Ömer Lütfi Kanburoğlu, Varşova Paktı Tekrar Kurulmalıdır /Re-established the Warsaw Pact


 

Varşova Paktı tekrar kurulmalıdır

 

 

Soğuk Savaş döneminde dünya iki kutupluyken daha güvenli bir yerdi. En azından hiçbir devlet diğerine “gözünün üstünde kaşın var, senin gazın var, kimyasalın var” diye saldıramazdı. Ne zaman Sovyetler Birliği yıkıldı ve Varşova Paktı dağıldı, dünya çok ciddi bir “gelecek tehlikesi” ile karşı karşıya kaldı. Belki farkında değildik ama o günlerde toplumların güvenlikleri daha fazla teminat altındaydı.

 

Yanlış anlaşılmasın diye ufak bir hatırlatmada bulunayım; bilmeyenler için söylüyorum ben gençlik yıllarımda sırasıyla NATO Derneği Gençlik Kolları Genel Sekreter Yardımcılığı, Avrupa Konseyi Derneği Genel Sekreterliği, daha sonra Ulusal Güvenlik ve Stratejik Araştırmalar (UGSAD) Derneği Genel Sekreterliği ve yaklaşık 20 sene de Yeni FORUM Dergisi yazı işleri müdürlüğü yaptım. Anlaşılacağı gibi, benim NATO, ABD, İsrail, Batı gibi alerjilerim yok, zaten bu sistemin içinde yıllarca bulunmuş bir insanım; yani Varşova Paktı’nın yeniden kurulmasını istememin sebebi ABD, NATO vs. düşmanlığı filan değil…

 

Varşova Paktı Şarttır

Varşova Paktı’nın olmadığı tek kutuplu dünyanın sıkıntılarını uzun zamandır yaşıyoruz. ABD kendisine rakip kalmadığı için canı ne isterse onu yapıyor; yaptıkları da çoğu zaman tek kutuplu dünyada teröre davetiye çıkarıyor. Hatta çoğu zaman belli ülkelerde terörü destekleyerek daha sonra müdahale etmek için ortam hazırlıyor.

İnsanlara şu veya bu sebeple silah zoru ile bir şeyler dayatmaya kalkarsanız ellerinden ne geliyorsa onunla size direniş gösterirler; işte bu uygulamalar devlet ve bireysel terörü gün geçtikçe azdırıyor.

Artık dünya gün geçtikçe yaşanması zor bir hale geliyor; eğer bu gidişe karşı bir tedbir alınmazsa insanlığın geleceği tehlike altına girecek.

Soğuk savaş döneminin stratejik oyunlarını ve zekâ düzeyini özler olduk. Günümüzde “strateji” bir maymunla satranç oynamaya benziyor; zekâ kırıntısı yok, oynamasanız da olur…

 

Afganistan Örneği

Sovyetler Birliği Afganistan’ı işgal ettiği zaman Batı dünyası işgale engel olmak için elinden geleni yapmış ve sonuçta Ruslar Afganistan’dan çekilmek zorunda kalmıştı.

Oysa bugün geldiğimiz noktada Afganistan’ın halini görünce insan ister istemez “keşke Afganistan kurtulmasaydı” diyesi geliyor. Açlık ve sefalet içerisinde bir ülke, insanların üzerine giyecekleri elbiseleri bile yok, tek bildikleri ve gördükleri şey ölüm. Yeni doğan her canlının ilk işi ölümün soğuk yüzüne merhaba demek oluyor, böyle bir ülke artık Afganistan.

Sorsanız zafer kazandık; Ruslar Afganistan’ı terk etti, Amerikalılar girdi…

 

Tek Kutuplu Dünya

NATO savunma amaçlı stratejik ortaklığa dayalı askeri bir pakttır; düşman kuvvetler tanımı olmadan görev yapamaz. Peki, günümüzde NATO’nun düşmanı kimdir?

Şu anda NATO’nun düşmanı olarak tanımlanan bir unsur söz konusu olmadığı için ittifak üyesi egemen güçler (ABD, İngiltere ve Fransa) NATO’yu kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaktadırlar. Bu arada hemen hatırlatmakta fayda görüyorum Fransa NATO’nun askeri kanadından yıllar önce çıkmıştı, fakat dış politikasızlığımızın mimarı Başbakan Erdoğan’ın onayı ile NATO’ya geri döndü; şimdi ileri görüşlü Başbakanımız meydanlarda Batı’ya sürekli çatıyor. Ne çatıyorsun? Onları her fırsat ve koşulda destekleyen, Müslüman ülkelere askeri saldırılar düzenlemesi için önlerini açan, askerlerinin başarısı için dua eden sen değil misin?

 

NATO, düşman tanımlaması olmadığı için, tek kutuplu dünyada “terör ve kitle imha silahları” gibi fiktif konularla uğraşmakta ve çok basit usullerle, sürekli ABD tarafından yönlendirilmektedir. Oysa NATO’da kararlar oy birliği ile alınır, herhangi bir oylamada tek bir üye ülke dahi “hayır” oyu kullanırsa o kararın NATO sistemi içinde uygulanma imkânı yoktur.

Kâğıt üzerinde böyle, ama gerçekte uygulama böyle mi? Elbette değil. En basitinden Türkiye örneğinde gördüğümüz gibi üye ülkeler genelde kendi ulusal çıkarları değil de daha çok ABD’nin çıkarları doğrultusunda hareket ederler. Çünkü ABD dışında başka ülkeler “dünya jandarmalığı” gibi lüzumsuz işlerle uğraşmazlar, bu işi ABD onlar adına yapar, diğerleri “iştirak” ederler…

Fransa yıllar önce De Gaulle döneminde, “NATO’da sürekli ABD’nin sözü geçiyor” diye askeri üyelikten ayrılmıştı. Zamanla De Gaulle gibi milliyetçi liderlerin etkisi azalınca Fransa askeri ortaklığa geri dönebilmek için çok uğraştı ama kısmet Tayyip Erdoğan’ın onay verdiği güne kadar Fransa’nın yüzüne gülmedi; ne hikmetse Fransa Batı söylemlerine tamamen zıt(?) bir lider döneminde NATO’ya döndü ve derhal Libya’da Müslümanları bombalamaya başladı.

 

İşte böyle bir şey tek kutuplu dünyada NATO üyesi olmak; oysa Varşova Paktı var olsaydı bunların hiç biri gerçekleşemez, kimse kimseye “gözünün üstünde kaşın var seni bombalıyorum” diyemezdi.

 

Dünyanın selameti açısından Rusya Varşova Paktı’nın tekrar hayata geçirilmesi için öncülük etmeli, askeri ve stratejik açıdan bu birliğe katılması uygun görülen devletlere acilen davet çıkarmalıdır; aksi takdirde ABD’nin yürüttüğü dış politika dünyayı hızla büyük bir kaosa doğru sürüklemektedir.

 

 

omerkanburoglu@yahoo.co.uk   02 Eylül 2013 

 

 

 

Re-established the Warsaw Pact

 

 

During the Cold War bipolar world a safer place. At least from any government " has eyebrow over the eye , you have a gas , chemicals ," he would not attack . When the Soviet Union collapsed and the Warsaw Pact disintegrated, the world is a very serious "future danger " faced with . Maybe you were not aware of the safety of the communities in those days , but under more collateral .

 

Do not get me wrong he reminded me make a small , respectively, for those of you saying I was a teenager Association Youth Wing of NATO Deputy Secretary General , Council of Europe Secretary General of the Association , then the National Security and Strategic Studies (UGSAD) , and about 20 years at the General Secretariat of the Association of New FORUM Magazine I did the editorial department . As can be seen , in my NATO, the USA, Israel, like the West do not have allergies , a person is already found in the system for many years , so the reason I wanted to re-establishment of the Warsaw Pact, the United States, NATO , etc. . not hatred or something ...

 

The Warsaw Pact is essential

We live in a long time that the Warsaw Pact, the problems of the unipolar world . U.S. him do whatever he wants because there is no competitor is doing it , they do most of the time was ripe to terrorism in a unipolar world . Even then most of the time in certain countries supporting terrorism are preparing to intervene in the media .

People who for one reason or by force of arms if you try to impose something with it you just do what they show of resistance, the state and the individual terror every day at work is turning these applications.

Is becoming increasingly difficult to live in the world, if you received an injunction against this tendency in the future of humanity will be under threat .

The level of strategic games and extracts from the Cold War era had wit. Today, "strategy" to play chess like a monkey, no crumbs of wit, will not play...

 

The Case of Afghanistan

When the Soviet Union invaded Afghanistan occupation of the Western world has done its utmost to prevent the Russians from Afghanistan, and ultimately was forced to retreat .

Today, however, at the point when you see people inevitably become Afghanistan's " I wish I liberated Afghanistan, " he says. Poverty and hunger in a country , even if people do not wear footwear on , the only thing they know and they see death . The first thing that a newborn creature 's death, say hello to the cold side, it is no longer a country of Afghanistan .

If you ask earned the victory , and the Russians left Afghanistan, the Americans entered the ...

 

Single Pole World

NATO is a military partnership based on a strategic partnership for defense purposes, can not work without the definition of the enemy forces. So, who is now an enemy of NATO?

Currently in the absence of an element is defined as an enemy of NATO alliance members for the ruling powers (U.S., UK and France) in accordance with NATO to use its own interests. In the meantime, I see the benefits immediately recall many years ago, France had the military wing of NATO, but NATO is not returned with the approval of Prime Minister Erdogan's foreign policy architect, now Prime Minister, the squares to the West constantly rolls his prescient . Why are you angry? Opportunities and support them all the circumstances , the military attacks on Muslim countries leading the way for regulation, are not you praying for the success of soldiers?

 

NATO, the definition of the enemy , for lack of a unipolar world " of terrorism and weapons of mass destruction " is dealing with issues such as fictitious and very simple procedures , we are constantly guided by the United States. Yet NATO decisions are taken by consensus, in any country, even if only one member voting "no" vote in the implementation of the system uses is not possible then the decision of NATO.

On paper such, but in reality the application like this? Of course not. As we saw in the simplest case of Turkey, the member states in their national interests in general, but rather act in the interests of the United States. Because other countries outside the United States "world police" do not engage in unnecessary jobs, such as, does this work on behalf of the United States, others are "associates" are...

De Gaulle in France many years ago, "said NATO, the United States is undergoing a continuous ," he left the military membership . Decreases over time, the effect of nationalist leaders like De Gaulle military partnership with France tried very hard to go back to France until the day the face of the check , but did not laugh fortune Tayyip Erdogan , the Western rhetoric is completely opposite to what is wisdom France (?) Returned to NATO, a leader in immediately began to bombard the Muslims in Libya.

 

That's one thing to be a part of a unipolar world, NATO, the Warsaw Pact, whereas none of them can not take place if there were no one to anyone "I got over the eye eyebrow bomb throwing" could not say.

 

Russia, Warsaw Pact, again for the sake of the world must lead to the implementation of the military and strategic point of view should remove it urged states to join the Union as appropriate, otherwise the foreign policy of the United States conducted a major world into chaos quickly dragging.

 

omerkanburoglu@yahoo.co.uk  September  02, 2013

 

 

 


 

ANA SAYFAYA DÖN