Ömer Lütfi Kanburoğlu, Tek mermi atmadan teslim olan ordu


 

Tek mermi atmadan teslim olan ordu

 

 

Türk Ordusu “dünyanın en iyi ordularından biri olarak tanımlanır”, derler…

Peki, neye göre iyidir bu ordu?

Hangi tanımlamaya göre diğerlerinden daha üstündür?

Bir orduyu diğerlerinden daha üstün kılan şeylerin başında ateş gücü, sevk ve idare kabiliyeti, disiplini ve hepsinden önemlisi ise mensup olduğu devletin sosyo-ekonomik gücü gelir.

 

Dünyanın en güçlü ordularından biri olduğu iddia edilen Türk Ordusu, son on yılda çok büyük bir dezenformasyon operasyonu ile teslim alındı ve işten el çektirildi.  

 

Operasyonlar sürerken, bu işleme her açıdan onay veren Başbakan “ben bu davaların savcısıyım” diyerek özel bir önem atfetmiş ve kayıtsız, şartsız destek vermişti; ta ki kendisi hakkında yolsuzluk soruşturmaları açılana kadar…

 

Aynı savcılar tarafından kendisi hakkında yolsuzluk soruşturmaları başlatılınca, Başbakan birden “Türk Ordusuna kumpas kurulduğunu ve kuranlar hakkında ne gerekiyorsa yapılması gerektiğini” söylemeye başladı; “inlerine girecek”, ulusal güvenliğimizi tehlikeye düşüren bu yapıyı yok edecekti…

 

Yıllardır destek verdiği, savcılığını yürüttüğü, hepsinin altına imza attığı operasyonlara “kandırıldığını” söyleyerek bundan sonra destek vermeyecekti. Nedense kendi hakkında soruşturma açılana kadar “beraber yürüdüğü insanlara” aniden sırt çevirir olmuştu. Her şeyi ve her şeyin en iyisini bilen Başbakan 12 yıldır “kandırıldığını” söylüyordu…

 

Şu anda, Ordu mensuplarının yıllardır söylediği ama kimseye anlatamadığı “Türk Ordusuna kumpas kuruldu, bunların hepsi yalan, iftira, ortada hiçbir delil yok, delil olduğu söylenen şeylerin hepsi düzmece” savunmaları birden Başbakan ve yandaşları tarafından sürekli dillendirilir oldu. Sanki kutsal bir el bunlara dokundu, gökten bir vahiy indi ve aniden fikir değiştirdiler.

 

Peki, tutuklanan eski Genel Kurmay Başkanı da olmak üzere, bu gaflet ve delaletin tuzağına düşen ordu mensuplarına ne demeli?

 

Ya hükümetin başına vahiy gelmeseydi ne olacaktı bu ülkenin hali? Tutuklanmadık bir çavuş ve onbaşılar kalmıştı ve artık sıra onlara geliyordu.

 

Yıllardır “iyi meslek, parası iyi, imkânları iyi, ordu evinde yemek bedava vs.” diyerek ülkenin bilim adamı olması gereken en başarılı öğrencilerinin yüksek puanlarla askeri okullara yerleşmesine seyirci kalan Türkiye, bu tabloyu kendi elleri ile hazırladı.

 

Bir an Bill Gates’in, Steve Jobs'un asker olduğunu düşünün, olacak şey mi? Askerlik toplumda en son tercih edilen meslektir; birçok medeni ülkede iş güç sahibi olamayan, ders ortalaması düşük insanların yaptığı bir iştir.

Siz üniversiteden mezun olan insana iş olanakları sunamazsanız onun da yapacağı tek şey askeri okullara girip, geleceğini garanti altına almaktır. İnsanların istediği tek şey karnını doyurup, çoluğunu çocuğunu geçindirebileceği iyi bir iş…

 

Fakat askerliğin “iyi bir iş” statüsü kazandığı ülke, o günden itibaren batmaya mahkûmdur.

 

Hayatında tavuk kesmemiş insanları asker yapıp, ülkeyi emanet ettiniz, sonra bir savcı çıktı Genelkurmay Başkanından başlayıp ne kadar subay astsubay varsa hepsini tutuklayıp hapse attı, hiçbirinin de gıkı çıkmadı.

Niye?

Dünyanın en disiplinli ordusuydular…

Beklediler;

Hukuka inanıyor,

Komutanlarına saygı duyuyorlardı.

Ülkelerine sevgilerinden,

Beklediler!

 

Yıllarca…

Bugün, hükümet kandırıldığını,

Ordu, teslim alındığını söylüyor…

 

Ya ülkemizi işgal edenler başkaları olsaydı, ne yapacaktınız?

O, çok iyi olduğunuzu düşündüğünüz işinizde, nasıl bir davranış biçimi sergileyecektiniz?

Ne kadar ve neyi bekleyecektiniz?

Bu ülkeyi savunmak sizin işiniz değil mi, ülke savunmak için illa yabancı askeri uçakların filo halinde Ankara’nın göbeğine saldırması mı gerekiyor?

Hoş, o zaman da tepki vereceğinizden artık pek emin değilim…

 

omerkanburoglu@yahoo.co.uk  09 Temmuz 2014 

 

 

 

Army who surrendered without

firing a single hand

 

Turkish Army "is defined as one of the best army in the world", they say ...

Well, according to what is good, this army?

Which by definition is superior than others?

The thing that makes an army superior than others at the beginning of firepower, management and administration capability, discipline and most of all he was a member of the state where the income socio-economic power.

 

Is one of the world's most powerful military alleged the Turkish army, the last decade was delivered with a huge disinformation operation and was discharged from.

 

Operations in progress, check every aspect of this process is that the Prime Minister said the prosecutor in this case, attaches special importance and unconditional support gave; ta about the corruption investigations opened itself up to ...

 

Itself a corruption investigation initiated by the same prosecutor, the Prime Minister suddenly "the Turkish Army was founded calipers and whatever needs to be done about establishing" began to sing; "Will enter in", endangering our national security would not have this structure ...

 

His support for many years, had conducted the prosecution, all the operations signature at the bottom "duped" after saying it would not support. Prosecuted reason to own "the people who walk together" had been suddenly turn away. The best of everything and knows everything the Prime Minister for 12 years "duped" kept saying ...

 

Currently, members of the Army for years said but nobody could not tell "the Turkish Army caliper was established, these are all lies, slander, middle of no evidence, no evidence is said to be all of the things phony" defenses than the Prime Minister and his followers by the continuous orginally was. It was a holy hand touch them, a revelation from heaven came down and suddenly changed their minds.

 

Well, arrested the former Chief of Staff, including members of the army falling into the trap of this unawareness and to signify what about you?

 

Or what happens if the head of the government of this country's state of revelation does not come? We have not arrested as a sergeants and corporals were left and now they were coming.

 

For years, "good job, money is good, facilities good, the army at home eat free, etc.." Saying the country's scientists to be the most successful students' high scores and military schools to establish the rest of the audience Turkey, this table with your own hands prepared.

 

A moment of Bill Gates, Steve Jobs was a soldier, think things will be? Military preferred professions in the society is the latest; can not have the work force in many civilized countries, the course average low is that people do business.

We offer job opportunities to people who graduate from college will make its also the only thing you do not enter into military schools, is to guarantee the future. The only thing that people want a good salary, a good job can take care of his children ...

 

But the military's "a good job" gains the status of the country, it is doomed to failure from day one.

 

Whether people have cut the chicken in the life of soldiers, the country entrusted Welcome, then Chief of Staff, starting from the output of a prosecutor noncommissioned officers how much if any at all were arrested and imprisoned, none of it did not say a word.

Why?

They were the most disciplined armies in the world ...

They waited;

Law believes,

They respect their commander.

To their country of love,

They waited!

 

For years ...

Today, the government duped,

The army says it received ...

 

Or if others occupying our country, what would you have done?

He was so good, you think you in your business, how you would exhibit a behavior?

How much and what you would expect?

It's not your job to defend the country, not necessarily to defend the country of foreign military aircraft in the fleet to attack the heart of Ankara needed?

Nice, then you will also react'm not so sure anymore ...

 

omerkanburoglu@yahoo.co.uk  July  09, 2014

 

 

 


 

ANA SAYFAYA DÖN