Ömer Lütfi Kanburoğlu, AKP’de çöküşün başlangıcı


 

AKP’de çöküşün başlangıcı

 

 

Turgut ÖZAL, Türkiye’nin 45 ve 46 dönem hükümetlerine Başbakanlık yaparak ülkenin değişen ve gelişen vizyonuna imza atmış, daha sonra da kamuoyu nezdinde en güçlü olduğu dönemlerde Cumhurbaşkanlığına çıkarak Çankaya Köşkü’nden ülkeyi yönetmeye çalışmıştı.

 

Süleyman DEMİREL, bir fenomen… Türkiye Cumhuriyeti tarihinin hiç şüphesiz en başarılı politikacısı; yıllara meydan okumuş, defalarca seçim kazanmış, darbelerle gitmiş, halkın oyu ile tekrar iktidara gelmiş bir siyaset duayeni. Cumhurbaşkanı Turgut ÖZAL’ın ölümüyle Türkiye’nin 9.Cumhurbaşkanı olan Süleyman Demirel de Çankaya’ya çıktığında Adalet Partisi’nin devamı olan Doğru Yol Partisi en güçlü dönemlerini yaşıyordu.

 

Peki, ne oldu?

 

Türkiye Cumhuriyet tarihine imza atmış, milyonlarca seçmene hükmeden her iki lider de Çankaya Köşküne oturduktan sonra partileri eriyip yok olmaya başladı. En fazla on sene içinde partilerinin adı bile kalmadı, tabelaları bile yok oldu, şimdi bu partileri kimse hatırlamıyor.

 

Bunun sebebi Çankaya Köşkü’nün uğursuz olması değil, orası efsunlu filan da değil. Sebep, ülke kötüye giderken liderlerin Çankaya Köşkü’nü bir sığınak olarak görmesi…

Şüphesiz Özal ve Demirel Çankaya’ya çıktığında halkın gördüğü ile kendi gördükleri arasında çok fark vardı. Bugün de durum aynı, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor. Halk henüz olayın farkında değil, fakat yavaş yavaş farkına varacak. Eskiden halkın yaşadığı sıkıntılar sadece ekonomik yönü ile hissedilirdi, şimdi AKP’nin yeteneksiz ve başarısız dış politikası sayesinde bölgede çok büyük uluslar arası sıkıntılara gebeyiz. Üstelik Sayın Erdoğan’ın savcılığını yaptığı ve bugün kendisinin bile “beni kandırdılar” dediği davalar sayesinde Türk ordusunun etkisiz ve ülkenin savunmasız bırakıldığı bir dönemde bu sıkıntılara karşılık verecek gücümüz filan da kalmadı.

 

Türkiye’nin sadece bu sene ödemesi gereken dış borç 220 milyar dolar, üstelik bu ödemeyi “IMF’ye borcumuzu bitirdik” çığlıkları eşliğinde yapacak. Karın tokluğuna çalışarak AKP’ye oy veren milyonlarca yoksulun bundan haberi var mı?

Elbette yok. Onların ülkenin yönetim biçiminin ne olduğu konusunda dahi bir fikri olduğunu sanmıyorum.

 

Tayyip Erdoğan’ın Başkanlık hayalleri, ülkeyi Çankaya’dan idare edeceği şeklindeki anlamsız söylemleri içi boş seçim propagandasından ibarettir. Çankaya’dan ülke yönetemeyeceği gibi, zamanla partisi de yok olup gidecektir. Yapmak istediği, Çankaya’da yargı zırhına bürünerek ömrünün son günlerinde rahat ve huzurlu bir hayat geçirmekten ibarettir.

 

Elbette bu gerçek, Türkiye’nin kaçınılmaz sonunu değiştirmeyecektir; Türkiye çok büyük sıkıntılara gebedir. İktidarın “kandırıldım” diyerek altına imza attığı operasyonlar sonucunda ülke savunmasız bırakılmış, Milli Güvenliği ile ilgili kurum ve kuruluşların hepsi tasfiye edilmiş, yetişmiş personeli iftiralar, yalan ve sahte belgelerle yıllarca hapiste tutuklu kalmıştır. Bu insanlarda “intikam” duygusu artarak büyümüş; fakat şu an için vatana karşı hizmet etme isteği ASLA kalmamıştır.

Vatana hizmet etmeden intikam almanın tezahürü ilginç sonuçlar doğuracaktır.

 

Türkiye artık KAZANANIN olmadığı bir oyuna başlamak üzeredir…

 

AKP’nin tarihin görüp görebileceği en başarısız dış politikası sayesinde dört bir yanımız gerçek düşmanla çevriliyken merak ediyorum, bu ülkeyi kim savunacaktır, müteahhitlikten başka bir iş bilmeyen mücahitler mi?

 

omerkanburoglu@yahoo.co.uk  11 Ağustos 2014

 

 

 

The beginning of the collapse of the AKP

 

 

Turgut Özal, Turkey's Prime Minister on 45 and 46 period by the government of the country have signed on changing and evolving vision, then the most powerful in the eyes of the public during periods of rising to the presidency tried to govern the country from the Çankaya Presidential Palace.

 

Suleyman Demirel, a phenomenon ... no doubt the most successful in the history of the Republic of Turkey politician; challenged year, has repeatedly won the election, coups is gone, people have come back to power with the votes of a political veteran. With the death of President Turgut Ozal, Turkey's 9th President Süleyman Demirel's Justice Party, the successor to Çankaya when the True Path Party was experiencing the strongest periods.

 

So, what happened?

 

Join the Republic of Turkey has signed, millions of voters who ruled both leaders sit in Cankaya Mansion began after lysis parties. A maximum of ten years, was not even in the name of the party, there was no sign even now nobody remembers these parties.

 

The reason for this is not the sinister Çankaya Presidential Palace, it's not something enchanted. The reason is worsening the country as a haven for leaders to see the Çankaya Presidential Palace ...

Özal and Demirel, Çankaya doubt that when the people saw there was a big difference between what they see with their own. Today, the situation is the same, the history of the Republic of Turkey is experiencing one of the worst periods. People are not aware of any events, but will gradually realize. In the past the difficulties experienced by people with only economically sensible, and now, thanks to the AKP's incompetent and failed foreign policy in the region are prone to very large international shortage. Moreover, Mr. Erdogan made ​​the prosecution and even today he "They tricked me," he thanks the case of the Turkish army and the country's ineffective left vulnerable at a time when our capacity to respond to these problems in something left.

 

Turkey's foreign debt to be paid only $ 220 billion this year, moreover, these payment "We finished our debt to the IMF" will accompanied by cries. Subsistence of millions of working poor who voted for the AKP have been aware of it?

Of course not. Form of government of their country, even an idea about what I do not think.

 

Tayyip Erdogan's presidential dreams, will administer the country in the form of Çankaya meaningless rhetoric consists of a hollow stump. Çankaya can not manage the country, as it would disappear with time at the party. Wants to make armor in the Çankaya district court's clothing in the last days of life to spend a comfortable and peaceful life consists of.

 

Of course, this fact will not change the inevitable end of Turkey; Turkey is pregnant with great difficulties. Power "ripped off," he managed to achieve the result of operations in the country defenseless left, National Security with the relevant institutions and organizations all have been liquidated, trained personnel slander, lies and forged documents for years jail detainees remain. These people "revenge" has grown increasing sense; but for the moment there is no NEVER desire to serve the motherland against.

The manifestation of revenge from their homeland to serve will produce interesting results.

 

Turkey, there is no longer WINNING a game is about to begin ...

 

AKP has ever seen in the history of the failed foreign policy over the years thanks to the wonder that surrounded our real enemy, who will defend this country, who do not know any other work from contracting mujahideen?

 

omerkanburoglu@yahoo.co.uk  August 11, 2014

 

 

 


 

ANA SAYFAYA DÖN