Ömer Lütfi Kanburoğlu, Dış politika siyasetçilere bırakılamayacak kadar ciddi bir konudur /Foreign policy is a serious issue to be left to politicians


 

Dış politika

siyasetçilere bırakılamayacak kadar

ciddi bir konudur

 

Dış politika kavramı ülkeler için beka meselesidir, her ülkede hükümetlerin kesinlikle uyması gereken dış politikaya ait kırmızıçizgiler vardır. Bu çizgiler, yılların birikimi ile oluşmuş, ülkelerin belki de yüzyıllar sonrasına perspektif, yapan iğneyle kuyu kazar gibi üzerinde çalışılmış hususlardır.

Özellikle ABD, konuya fazlası ile önem verir ve ayırdığı mali kaynak birçok gelişmiş ülkenin bütçesinden bile fazladır.

Hal böyle olunca ABD ister istemez “her işe burnunu sokan” ve sürekli “toplum mühendisliği” yapan bir ülke haline geliyor. Konu üzerinde gereğinden fazla zaman harcayınca da birçok projenin fiyasko ile sonuçlanması kaçınılmaz oluyor.

Özellikle Soğuk Savaş döneminden sonra ABD’nin dünya çapında yürüttüğü dış politika hemen her ülkede fiyasko ile sonuçlanmıştır. ABD’yi, kısa vadede başarı kazanmış gibi gösteren her operasyonu orta vadede gerek kendisi, gerekse dünya barışı için stratejik tehditlere yol açmıştır. Bugün dünya barışını tehdit eden her ne varsa arkasında muhakkak yanlış ABD politikaları vardır.

Uyguladığı dış politikanın zararını sadece kendisi görse mesele yok; “akılsız başın cezasını Amerika çeker” dersiniz ve işinize bakarsınız ama öyle olmuyor. ABD dünyanın en büyük ekonomisi ve küresel gücü olduğu için tökezlediği zaman çıkardığı sallantı bütün dünyayı ilgilendiriyor. Bu, tıpkı zücaciye dükkânına giren bir filin ayağı kayıp yere düşmesi gibi bir şey; sonuçta yere düşen filin kendisi ama dükkânda kırılan binlerce bardak, çanak da işyeri sahibinin…

ABD politikaları başarısızlığa uğradığı zaman kaybeden kendisi değil, üzerinde proje yürüttüğü ülkenin insanları oluyor; çünkü Amerikalılar yanlış siyasi tercihleri sonucu mahvettikleri o ülkelerde yaşamıyorlar…

Mahvolan ülkelerde çıkan iç savaş sonucu halkın çektiği acılar ve açlık Amerikalıları ilgilendirmiyor, hele “başka ülkelerdeki demokrasi mücadelesi” derseniz hiçbir ABD yönetiminin geçmişte asla böyle bir derdi olmadı, gelecekte de olmayacak. Onları ilgilendiren kendi ulusal çıkarlarıdır ve uluslararası ilişkilerde de olması gereken budur. Yani, ABD yönetimleri kendi ulusal çıkarları ile ilgili planlar yapıyor diye onları suçlayamayız; önemli olan onların yaptıkları saçma sapan planlara karşı biz ne yapıyoruz?

Mesela bakın, CIA’in Ortadoğu ülkeleri eski sorumlusu, hayatının önemli bir bölümünü Türkiye’de geçirmiş CIA’de en son görevi Milli İstihbarat Konseyi Başkan Yardımcılığı olan Graham Fuller TİMAŞ yayınlarında 2008 yılında çıkan ve dokuz baskı yapan Yeni Türkiye Cumhuriyeti adlı kitabında neler diyor:

“Bugün inanıyorum ki, Türkiye’de durum daha önce hiç olmadığı kadar iyidir. Ülke refah içindedir. Ilımlı İslamcı bir çizgiyi siyasi düzene başarılı bir şekilde entegre etmiş dünyadaki ilk Müslüman ülke Türkiye’dir. Zorlu Kürt sorununu çözme yolundadır.”

 

“Türk dış politikasını takip ettiğim uzun yıllar boyunca, genel olarak Türkiye’nin hemen hemen her komşusu ile ilişkileri kötüydü… Oysa bugün Türkiye oldukça akıllı biçimde hemen her komşusuyla iyi ilişkiler kurmuş durumdadır.”

 

“Türkiye uluslararası sahnede bugün daha önce hiç olmadığı kadar bağımsız hareket etmektedir.”

 

“… AKP resmen İslam ile kendisi arasında herhangi bir formel bağ kurmaktan uzak durmakta ve sekülerizm veya ‘laisizm’i demokrasi ve özgürlüğün bir ön şartı olarak kabul etmektedir.”

 

Okuduğunuz gibi, adam uyanıkken rüya görüyor ve rüyaları ile ABD dış politikasına yön veriyor…

Gayrı ciddi analistleri ve uygulayıcıları sayesinde ABD’nin başı onyıllardır pislikten kurtulmuyor; onların yüzünden de dünyanın…

Ilımlı İslam, BOP, Türkiye’nin idaresinde bir Kürt devleti gibi saçma sapan projelerin hepsi Fuller ve ekibine aittir. Bu projelerini Körfez savaşından itibaren Özal’da dahil, bütün Türk hükümetlerine kabul ettirmeye çalışmış, fakat hiçbir hükümet tarafından ciddiye alınmamıştır; ta ki AKP hükümetine kadar…

Amerikalılar AKP’nin dış politika konusundaki tecrübesizliği ve kompleksinden yararlanarak taşra politikacılarından oluşan bu ekibe “büyük hayaller” pazarladılar. 

Hayal kurmak iyidir, neticede sizi bir hedefe doğru götürür ama hayal kurarken ayaklarınızın yere basması şarttır. Müstahdemlikten emekli olmuş, ilkokul mezunu, 60 yaşındaki Mehmet amcanın “okuyup doktor” olacağım diye hayal kurması ne kadar boş bir rüya ise, Türkiye’nin önüne konan havucun peşinden giderek başka ülkelerin planlarının bir parçası olması da o kadar saçmadır.

 

Fil ile dans etmek mümkün mü?

Bir fil ile dans edebileceğinizi düşünebilir, hatta bunu yapabilirsiniz de ama dans ederken filin sizin üzerinize basma ihtimali kuvvetle muhtemel olup, sonuçları korkunç olacaktır. Eğer ille de fil ile bir ilişki kurmak istiyorsanız bunu uzaktan, kendinizi emniyete aldıktan sonra yapmak daha akıllıca bir davranış olacaktır.

Uluslararası ilişkiler konusunda biraz tecrübesi olan herkes bilir ki ABD’de her yıl buna benzer yüzlerce rapor hazırlanır, onlarcası uygulamaya konur; çünkü orada bu konuda çalışan birçok kurum var, insanların geçim kaynağı bu… Proje hazırlamaları, yürürlüğe koymaları lazım yoksa finansman akışı durur. Para alamazlar, bu kadar basit…

Projeler yürüyor mu?

ABD’de her sene hazırlanan, uygulamaya konan ve sonra çöpe atılan uluslararası proje sayısını bilseniz şaşarsınız.

Peki, içlerinde kaçı başarılı?

Kısa vadeli öngörülerde hemen hepsi, uzun vadeli öngörülerde ise hemen hemen hiçbiri…

Niye?

Çünkü adamın derdi, para. Parayı çarptı mı gerisi onu ilgilendirmiyor…

Bahse konu projelerin hepsi bölgede, özellikle Ortadoğu’da, ABD düşmanlığını artırmaktan başka hiçbir işe yaramamıştır. Bilakis, bu projelerle ABD kendine müttefik ülkeler yerine “düşman” cemaatler, örgütler, hükümetler ve hatta milletler yaratmıştır. ABD’nin “sosyal mühendislik icatları” ve hayalperest tutumu yüzünden bölgede gittikçe artan istikrarsızlık artık dünya barışını dahi tehdit eder hale gelmiştir.

ABD’nin sırf kendi ulusal çıkarları uğruna Türkiye ve bölgedeki radikal unsurlara destek vermesi kongreye belki ama halkına izah edemeyeceği bir durumdur. Amerikan vatandaşları gittikçe daha zor ekonomik koşullar altında yaşayarak başka ülkelerde “macera” arayışına girmek istemiyorlar. Tıpkı, Türk halkının çok zor ekonomik koşullar altında, zar zor geçinerek 300.000 Suriyeli mülteciye bakmak istemediği gibi…

Müflis bir tüccar veya zengin bir mirasyedi gibi davranarak dış politika yürütülmez. ABD’nin bu hovardalığı yapacak maddi imkânları olabilir ama bizim “mahallenin fakir çocuğu” olarak onun hovardalığına ortak olmamız bugün ulaştığımız sonuçta şahit olduğumuz gibi geleceğimizi heba etmekten başka hiçbir işe yaramaz…

 

 

 

omerkanburoglu@yahoo.co.uk   25 Temmuz 2013 

 

 

 

 

Foreign policy is a serious issue

to be left to politicians

 

 

The concept of foreign policy is a matter of survival for the countries, the governments of each country's foreign policy to strictly adhere to are the red lines. These lines formed by the accumulation of years, perhaps centuries later the perspective of countries, such as the needle and dig wells studied aspects.

Particularly in the U.S., with more emphasis on the issue and allocates financial resources to give even more than the budget of many developed countries.

Not surprisingly, the United States does not want to "snoopy" and continuous "social engineering" that is becoming a country. You spend too much time on the subject, with the result of many projects is inevitable fiasco.

After the period of the Cold War foreign policy conducted by the United States in almost every country around the world has resulted in a fiasco. The United States, each of which seems to have gained success in the short term to medium term, the operation itself, as well as a strategic threat to world peace has led to. Today, whatever was behind the threatening world peace are necessarily wrong U.S. policies.

Sees itself not just a matter of foreign policy is applied losses, "the head of mindless attracts penalty of America" ​​but it does not say, and you look at your business. The global power of the United States is the world's largest economy and concern for the whole world faiL wobble when released. This glassware shop just fall to the ground slipped into something like an elephant, the elephant itself, ultimately falling to the ground, but the store thousands of broken glass, bowl or business owner ...

Failure of U.S. policy itself, but the time lost on the people of the country is carried out by the project because the Americans do not live in those countries, they destroy the result of the wrong political choices ...

Countries as a result of the civil war and the suffering of the people ruined by Americans care about hunger, especially "the struggle for democracy in other countries," you would never say no U.S. administration has not in the past, will not be in the future. Interests of their own national interests them and what should be in international relations. So, the U.S. administration is making plans for their own national interests, he can not blame them, it is important what we're doing against their plans to their nonsense?

See, for example, the CIA's former chief Middle East countries, an important part of his life spent in Turkey, the final task of the CIA, the National Intelligence Council Vice Chairman Graham Fuller, TİMAŞ that print publications, and nine of the new Republic of Turkey in 2008, what he says in his book:

 

"Today, I believe that the situation in Turkey is as good as never before. Prosperity in the country. The moderate Islamist political order line has successfully integrated the first Muslim country in the world is Turkey. Challenging the way to solve the Kurdish problem."

 

"For many years I have followed the Turkish foreign policy in general, almost all of Turkey's relations with neighboring Turkey today is quite smart to bad ... However, almost all have established good relations with its neighbors."

 

"Turkey is acting independently on the international scene today is more than ever before."

 

"... Officially the Islamic AKP any formal relationship between itself and stay away from secularism or 'accept as a precondition for democracy and freedom laisizm."

 

As you read, the man with dreams of waking and dreaming is the direction of U.S. foreign policy ...

Head of the U.S. for decades due to serious analysts and practitioners informally dispose of dirt, because of them the world ...

Moderate Islam, BOP, a Kurdish state in Turkey, such as the management of all projects, Fuller and his team belongs to the ridiculous. Özal from this project, including the Gulf War, all the Turkish governments tried to impose, but never taken seriously by the government, that is, till the AKP government, so ...

The AKP's foreign policy and complex, taking advantage of the inexperience of the Americans on the team, consisting of provincial politicians "big dreams" sold.

Daydreaming is good, eventually leads towards a goal, but imagine when you place your feet is a must flashes. Janitorial profession retired elementary school, 60-year-old Mehmet uncle "read the doctor" I imagine I'll be a dream to establish how much space is placed in front of Turkey's plans to be a part of other countries, to pursue the carrot so much nonsense.

 

Is it possible to dance with the elephant?

Think you can dance with an elephant, the elephant dance upon you, even you can do it in the press, but is highly likely that the results will be terrible. If you do not necessarily want to build a relationship with the elephant in the distance, it would be wise to do after you have secured yourself.

Anyone who knows a little bit about the experience of international relations in the United States is prepared every year hundreds of reports like this, dozens are put into practice, because there are many organizations working in this field, is the source of people's livelihood ... Project preparation, financing flow stops if you do not have to enact. Money can not, simple as that ...

 

Projects walking?

Prepared each year in the United States, the number of international projects implemented'd be surprised, and then trashed.

Well, some success in them?

Almost all of the short-term predictions, and almost none of the long-term predictions ...

Why is that?

Because he used to say, money. Did you notice the rest of the money, it do not care ...

All of the aforementioned projects in the region, particularly in the Middle East, increasing the hostility of the United States no avail. On the contrary, it projects its allied countries the United States rather than the "enemy" communities, organizations, governments, and even created nations. U.S. "social engineering inventions," and because of the attitude of the dreamer growing instability in the region has now become a danger to world peace.

Just for the sake of its own national interests of the United States and Turkey in the region to support the radical elements in the Congress, but maybe people could not explain the situation. American citizens living in an increasingly difficult economic conditions in other countries, "adventure" do not want to enter your search. Just as the Turkish people under very difficult economic conditions, such as barely subsists 300,000 Syrian refugees did not want to take a look at ...

Pretending to be a merchant or a rich heiress bankrupt foreign policy is not executed. The profligacy of the United States will be financially challenged, but our "poor children of the neighborhood as" As a result of his realms of pleasure, such as the common future that we have achieved today is useless other than to squander ...

 

omerkanburoglu@yahoo.co.uk  July  25, 2013

 

 

 


 

ANA SAYFA