Ömer Lütfi Kanburoğlu, İstisnai Kadrolaşma


 

İSTİSNAİ KADROLAŞMA


 


 

Bir süredir, devlet kadrolarında KPSS'ye girmeden istisnai kadrolar üzerinden memur alımı yapıldığı ve kadrolaşıldığı iddiaları var.

Bu tartışmayı iyice anlayabilmek ve bilmeyenler için istisnai kadronun basit bir tanımını yapalım:

İstisnai kadrolar seçilmişlerin kendi istedikleri kadrolarla çalışabilmesi için ihdas edilmiş özel kalem müdürü, basın müşaviri, danışman gibi kadrolardır. Atanabilmek için en az ilkokul mezunu olmak yeterlidir, Başbakan Müşaviri gibi Başbakanın imzası ile atanılabilen kadrolar olduğu gibi Başbakanlık Müşaviri gibi Cumhurbaşkanı imzası gerekenler de vardır; fakat Başbakanlık Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği veya Özel Kalem Müdürlüğü gibi ilgili bakan ve/veya Başbakanlık Müsteşarının imzası ile atanılabilen kadrolar da vardır. Ayrıca, icracı bakanlıklarda da aynı şekilde ilgili bakanın imzası ile atanılabilen özel kalem ve müşavirlik kadroları vardır, keza TBMM için de aynı şey geçerlidir.

Yasa yapıcı doğal olarak seçilmişlerin rahat çalışabilmeleri için istedikleri personeli yanlarına almalarına fırsat tanımak amacı ile kendilerine böyle bir istisnai kadro hakkı tanımıştır.

Koalisyon hükümeti zamanında ben de Devlet Bakanı Prof.Dr. Şuayip Üşenmez'in danışmanlığını yapıyordum. TODAİE bize bağlı bir kurumdu ve Sayın Bakan kendilerinden Türkiye Kamu Reformu ile ilgili bir rapor hazırlamalarını istedi. Rapor hazırlandı bitti ve inceledik, en önemli yanı kamuya istediğiniz kadar personel alımını engelleyen “norm kadro” getirmesiydi. Ayrıca ben, rapora istisnai kadroların “işine son verildiği veya kim tarafından işe alındı ise o kişi kurumdan ayrıldığı zaman otomatikman işine son verilmiştir” ibaresi konmasını istedim uygun bulundu ve raporu bu şekilde hazırlayıp ilgili makama sunduk.

Sunduk ve öylece kaldı...

Ne zamana kadar?

AKP iktidarına kadar.

AKP iktidar oldu, bu reform taslağını eline aldı kendi kafasına göre harmanladı, değiştirdi, norm kadro kaldı, istisnai kadroların “makamı ayrıldığı zaman kendisi ayrılmış sayılır” ifadesini kaldırdı ve Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e sundu. Sayın Sezer bu yasayı veto etti ve AKP'de bir daha peşine düşmedi.

Eğer bu yasa kabul edilseydi en azından norm kadro yüzünden isteyen istediği kadar personeli işe alamayacaktı. Alışılagelmiş memurlar işlerine son verilir düşüncesi ile norm kadrodan çekiniyor; “çalıştığım yerde norm kadro 5 kişi, yöneticim karısını, kızını, eşini, dostunu buraya alır beni de atar” diye düşünüyorlar fakat unuttukları bir şey var; performans kriteri...

Performans kriteri bütün bir yıl boyunca yan gelip yatmanızı engelliyor eğer karınız, kızınız, yakınınız ile performansınızı arttıracağınızı düşünüyorsanız onları yanınıza alıp çalıştırabilirsiniz fakat unutmayınız ki hiç kimse yakınlarını yanına alıp çalıştıramaz. Yanına alır, fakat çalıştıramaz. Yakınlarını işe almak şu andaki sistem için daha uygundur; çünkü eşinizi dostunuzu işe alırsınız o da yan gelir yatar, ay başında maaşını alır işi diğer memurlar yapar. Oysa norm kadro uygulamasında başka personel alamayacağınız için işi sınırlı sayıda personel ile yapmanız gerekir, eğer karınızı işe alırsınız ve çalışmazsa o zaman bütün işi siz yapmak zorunda kalırsınız.

Gelelim istisnai kadrolara; bu kadrolar şu anda yoldan geçenin bir gün içinde devlet memuru olarak atanması için kullanılan kadrolardır.

Sadece ilkokul mezunu olmanın yeterli olduğu ve derhal atama yapılabilen bu kadrolar bugün ihdas edilmedi, yıllardır var.

Yıllardır bu ülkenin gariban insanları KPSS sınavlarına girerek memur olmaya çalışıyor, oysa istisnai kadrodan atananlar bir gün içinde devlet memuru olarak işe başlayıp, ertesi gün asaleti tasdik edilerek bir başka kuruma atamaları yapılarak işgal ettikleri kadro boşaltılabilmektedir. Böylece doldur boşalt yöntemi ile istediğiniz kişiyi, istediğiniz yere, istediğiniz şekilde atayabilirsiniz. Garibanlar da KPSS'ye girmeye devam ederler.

Tekrar belirtiyorum, özellikle tekrar tekrar belirtiyorum bu uygulama yıllardır var ve AKP iktidarından önce de vardı...

Yani bu uygulamayı AKP'yi eleştirmek için kullananların önce şunu anlaması gerekiyor yapılanlar tamamen yasal, yasal olmayan hiçbir şey yok, sadece etik değil.

Uygulama bu hali ile sürdüğü sürece bu kadrolara yetersiz, bilgisiz, seviyesiz insanların ilgisi artarak devam edecektir. Şu anda müşavir diye ortada gezinen şoförler, danışman olduğunu zanneden berberler, bırakın bir şey danışmayı üç tane koyunu emanet edemeyeceğiniz yeni yetmeler, Türkçe dahi bilmeyen ama mesaj ve konuşma yazdığını zanneden danışmanlar vardır. Mesele işini yapmak değil, bir iş yapmak olunca sistem değişmiyor.

İşe adam almayıp, adama iş bulduğumuz sürece bu böyle sürüp gidecektir.

Ayrıca zannediyor musunuz ki halkımız bu yapılanları ayıplayarak AKP'nin yüzüne tükürecektir?

Hayır!

Koalisyon hükümeti döneminde MHP bunu yapmadı ve ne oldu?

İnsanlar MHP kadrolaşmadı, işe adam almadı vs. diye takdir edeceğine MHP'yi yerin dibine soktu, AKP'yi de yapmadığını bırakmadığı için 12 senedir iktidara taşıyor.

Kendi doğrularınız ile halkın doğrularını karıştırmak siyaseten hedefe ulaşmanın bir yolu değil, bunu iyi anlamak lazım...


omerkanburoglu@yahoo.co.uk  15 Aralık 2014

 


 


 

EXCEPTIONAL STAFFING


 


 

For some time, government staff in recruitment is done through the exceptional staff from entering the KPSS and the alleged staffing structures.

 

This discussion thoroughly understand and a simple description of the exceptional staff for those who do not let:

Exceptional staff and Chief of staff has been established to work with their own desired selected, press advisers, are the team as a consultant. At least primary school education is enough to be appointed, should the President signed as Prime Consultant positions as assigned by the Prime Minister's signature as Advisor to the Prime Minister has also; but the Prime Minister's Press and Public Relations Department or the relevant ministers such as Private Office and / or the Prime Ministry Undersecretary There are also staff assigned to the signature. In addition, the line ministries also have a special pen and consulting staff in assigned in the same manner, the minister's signature is the same thing also applies to Parliament.

Law-makers an opportunity to naturally selected for the purpose of getting their staff as they want to work entitles them were comfortable with such an exceptional staff.

Coalition government time I was doing consulting the Secretary of State's Şuayip Üşenmez. TODAIE an institution depends on us and Turkey from Mr. Minister asked them to prepare a report on the Government Reform. The report was prepared over and we examined, the most important aspect of preventing the reception staff as you want to the public "norm staff" was bringing. In addition, I report to the exceptional cadres "work to the end or who was hired by while he has been the last person to always automatically work is separated from the institution," I want the phrase to be found appropriate and present the report to the relevant authorities to prepare in this way.

We stayed at the Sun, and just ...

For how long?

Until the AKP government.

The AKP came to power, he combines these reforms according to its head lower draft in hand, changed stayed norm staff, exceptional staff "authority deemed to have withdrawn himself when he left" raised his statement and President Ahmet Necdet Sezer has to offer. Mr. Sezer vetoed the law and did not fall into a more advance in the AKP.

If this law had been accepted as the norm, at least wanting to ask because the staff would not be able to hire staff. The termination of the customary norm staff officers they are reluctant to work with the idea; "I'm in the norm staff of 5 people working, my manager wife, daughter, wife, gets friendly throws me here," they think, but the one thing they forget; performance criterias of ...

The performance criterion is blocking your wife if you sit back for a whole year, your daughter, if you think you can run away with you increase your performance with your near them, but remember that no one can run away years of near side. Take sides, but does not run. To hire their relatives are more suitable for the current system; because you will receive your income or your spouse-friendly work it well, you will get the job done other officers salary beginning of the month. However, you can not work for other personnel staffing norms need to do with a limited number of staff, and if you hired your wife does not work then you will have to do all the work.

Let us come to the exceptional staff; these positions are used for the appointment of staff as a civil servant in one day last is currently on the road.

Not only is it enough to be primary school graduates and staff assignments can be done immediately was not created today, there are many years.

For years the country's poor-people trying to be civil servants entering the KPSS test, whereas the starting job as a civil servant in one day who appointed with exceptional staff, was legalized nobility next day can be discharged staff to another institution assignments occupied done. So that the person you want to fill the empty method, wherever you want, you can assign the way you want. Wretches continue to enter the KPSS.

Again, it had had for many years prior to this application and I said again and again especially AKP

So first of these applications use to criticize the AKP needs to understand that those made completely legal, there is nothing illegal, not only ethical.

Applications for these positions insufficient as long as this state of ignorance will continue to increase people's interest LEVEL. Currently advisers said drivers wandering away, consultant thinks that he is the barbers, leave something Consultations three sheep budding and you can not trust, who do not even Turkish, but there are consultants who believe that the message and wrote speeches. It's not doing his job, does not change when the system do the job.

Work man not existed, it would work as long as we find the man and so on.

Do you think that is also our people will spit in the face of the AKP by condemning those who made this?

No!

During the coalition government did not do it and what was the MHP?

People staffing provided MHP was hiring people, etc. He put the MHP will appreciate the Earth, leaving it to the AKP because it carries 12 years in power.

The right of the people to mix with your own politically correct is not a way to achieve the goal, we need to understand it ...

 

 

omerkanburoglu@yahoo.co.uk  December 15, 2014

 

 

 


 

 

 

ANA SAYFAYA DÖN