Ömer Lütfi Kanburoğlu, Empati İhtiyacı / Empathy Needs


 

Empati İhtiyacı

 

Empati, bir başkasının duygularını, içinde bulunduğu durum ya da davranışlarındaki motivasyonu anlamak, anlamaya çalışmak demektir. Empati sayesinde insan ilişkileri gelişir. İnsanlar arasındaki kavgalar azalır ve zamanla yok olur.

 

İnsanlar doğuştan empati yeteneğine sahip olmakla birlikte çevre koşulları, yetişme şartları ve ruhsal bozukluklar empati yeteneğinin zamanla körelmesine yol açabilir.

 

Empati yeteneğini geliştirebilmek için sorgulamak, araştırmak, daha yavaş hareket ederek yorumda bulunmak, hızlı yargılara varmaktan kaçınarak ön yargıdan uzak durmak, kendi davranış ve düşüncelerimizi anlamaya çalışmak, geçmişten ders almak, bazen olayları akışına bırakmak, kendimiz ve karşımızdakilerin davranışları için belli sınırlar oluşturmak gerekir.

 

İleri ülkeler empati yeteneğinin gelişmesi için vatandaşlarına yardımcı olmak ve yön gösterme konusunda sorumluluk hissederler; aksi halde toplum vandal, birbirini anlamayan, bencil ve zeka kapasitesini zaman içinde giderek kaybeden insanlar güruhu haline gelir; tıpkı Türkiye gibi…

 

Bazı Avrupa ülkelerinin eğitim sisteminde çocukların muhakkak seçmesi gereken yaşlı bakımı, çevre temizliği, evcil hayvanların beslenmesi, parklardaki kuş evlerinin yemlerinin doldurulması v.s. gibi zorunlu dersler var. Çocuk bunların birini mutlaka seçmek zorunda, seçtiği konu ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmezse sınıfta kalmıyor ama karnesini de alamıyor. Yani, devlet vatandaşına empati yeteneği kazandırma konusunu şansa bırakmıyor, küçük yaşta ele alıyor.

 

Yasalar da böyle. Yasaların birçoğu aslında dolaylı yoldan empati duygusu oluşturmaya yöneliktir. Devlet, “kötülük yaparsanız çanınıza ot tıkarım” diyerek vatandaşların toplumsal düzene uymasını, başkalarının hakkına saygı göstermesini sağlamaktadır. Bu da bir empati geliştirme yöntemidir, uymazsan uydururlar…

 

Türkiye’nin içinde bulunduğu çürümüş ve kokuşmuş yönetim modeli, aslında empati yapamayan toplumların karakteristiğini yansıtır. Empati yeteneği kaybetmiş ülkelerde cehalet hüküm sürer, adalet sistemi çöker ve fırsatçılar daima ön plana geçer.

 

Oysa cahil ve sıradan insanların farkında olmadıkları bir şey var; toplumda herkes “kendini kurtarma” telaşına düşerse bundan zarar görecekler gene onlar olacaktır. Sıradan insanların aslında kendilerinde bulunmayan özelliklerle “her yerde ve her zaman öne geçme” çabasının beraberinde getirdiği vandalizm ve bu sayının giderek artması, batan gemide mutfaktaki kuzu butunu çalarak karnını doyurmaya çalışan insanların telaşına benzer; bir mezar taşına dahi sahip olmayan, karnı tok gebermiş cahiller…

 

Eğer insanların doğru ve iyi olanı bulmaları için yön göstermez, eğitmez, yetiştirmez ve başıboş bırakırsanız yaptıkları tercihlerden de onları sorumlu tutamazsınız.

Kendi tercihleri için özgür bıraktıktan sonra yaptıkları seçimi beğenmeyerek onlara “aptal ve cahil” diyerek işin içinden sıyrılmak alışılagelmiş bir aydın tercihidir. Oysa aydın insanların vazifesi, ülkesine ve milletine karşı sorumlulukları vardır; “aptal ve cahil” insanların neler yapabileceğini düşünmeden onlara sorumluluk yüklemek, köydeki çobanı holdingin başına genel müdür atamaya benzer. Köydeki çobanı şirketinin başına müdür yapmayanlar, milyonlarca çobanın tercihi ile hayatlarına yön verilmesine doğal olarak sinirleniyorlar.

Oysa biraz empati yaparak kendinizi onların yerine koyun; cahilsiniz, elinizden hiçbir iş gelmiyor, işiniz gücünüz yok, çoluk çocuk evde ekmek bekliyor, borcunuz var, sağlık güvenceniz yok ne yaparsınız? Türkiye’de bu tanımda milyonlarca insan yaşıyor, yani felaket düzeyinde yoksul ve cahil…

Her şeyi yapabilecek milyonlarca insan…

Ne yapacağını bile bilmiyor; bırakın geleceği, yarına dair hiçbir plan ve öngörüsü yok.

Sadece günü kurtarıyor, yarın ne olacağı konusunda hiçbir şey düşünemiyor.

Mutlu değil ve genellikle birbirinden, her şeyden ve herkesten nefret ediyor.

Yaptınız mı empatiyi?

Hiç zannetmiyorum.

Bunun empatisini yapmak bile mümkün değil, ancak zorla yaptırılır. Başka türlü bunu anlamanız mümkün değil ve aydınlar bunu anlamadığı için zaten bugünlere geldik.

 

Bir çocuk en fazla 20 senede büyüyor ve adam oluyor; yani bugün yaşadıklarımız bugünün sorunu değil, nasıl bir sistem kurdunuz da vatanından nefret eden bu kadar insan, bu kadar hırsız, bu kadar dolandırıcı, bu kadar din tüccarı, bu kadar şeref ve haysiyet yoksunu, onursuz, gurursuz insanlar yetiştirdiniz?

Gözünüz kör müydü bütün bunlar olurken?

Bu nasıl bir sistem ki, iki kere ikinin dört ettiğini dahi tartışıyoruz?

Sırf cehaletin omuzlarında biraz daha yükselebilmek için seyirci kaldınız boş beyinlere…

Sırf apartman dairesi yerine, bir villada oturabilmek için göz yumdunuz her şeye ve herkese; peki artık oturabiliyor musunuz o villada?

Bir süre daha ama yarın hayır!

Yarın yatacak çadırınız, yiyecek yemeğiniz bile olmayacak; çünkü siz gemi batarken mutfaktaki kuzu butunu yiyebilmenin derdindeydiniz…

 

 

omerkanburoglu@yahoo.co.uk  23 Mayıs 2014

 

 

 

Empathy Needs

 

Empathy, someone else's feelings, or behaviors in the situation to understand their motivation, is to try to understand. Through empathy develops human relations. Fights between people decreases and eventually disappears.

 

Although people have the innate ability to empathize environmental conditions, growth conditions and mental disorders of empathy can lead to atrophy over time.

 

Empathy develops the ability to inquire , investigate , the more slowly moving comments, quick judgments arrive , avoiding prejudice to stay away from , their own behavior and our thoughts trying to understand the lessons from the past to get , sometimes the flow of events leave ourselves and against the people in our behavior to a certain limit you need to create.

 

Advanced countries for the development of empathy and direction to help citizens feel the responsibility to nominate; otherwise, community vandals, who do not understand each other, selfish and intelligence people who lose capacity over time increasingly becomes a mob; like Turkey...

 

Some of the children in the education system of the European countries must choose certain elderly care, environmental cleaning, pet nutrition, filling the bait of bird houses in parks etc. There are required courses such as. Children do have to choose one of them, does not choose to fulfill its responsibilities related to the subject does not stay in the classroom, but also can not receive report cards. So, the ability to empathize with the issue to citizens of countries not taking any chances, is taking over at a young age.

 

Laws like that . Many of the laws actually indirectly is intended to create a sense of empathy . States , " If you do evil, to your weed clog the three saying" I'm citizens to comply with the social order , to respect the rights of others provide . This is a method of developing empathy , if you do not comply they keep ...

 

Turkey is located in the rotten and stinking management model , in fact, reflect the characteristics of the society who can not empathize . Lost the ability to empathize ignorance reigns in the country , the justice system crashes and opportunistic always goes to the forefront .

 

However, ordinary people ignorant and they have something to be aware of ; Everyone in the community " self-rescue " the worry they will still falls will suffer . Ordinary people themselves are not in the features " everywhere and always take the lead " the effort brought about vandalism and this number increasing , the sinking ship in the kitchen lamb stealing Report Card tummies of people trying to fuss is similar to not even have a grave stone , is dead, bellies full of ignorant ...

 

Finding the right people is good for you and does not show the direction , not educate , not train and if you leave stray from the choices they make can not hold them responsible .

After releasing their preference for free choice of their liking them " stupid and ignorant " to make it through the usual saying business is an intellectual choice . However, the task of enlightened people , country and nation has a responsibility ; " Stupid and ignorant " people's responsibility to install them thinking about what they can do , per the general manager of the village shepherd holding a similar assignment . In the village shepherd who left the company at the beginning of directors , with the choice of millions of shepherds to give direction to their lives are naturally angry .

However, by making some empathy Put yourself in their place ; 're ignorant , we do not come any work on your business, not your strength , and children are waiting for bread at home , you have debt , you do not have health insurance, what do you do ? Millions of people live in Turkey, in this definition , ie at the level of the poor and ignorant disaster ...

Millions of people will do anything ...

He does not know what to do ; Leave the future , no tomorrow, no plans and projections .

Only saves the day , do not think of anything no idea what will happen tomorrow .

Not happy and often from each other , everything and everyone hates .

Did you make empathy ?

I do not think so .

Empathy is not even possible to do it , but is forced . Otherwise it is not possible to understand and intellectuals have come to understand it because it is already today .

 

A child growing up to 20 years and the guy is going ; So today what we had today's problem, but how to put together a system you also hate your country that so human , so thieves , so to cheat , it's religious merchant , so much honor and dignity lacking , dishonorable , dishonorable people you raised ?

Your eye was blind all the while ?

This is how a system that , even if we argue that two and two make four ?

In order to rise a bit more on the shoulders of sheer ignorance of the audience to enjoy your stay empty brains ...

Instead of sheer apartment , to sit in a villa Letting everything and everyone ; Do it now so you can sit in the villa ?

For a while but no tomorrow !

Tomorrow will not tent, you will not even have food to eat ; the ship is sinking because you worry about being able to eat the lamb in the kitchen were you .

 

omerkanburoglu@yahoo.co.uk  May  23, 2014

 

 

 


 

ANA SAYFAYA DÖN