Ömer Lütfi Kanburoğlu, ABD'de bir şeyler yanlış gidiyor / Something is going wrong in the U.S.


 

 

ABD’de bir şeyler yanlış gidiyor

 

ABD ile ilgili tahminlerimde ilk defa yanıldım; başkanlık yarışını Mitt Romney’in kazanacağını düşünüyordum ama ABD popülizmi tercih etti ve Barack Hüseyin Obama seçimleri kazandı.
ABD ilginç bir ülke; eskiden yönetimde anglo-sakson eğilimler ağır basarken, bu özellik gün geçtikçe kayboluyor. Bunun en büyük sebebi ABD’nin yıllardır süregelen göçmen politikası. Amerika gittikçe kendi öz değerlerinden uzaklaşıp, karışık ve kozmopolit bir ülke halini almaya başladı. Dünyanın dört bir yanından gelen insanlar Amerikan vatandaşı olurken, beraberlerinde getirdikleri örf, adet ve gelenekleri ile Amerikan toplumunu da doğal olarak büyük bir değişime uğratıyorlar. Önceden bu bir sorun teşkil etmezken artık bizatihi sorunun kendisi haline gelmeye başladı.

 

En son yapılan başkanlık seçiminde Barack Hüseyin Obama’nın oy grafiğini incelediğimizde ABD’de yaşayan bütün Müslümanların, zencilerin tamamına yakınının ve hispaniklerin büyük çoğunluğunun (Güney Amerika göçmenlerinin) Obama’ya oy verdiğini görüyoruz. Bir politikacıya sırf rengi ve hissettikleriniz yüzünden oy vermek demokrasinin temel ilkelerinden çok uzak olsa gerek. Sırf bu gösterge bile Amerika’da bir şeylerin “yanlış” gittiğinin en açık belirtisi.
Müslüman, zenci veya hispaniklerin yaşadıkları sıkıntılar sebebiyle hissettikleri “tepki” ile Barack Hüseyin’e oy vermelerinin altında yatan duygusal ruh hali aslında bize yabancı bir şey değil.

 

Ezilen ve sıkıntı çeken insanların politikada yönlendirilmesi çok uzun zamandır kullanılan ve alışılagelmiş bir seçim modelidir.

Seçim stratejinizi belirlerken seçmen profilini gözden geçirmek, yapmanız gereken ilk harekettir. Örneğin, Türkiye’de uyguladığınız seçim stratejisini, İsviçre’de uygulayamazsınız; herkes size deli gözüyle bakar… Bunu çarpıcı bir örnekle açıklamak gerekirse; radikal İslam yanlısı insanların oturduğu bir mahallede muhtar seçilmek için Tevrat’tan alıntılar yaparsanız, değil seçilmek, canınızı kurtarırsanız çok şanslısınız demektir.

 

Obama hiç alakası olmadığı halde ailesindeki Müslüman figürleri kullandırtarak İslam’a, kendisinin siyah olması sebebi ile zencilere ve “aykırıların başarısı” figürleri ile hispaniklere oldukça yakın durdu. Bu zahiri görüntünün aslında hiçbir şey değiştirmediği ve ABD politikalarında “başkan” figürünün basit bir simgeden ibaret olduğunu halk çok iyi biliyor olsa da, ABD tarihinin en çok para harcanan seçim kampanyası bazı gerçekleri göz ardı etmeyi mümkün kıldı.

 

Ülkemizdeki seçim kampanyalarında da yüzlerce örneğini görüyoruz; dindar olduğu için değil, sırf “dindar bir görüntü verdiği” için seçilerek yönetime gelen binlerce politikacı var çevremizde. Halk hırsız, dolandırıcı ve sürekli yalan söyleyen bir insana sadece “dindar” zannettiği için oy verebiliyor. Ne yazık ki dünya, gelişen bilim ve teknolojinin ışığında daha da ileriye gideceğine, gün geçtikçe cehaletin pençesinde oportünist ellere teslim oluyor. Teknolojik üstünlük büyük maddi kaynaklar gerektirdiği için sonuçta kleptokrasinin ellerinde oyuncak hale geliyor; halk teknolojiye ulaştığı zaman ise zaten eskimiş oluyor. ABD teknolojik yönlendirmenin zaten beşiği. Verilen sözlerin yerine getirilmesi, uygulanan politikaların ülke yararına olup olmadığı gibi temel konularla kimse ilgilenmiyor. Bunları algılayabilmek için önce okumak, takip etmek ve karşılaştırma yapmak gerekiyor; günümüz seçmeni ise bunlardan oldukça uzak…

 

Obama’ya “ılımlı” olduğunu düşünerek oy verenler zannediyorum hayal kırıklığına uğrayacaklar; çünkü seçmenlere şirin gözükmek gibi bir ihtiyacı kalmadı. Artık bir daha başkanlık yarışına giremeyecek. Bu da ABD politikalarının özellikle Ortadoğu’da daha da “saldırgan” hale gelmesine çanak tutacak.

 

İnşallah yanılıyorumdur; zira dünyanın şu anda “ne yaptığını bilen” bir ABD başkanına ihtiyacı var.

 

 

omerkanburoglu@yahoo.co.uk < 19 Kasım 2012

 

 

Something is going wrong in the U.S.

 

I was wrong estimates of the United States for the first time, I was thinking to win the presidential race, Mitt Romney, but the U.S. chose to populism and Barack Hussein Obama won the election.

The United States is an interesting country formerly known as the Anglo-Saxon trends in the management of heavy printing, this feature is lost by the day. The main reason the U.S. immigration policy has continued for years. America increasingly away from their own values, mixed and cosmopolitan country began to take form. People from all over the world, while American citizens, they brought with customs and traditions of a great change in American society uğratıyorlar naturally. Previously, this had no longer a problem in itself has become the problem itself.

 

Barack Hussein Obama in the last presidential election votes examine a graph of all Muslims living in the United States, blacks and Hispanics in almost all of the great majority (immigrants from South America) we see that voted for Obama. To vote for a politician just because of the color and you feel the need, though far from the basic principles of democracy. Even in America, the indicator that something is just "wrong" the most obvious symptom of goin '.

Muslim, black or Hispanics because they feel their troubles "reaction" and the fact that Barack Hussein vote for the underlying emotional state of mind is not something foreign to us.

 

Policy guidance of the oppressed and suffering people, and the usual selection model used in a very long time.

To review the strategy profile in determining voter choice, you need to do the first move. For example, the selection strategy applied in Turkey, Switzerland, apply, through the eyes of anyone who looks at you crazy ... I need to explain a striking example; radical Islam in a neighborhood inhabited pro-Torah quotes if the chairman to be elected, not selected, your lives are very lucky saves means.

 

Obama has nothing to do with Islam, though they are not using the figures of the Muslim family, because he is black and blacks and "the success of minorities" with the figures stood quite close to Hispanics. This apparent fact that the image does not change anything, and the U.S. policy "president" is nothing more than an icon figure of the simple folk know very well, though, a lot of money spent on the election campaign in U.S. history, made it possible to ignore some of the facts.

 

In our country, we see an instance of the hundreds of election campaigns, not because it is pious, just "a religious display the" chosen for the thousands who came to have a politician around us. Public thief, cheat and lie to a human constant only "religious" can vote for imagined. Unfortunately, the world, in the light of evolving science and technology to go further, day by day the grip of ignorance surrendered to the opportunistic hands. Requires large financial resources for technological superiority of the hands of criminals eventually becoming toys, folk art is the time it reached the already obsolete. The United States is already the cradle of technological orientation. The fulfillment of the promises made, the basic issues such as whether the policies being implemented for the benefit of the country nobody cares. To perceive them, read, follow and need to make the comparison, today's electorate is far away from them ...

 

Obama's "moderate" thinking that I think voters will be disappointed because it does not need voters like to appear cute. Not enter in the presidential race again. This U.S. policy in the Middle East, more particularly "aggressive" to keep the dish to become.

 

I hope I'm wrong, because the world is currently "who knows what" needs a U.S. president.

 

omerkanburoglu@yahoo.co.uk < November 19, 2012

 

 

 


 

ANA SAYFAYA DÖN