Ömer Lütfi Kanburoğlu, Baharda Ayaklanma


 

Baharda Ayaklanma


 

Türkiye ciddi bir iç savaş sendromu içine girdi. Herkes birbirine "ülkenin sonu ne olacak" diye soruyor. Terör örgütü PKK'nın hükümetle pazarlığa girişerek masaya oturması, özerklik ve Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması talepleri, doğu illerinde giderek artan gerginlik ve asayiş zaafı insanları "iç savaş" sendromuna soktu.

Bırakın doğu illerini, Batı'da bile insanlar kendi güvenlikleri için "silahlanmak" gerektiğini düşünmeye başladılar.

İnsanların sosyo-ekonomik durumlarının giderek kötüleşmesi, hak ve hukuk kavramlarının yok edilip, adalet mekanizmasının çöpe atılarak devletin zayıf duruma düşürülmesi bu tablonun en somut nedeni.

 

Asıl tehlike

Eskiden Türkiye farklı kuvvetler ayrılığına sahipti. Devletin işleyişi böyle olduğu gibi, ayrıca vatandaşlar da farklı siyasi görüşlere sahip ve birbirleri ile tartışma ve çekişme halindeydiler. Şimdi ise ülke hırsızlar ve diğerleri diye ikiye ayrıldı ve buna bir şey diyen, diyebilen bir mekanizma yok.

 

İnsanlar PKK'nın kucağına itiliyor

Cumhurbaşkanlığı seçimini hatırlayınız; seçmenler oy vermeyecek olsa bile Selahattin Demirtaş'ın konuşmalarını doğru ve yerinde buluyordu. Cumhurbaşkanlığı seçiminden bu yana öyle günler yaşadık ki insanlar artık sadece tepki olsun diye bu siyasi hareketin partisine oy verebileceklerini açık açık ifade etmeye başladılar.

Yaşadıklarımızın sebebi birilerinin çok başarılı olması değil, diğerlerinin çok başarısız ve güven telkin edici olmaması.

İnsanlar oy verecek parti bulamadığı için Türkiye bu hale geldi. İşte asıl tehlike burada başlıyor. Bahar aylarında bir iç savaş çıksa bu savaşın bir tarafı olacağına kesin gözü ile bakılan PKK terör örgütüne insanların bırakın bir şey demeyi, destek olması bile mümkün.

Vatandaş "bana ne, ben ne diye mücadele edeceğim" diyor.

Sıradan vatandaş "benim dikili ağacım yok, ne olursa olsun, düzeni korumak ile yolsuzluğu, hırsızlığı korumak aynı şey" diye düşünmeye başladı.

Bu çok tehlikeli bir noktadır. Asker, polis zaten kalmadı yarısını tutuklayıp içeri attınız, vatandaşı "bana ne" noktasına getirdiniz. Peki, ayaklanma çıkınca ne yapacaksınız?

Yoksa istediğiniz bu mu, hiç bir şey yapmamak ve yaptırmamak mı?


 

omerkanburoglu@yahoo.co.uk  06 Ocak 2015

 

 

 

 

Riots in the Spring

 

Turkey entered a civil war syndrome. Everyone together "what will be the end of the country," he asks. The terrorist organization PKK means- to sit down to negotiate with the government, the demand for the release of Abdullah Ocalan's autonomy and free, increasing tension and security weakness of people in the eastern provinces "civil war" was put syndrome.

Let's eastern provinces, even people in the West for their own safety "to arm" began to think that you need.

Gradually worsening of people's socio-economic status, whether no concept of right and law, the state of the justice mechanism to reduce the garbage thrown into the concrete reason for this weak statement.

 

The real danger

In the past Turkey was a different separation of powers. The functioning of the state as such, citizens also have different political views and debate with each other and were in contention state. Now thieves and others, he divided the country and it says something, does not have a mechanism that can say.

 

People are pushed to the PKK's arms

Remember the presidential election; Even if the voters will not vote Selahattin Demirtas and conversations would find the right place. People who have experienced it since the days of the presidential election now just get response he began to express openly that they could vote for the party of the political movement.

Not to be very successful for one reason what we live, others fail and not be very reassuring.

Turkey has become the party for failing to give people the vote. Here is where the real danger begins. Spring in a civil war, lo leave people with certain eye viewed the PKK to be a part of this war to say anything, even to be able to support.

Citizens "to me, what I say I will fight," he says.

Ordinary citizens do not have trees "planted me, whatever, corruption and maintain order, protect the theft of the same thing," he began to think.

This is a very dangerous point. Military, police have taken include half already did not arrest, citizens "have you brought to me what" point. Well, you'll do when you reach the uprising?

Do you want that you do not, ever to do something and to make?

 

 

omerkanburoglu@yahoo.co.uk  January 06, 2015

 

 

 

 


 

 

ANA SAYFAYA DÖN