunu sakın unutmayın:

Her koyun kendi bacağından asılır…

 

 

omer@kanburoglu.com < 14 Şubat 2012

 

 

 

He was so successful that

the partners in Israel and Iran

 

I'll suck up to people what to do in Istanbul Republican Chief Prosecutor Fikret Seçen surprised, MIT Undersecretary Hakan Fidan, and after calling the ongoing debates regarding the expression of some MIT officials want to remind his explanation, you know, Sledgehammer, Moonlight, citrus salad, etc.. operations, such as the Army Chief of Staff, Force Commanders, Police Managers, or that is where journalists have questioned the prosecution that led to the court, remember. Were these people were arrested or dance, remember, dear. Surely you remember. Ringing a hand drum the other hand, you've been greeting each other. Then we're proud of "independent judiciary" are members.

 

Mr. Seçen description as follows:

 

"KCK them during the investigation, some state officials that they move out of the task given by the executive branch, the organization's actions, the evidence was obtained that would assist in fulfilling their suspicions."

 

Is there something not understood in this sentence? Moreover, this explanation, as you claim "beyond the border of the powers and responsibilities" and not by the prosecutor dismissed him from office is made by the supervisor.

 

So the experts have published the newspaper headlines (?) Of the "MIT very successful for him, being frayed by Israel and Iran," "this operation many MIT agent infiltrated the PKK has been deciphered as" I wonder what could be a source of profound ideas?

 

Yesterday your eyes, "an independent judiciary, brave warriors," people with what happened in a moment, "Israel and Iran's operations manager," went to?

 

So MIT is so good that two names will not come together ever again, Israel and Iran, and Istanbul Chief Public Prosecutor of doing it through the organization of joint operations by trying to wear. Voooov success, look! So 80% of the secondary education level, trained in this nation, you're right, but the people of ignorance who is going to her head believed that this is not something to put in place a moron.

 

As the Attorney General's announcement of authority and responsibility by not distort the terms of the members of the MIT. Why members of the MIT Nobody "terrorist organization, leaked," he invoke statement. Adversity, KCK under investigation, and arrested some PKK members had participated in many activities in the organization is the administrator, "I am a member of MIT say" and stems from wanting to be left free. Moreover, a portion of their "duties" are not relevant to the work even though he appeared ...

Members of the Government, "KCK investigations was due to decipher the many MIT agent," he criticized the prosecutor.

Intelligence agents infiltrate the task, but it got there of course, illegal organizations to infiltrate into the crash, the security forces with the aim of providing information to use or not to manage. If you want to do the task adequately captured the public prosecutor "crowing" brother. He is a member of MIT when no one understands you. The issue is as simple as that, you're the prosecutor's duty to do so How can we stop the PKK leaked into the agent? Act as the agent arrested in authority, but also the duty to maintain catches. Work in this. Unable to resign, goes "brothel piano player" ...

 

The prosecution does not question the decisions of political will. Follow-up and catch the criminals are trying to do the prosecution of crime. Oslo talks of "normal and ordinary duties as" I want to remind those who see: Now that they are "normal" tasks, before the elections by opposition parties "negotiate with a terrorist organization are doing" what he claims that "sitting down with a terrorist organization, who bargains dishonest, the people who put these allegations one by one, shall give account, "he picked stink? Bargaining negotiations agreed not decipher the organ of the PKK Firat News Agency records released after the election documents, you find in the host nation talks have been recorded by the PKK. Documentation comes along, "we did we did not state" you said. Since the normal and usual duties in the interviews what he "has nothing to do with us, the state made a" did you say? KCK conducted by the prosecutor during the investigation in light of emerging information about the document and the expression of interest for public officials could be more natural? The prosecutor, "Come let me see, what did you do the following issue of a tell," he said, in chorus when "the prosecutor does not act as such, the prosecutor be able to query the decisions of a political will," he going against? Thus, issues concerning the survival of the country's negotiations with the terrorist organization did you have accepted the fact that a work of political will.

 

MIT, Political Will?

Members of the MIT release of Abdullah Ocalan, Turkey's geographic area to be declared a partial autonomy, the creation of infrastructure, administration of Kurdish-language education in schools on issues such as opening the way to dinner with the leaders of the terrorist organization out of tasks, such as bargaining have to do? If "The order was given to me, I have to make the order," you say, first of all orders will be unlawful. The written order necessarily want to have to apply, prosecutors can not do any of the calls that go and tell what for and what to give.

 

Haaa, "so if I touch the tip to others" if you say you know at that time.

You know how to feed the sheep became food in our country do not fall from the mouth of some politicians. Maybe if I give an example of the sheep I can better understand what I say, do not forget that:

Hung on every man for himself ...

 

 

omer@kanburoglu.com < February 14, 2012

 

 

 


 

 

ANA SAYFAYA DÖN