Ömer Lütfi Kanburoğlu, Erdoğan Başkan olsa... / Although Erdogan, President of ...


 

 

Erdoğan Başkan olsa…

 

 

Başbakan Erdoğan’ın Türkiye’nin yönetim sistemini değiştirip “Başkan” olmak istediği artık herkesin malumu; bu konuda Sayın Başbakan’ın ne düşündüğü çok açık, zaten kendisi de söylüyor.

 

Bu konuda yapılan itirazlar Başkanlık sisteminin Türkiye’yi federatif bir yapıya taşıyacağı ve fiilen bölüneceği gerçeğinden öte, Erdoğan’ın “tek adam” olma hayalinde yoğunlaşıyor. Evet, Erdoğan açıkça ifade ederek güçler ayrılığından yakınıyor. Kendisinin yapamadığı herhangi bir şey yok, şu anda canı ne isterse onu yapabiliyor ama bu ona yetmiyor, niye acaba?

 

Toplam 549 milletvekilinin olduğu mecliste 326 milletvekiline sahip; ama güçler ayrılığından şikâyet ediyor ve bunu yaparken her konuşmasında muhalefet partilerinin bu ülkede “başaramadıklarının” şeceresine rahmet okumaktan da imtina etmiyor. Erdoğan unutmamalı ki muhalefet partileri “başaramadıkları” sırada kendisinin milletvekili sayısının üçte birine sahiplerdi. Halk bütün bunlardan bezdiği için O’nu çok büyük, ezici bir çoğunlukla tam ON SENE peş peşe iktidara getirdi. Erdoğan da Anayasa’yı bile değiştirebilecek kadar büyük bu oy desteği ile “canı ne isterse” onu yaptı. Bu sırada başaramadıkları, eline yüzüne bulaştırdıkları parlamentodaki gücünün noksan oluşundan değil, kılavuzunun karga oluşundandır…

 

Sayın Başbakan iktidar olduğu günden bu yana gerçekleştirmek istediği Başkan olma hayalini şimdi yolun sonuna geldiği için bir an önce hayata geçirme isteğinde veya en azından başaramadıklarını bu hevesinin gerçekleşmemiş olmasına bağlamak için zemin hazırlıyor.

 

Erdoğan’ın başkan olursa ülkeyi “tek adam” olarak yöneteceği ve Türkiye’de demokrasinin darbe alacağını iddia ederek Sayın Başbakan’ın bu hevesine karşı çıkanlar bence gereksiz bir tartışma ile zaman harcıyorlar. Erdoğan şu anda zaten “tek adam”, zaten canı ne isterse onu yapıyor, zaten Türkiye’de demokrasi yok, olmayan şey nasıl darbe alır?

 

Türkiye’de iletişim özgürlüğü yok, fikir özgürlüğü yok, düşünce özgürlüğü yok, basın özgürlüğü yok, ifade özgürlüğü yok, özel hayata saygı yok, yargı bağımsızlığı yok daha sayayım mı? Bütün bunlar yok ama Erdoğan başkan olursa “tek adam” olur ve demokrasi yara alırmış.

Ya hu, tuvaletin kapısına pastane yazarsanız içeriye girince elmalı turta mı yiyorsunuz?

Eeee, o zaman varsın Erdoğan’da başkan olsun…

Ülke de bölünecekse bölünsün, madem millet öyle istiyor?

 

 

omerkanburoglu@yahoo.co.uk < 22 Aralık  2012

 

 

Although Erdogan, President of ...


Changing the system of government of Prime Minister Erdogan of Turkey "president" wants to be as we all know now, this is very clear about what he thought of the Prime Minister, has already said himself.

In this regard, a federal appeals presidential system structure of Turkey and the de facto split carry more than the fact that Erdogan's "one-man" dreamed of becoming thicker. Yes, Erdogan expressed clearly complains that the separation of powers. He can not do anything, it can do whatever he wants at the moment but this is not enough for her, I wonder why?

A total of 326 deputies in parliament with 549 deputies to be, but it complains about the separation of powers, and in doing so each speech, the opposition parties in this country, "failure" does not refuse to read genealogy mercy. Erdogan should not forget that the opposition parties "failed" while one-third of the number of lawmakers he would have. People bored with all of them too big for him, a full ten years in a row by an overwhelming majority to power. Erdogan also change the Constitution so great even with the support of this vote "whatever he wants" made it. In the meantime, failed, face smeared into the hands of the parliament is not due to deficient power, oluşundandır guide crow ...

The Prime Minister is ruling now, since it wanted to achieve his dream of becoming the President to implement the request before the end of the road for a moment to come, or at least succeeded in preparing the ground for connecting this enthusiasm is unrealized.

If the country of Erdogan's president a "one-man" will be directed by claiming that the impact of democracy in Turkey and the Prime Minister think that those who oppose his desire to spend time with unnecessary talk. Erdogan is currently already "one-man", whatever he wants is already doing it, I already do not have democracy in Turkey, takes the pulse of how to do something is not?

Turkey is not freedom of communication, freedom of speech, no freedom of speech, no freedom of the press, no freedom of expression, no, no respect for private life, no more Shall I recite the independence of the judiciary? All this does become president, but Erdogan "one-man" and the democracy that not be possible.
Or hu, if you type the toilet door patisserie Is Stepping inside, you eat apple pie?
Then we get the president Erdogan leave.
Segmented blown to bits in the country, if you guys want it?

 

omerkanburoglu@yahoo.co.uk < December  22, 2012

 

 

 


 

ANA SAYFAYA DÖN