Ömer Lütfi Kanburoğlu, Yeni Başkan Romney ve Ahlâki değerler / New President Romney and moral values

 

 

Yeni Başkan Romney ve ahlâki değerler

 

ABD'de kasım ayı başında yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken kamuoyu yoklamaları mücadelenin başa baş geçeceğini gösteriyor.  Seçmenlerin çoğu Başkan Barack Obama’nın politikalarını doğru bulmuyor.

 

Amerikalı işverenler büyük oranda Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Mitt Romney’e destek veriyorlar. Anketlere göre Obama’nın uyguladığı ekonomi politikasının doğru olduğunu düşünen işveren oranının yalnızca yüzde 35 olduğu ortaya çıktı; oysa bu yılın başında işverenlerin Obama’ya desteği yüzde 41 idi. Obama’nın, temelini ve kuruluş felsefesini özel girişimcilerin oluşturduğu bir ülkede sermayenin desteğini gittikçe kaybediyor olması, onun için çok kötü bir gösterge.

 

Bunun yanı sıra, Başkan Obama’dan, işverenler gibi, emek yoğun çalışan kesimler de memnun değil. Bu alanlarda çalışan işçilerin Obama’nın izlemiş olduğu ekonomik politikalarına destekleri yalnızca yüzde 34. Obama’nın yüksek destek aldığı tek kesim profesyonel işçi kesimi; profesyonel işçilerin yüzde 52’si Obama’yı destekliyor.

 

Eski Massachusetts Valisi, Cumhuriyetçi Başkan adayı Mitt Romney, her konuşmasında ‘Amerika’nın umudunu yeniden canlandıracağı’ sözünü verirken,  “Başkan Obama’nın başarılı olmasını isterdim, çünkü Amerika’nın başarılı olmasını istiyorum” demeyi de ihmal etmiyor. Böylece, Amerikan değerlerine bağlılığını bir kez daha vurgularken Obama’nın başarısızlığını ve verdiği sözler karşısında toplumda uyandırdığı hayal kırıklığını da gündemde tutmayı ihmal etmiyor. 

 

Hollywood filmleri ile büyümüş bir toplumun çocukları olarak Amerikalıları fazlası ile serbest ve “ahlak yoksunu” gibi düşünebilirsiniz.  Oysa Amerikan toplumu büyük bir çoğunlukla (buradaki büyük çoğunluk kelimesinin ifade ettiği sayı Türkiye toplam nüfusunun 3 katı anlamı taşır) ahlâki değerlerine bağlı ve muhafazakârdır. Hal böyle olunca, Mormon inancı ile yetişmiş, dini bütün bir insan olan Mitt Romney milli ve manevi değerlere büyük önem veren Amerikan toplumu için önemli bir fırsat anlamı taşıyor.  

 

Amerika’yı, Amerika yapan değerler üzerinden politika yapan Romney, eşi Ann ile “uyandıklarında, odalarında uyuyan çocuklar görmeyi umdukları zamanlardan” bahsederken yaptığı duygu dolu konuşmalar ile ABD’nin geçmişindeki gururlu ve ihtişamlı günlerin hayalini kuran seçmenlerin her fırsatta ruhlarına hitap ediyor.   Büyük bir ihtimalle Kasım ayında Başkanlık koltuğuna oturacak Mitt Romney, “Artık sayfayı çevirmenin zamanı geldi. Son dört yılın hayal kırıklıklarını arkamızda bırakma zamanı geldi. Bölücülük ve atışmaları bir tarafa koyma vakti. Şimdi Amerika’nın umutlarını canlandırma zamanıdır” sözleri ile seçmenlerin gönlünü kazanmaya devam ediyor. Cumhuriyetçi aday, gelecek dört yıl içinde 12 milyon Amerikalıya istihdam sağlama sözü verdi.  

 

Obama'nın söz verdiği halde Guantanamo üssünü kapatmaması, bozulan ekonomiyi düzeltememesi ve Afganistan’daki savaşı sürdürmesi kendisi için büyük eleştiri kaynağı olmuştu.  

 

Demokratik Parti Ulusal Kurultayı'nda delegelerce onaylanan parti programı, özellikle kürtaj hakları, eşcinsel evlilikler, sağlık reformu, devletin yaşlı ve emeklilere sunduğu sağlık destek programı Medicare ve vergiler gibi sosyal alanlarda Cumhuriyetçi Parti'nin kurultayında kabul ettiği programdan keskin farklılıklar içeriyor.

 

ABD Başkanı Barack Obama'nın, 'hayata geçirilen işlerin daha bitmediği ve tamamlamak için dört yıla daha ihtiyacı olduğu' yaklaşımını yansıttığı programda 'Bugün, ekonomimiz yeniden büyüme gösteriyor, El Kaide 11 Eylül'den bu yana hiç olmadığı kadar zayıflamış durumda ve üretim sektörümüz 10 yılı aşkın süredir ilk kez büyüme kaydediyor; ancak daha yapmamız gerekenler var ve dolayısıyla başladığımız işe devam etmek için tekrar bir araya geliyoruz' ifadeleri kullanıldı.

Başkan Obama El Kaide’yi zayıflattık derken, radikal İslam’ın bizzat ABD’nin icat ettiği “Arap Baharı” safsatası ile bütün dünyayı tehdit eder hale geldiğini, Orta Doğu’da dengelerin ABD ve Batı aleyhine hızla bozulduğunu, örneğin Türkiye’de ABD düşmanlığının tarihte hiç olmadığı kadar tavan yaptığını görmezden geliyor.

 

ABD’nin 11 Eylül’den sonra yürürlüğe soktuğu İslam dünyası ile ilgili projeleri ve sırf kendi çıkarları uğruna bu ülkelerde demokrasiden nasibini almamış unsurları desteklemesi dünya barışı için gittikçe tehdit oluşturmaya başladı.

 

ABD’nin krizi çözmek için, önce tırmandırmak istemesi bir kriz yönetim biçimidir ama Müslümanların buna binlerce kez alet olması, acaba nasıl izah edilmelidir? Bir insan bir kez veya iki kez aldatılabilir, hadi bilemedin üç kez aldatılabilir ama elli kere aldatılır mı? Bir insanın elli kere aldatılması için resmen “salak” olması lazım. ABD ve Batı dünyasının sırf kısa vadeli çıkarları uğruna İslam ülkelerindeki hırsız, dolandırıcı, ahlak yoksunu ve müptezelleri desteklemesi, şeref ve haysiyet sahibi hiçbir insanın yapmayacağı şeyleri onlara yaptırabiliyor olması açısından rasyonel bir tercihtir; ama kısa vadeli bir çözümdür. Bu yol ile o ülkelerde uzun vadede ABD düşmanlığını artırır, istikrarı bozar, demokrasiyi ayaklar altına alır ve sonuçta iç savaş çıkmasına neden olursunuz.

Bir başkanın bu konuda yapması gerekenleri ABD tarihindeki onur, şeref ve haysiyet sahibi başkanları örnek alarak gerçekleştirebileceğini düşünüyorum.

 

ABD, tam 67 yıl önce Almanya ve Japonya’yı yerle bir ederek kayıtsız, şartsız teslim almıştı. Eğer onlara da bugün Müslüman ülkelerde uyguladığı yöntemleri uygulasaydı eminim Almanlar ve Japonlar şu anda dünyanın en büyük teröristleri olurdu. O yıllarda dünyanın gelmiş geçmiş en büyük totaliter devletleri Almanya ve Japonya’nın bugünkü başarılarına ulaşmasının mimarı ABD’nin bizatihi kendisidir. Kayıtsız şartsız teslim aldığı bu ülkelerde halkın refahı, şehirlerin imarı, demokrasinin yerleşmesi için büyük emek harcayan Amerikalıların o yıllardaki felsefesi ile bugünkü felsefesi arasında niye dağlar kadar fark var? ABD bugünkü felsefesi ile dünya barışını çok büyük bir tehlikeye soktuğunun niye farkında değil?

 

Umarım kasım ayında başkanlık koltuğuna oturacak Mitt Romney sahip olduğu ahlâki değerler sayesinde dünya barışı için daha rasyonel çözümler üretecek ve dünyayı gün geçtikçe batağa sürüklenen tehlikeli serüvenlerin peşinden koşma zorunluluğunda bırakmayacaktır.

 

 

omerkanburoglu@yahoo.co.uk < 04 Ekim 2012

 

 

 

 

New President Romney and moral valuesAt the beginning of November in the United States presidential election approaching public opinion polls show that the fight head to head will pass. Most of the policies of President Barack Obama does not reach the right voters.

Republican Party presidential candidate Mitt Romney largely American employers give their support. Obama's economic policy applied by the employer thinks is correct, according to polls, only 35 percent turned out to be the rate, whereas at the beginning of this year was 41 per cent of employers in support of Obama. Obama, private entrepreneurs formed the basis of the philosophy and organization of capital in a country that is losing more and more support for him, a very bad indicator.

In addition, President Obama, such as employers, labor-intensive, are not satisfied with the working people. Workers in these areas, only 34 percent support Obama's economic policies to be followed by The only part of professional workers cut Obama's high support, professional support for Obama, 52 percent of workers.

Former Massachusetts Governor, Republican presidential candidate Mitt Romney, every speech, 'bring back hope for America' when talking about, "President Obama would be successful, because I want to be successful in America" ​​does not neglect to say. Thus, once again emphasizing Obama's commitment to American values ​​in the face of failure, and promises to keep society on the agenda does not fail to evoke disappointment.

More children in a society that has grown up with Hollywood films released by the Americans and "amoral" as you might think. However, a large majority of American society (where the vast majority of Turkey's total population is 3 times the number expressing the meaning of the word is) is connected and conservative moral values. Under these circumstances, trained with the Mormon faith, Mitt Romney, a devout man, of great importance for national and spiritual values ​​of the American society is an important opportunity for the meaning.

America, America, that the policy on the values ​​Romney, his wife Ann and "wake up, hoping to see the kids sleeping in rooms with the times" when talking about the history of the United States with his speeches full of feeling proud and glorious days of the souls of every opportunity to appeal to voters who dream of.

You probably sit the seat of the Presidency in November, Mitt Romney, "Now it's time to turn the page. Time to leave behind the frustrations of the past four years. Separatism and time to put aside the quarrel. Now is the time to revive their hopes in America ", in the words continues to win the hearts of voters. The Republican candidate in the next four years, pledged to ensure that 12 million Americans employed.

Although Obama has promised to close its military base at Guantanamo, the deteriorating economic and financial system of the solution can not be found, and for him to continue the war in Afghanistan was a source of great criticism.

Approved by the national congress of the Democratic Party delegates party program, especially abortion rights, gay marriage, health care reform, the state offered the elderly and pensioners in social areas such as health support program for Medicare and taxes adopted by the Republican Party convention program includes sharp differences.

U.S. President Barack Obama, 'was launched four years to complete tasks more depleted and in need of more' approach reflects the program, "Today, our economy is growing again, al-Qaeda has weakened since September 11, more than ever, and the production sector 10 Over the past year is growing for the first time, but there are more things to do and so we started to come together again to resume work 'expressions were used.
President Obama say have undermined al-Qaeda and radical Islam, the United States had invented himself the "Arab Spring" theory has become threat to the whole world, the Middle East, the U.S. and the West against the rapid deterioration of the balance, for example, U.S. hostility to Turkey take off like never before in history has ignored.

Put into practice the Islamic world and the United States after the September 11-related projects, and just for the sake of their own interests to support elements of the opposite of democracy in these countries increasingly pose a threat to world peace began.

The United States to resolve the crisis, first wants to escalate the form of a crisis management tool, but Muslims, it is thousands of times, I wonder how it should be explained? Dupeable once or twice a human being, let's maybe three times fifty times dupeable but is betrayed? For deceiving a man fifty times officially "stupid" should be. Just for the sake of short-term interests of the United States and the Western world in Islamic countries, thief, swindler, enthusiast and amoral, honor and dignity, the owner will not do things that no human being is a rational choice for them that are currently able to, but a short-term solution. In this way the hostility of the United States in the long term increases in those countries, disrupts the stability of democracy is trampled on, and ultimately will lead to civil war.
Honor of a president in U.S. history should do about it, I think the honor and dignity can perform on the example of the heads of the owner.

The United States, a full 67 years ago in Germany and Japan, by destroying unconditional surrender was. I'm sure if you had done to them the methods applied in Muslim countries today, the Germans and the Japanese people at this time would be the world's biggest terrorists. In those years, the world's greatest architect of the totalitarian states of the United States, Germany and Japan to reach its current success itself. Received the unconditional surrender of the welfare of the people in these countries, cities, redevelopment, Americans spend great effort for the establishment of democracy in those years with the philosophy of the present philosophy of why there is a vast difference? A very great danger to world peace today with the philosophy of the United States getting herself does not know why?

I hope that in November, the presidential seat, with seat Mitt Romney due to moral values, to world peace and the world will produce a more rational solutions bogged down by the day dragged obligation to pursue dangerous adventures will not release.

 

omerkanburoglu@yahoo.co.uk < October 04,, 2012

 

 

 


 

ANA SAYFAYA DÖN