Ömer Lütfi Kanburoğlu, BİR DIŞ POLİTİKAMIZ VAR MI? / A FOREIGN POLICY HAVE?


 

 

BİR DIŞ POLİTİKAMIZ VAR MI?

Devletin kullanma kılavuzu çöpe atılmıştır…

 

AKP iktidar olmadan önce Türkiye’nin dış politikasıyla ilgili aklına esenin değiştirmesi mümkün olmayan ve ülkemizin önümüzdeki kuşaklardaki yüzlerce yıllık ulusal menfaatlerini koruyan, kollayan kırmızı çizgilerimiz vardı.

Bu çizgiler, öncelikle komşu devletler ve diğerleri ile devletin hafızasına dayanarak önümüzdeki kuşaklara yön göstermek amaçlı oluşturulmuş bir nevi kullanma kılavuzuydu.

Hiç kimse bunları uygulamak ya da uymak zorunda değildi; fakat aklı başında, her hangi bir art niyeti olmayan, vatanını seven herkesin asgari müşterekte anlaştığı ve sadık kaldığı bir kullanma kılavuzuydu.

 

* * *

 

Ülkemizde insanların bilmedikleri konular hakkında fikir sahibi olmak gibi büyük bir cahil cesareti vardır; hayatında hiç kitap okumamış insanlar komşusunun karnı ağrıdığında hangi ilacı kullanacağı veya Avrupa Birliği ile ilişkiler, o da olmadı İran, Irak veya Suriye politikamızın ne olması gerektiği konusunda detaylı fikirlere sahiptir.

Bunları hararetli bir biçimde uluorta anlatırlar, bıraksan uzaya gidip Türk bayrağı dikeceklerdir fakat aslında evine gidip götüne don giyecek mecalleri dahi yoktur.

 

Her şeyi bildiğini zanneden, fakat bilmediği tek şeyin aslında hiçbir şey bilmediği olan insanlar için çizilmişti bu kırmızı çizgiler; sanmayın ki sadece Türkiye’ye özgü bir uygulama, hayır! Bütün dünyada var ve iktidara gelenlerin yanlış yapmasını engelleyip, ülkelerin geleceğini ipotek altına almasına mani olan mantıklı ve başarılı bir uygulamadır.

 

Mesela şöyle düşünün; seçimler yapıldı, bir parti %60 ile iktidara geldi ve canı istedi diye Rusya’ya savaş ilan etti, uçaklarımız saldırıya geçti ve Moskova’yı bombalamaya başladı vs.

Bir parti “ben %60 oy aldım, halk bana oy verdi” diyerek Rusya’ya saldırabilir mi?

Elbette hayır!

Bunu yapana zırdeli derler, derhal akıl hastanesine atılmalıdır.

Demek ki “seçilmiş olmak” hükümetlere canının istediğini yapabilme özgürlüğü vermiyor.

Normal şartlarda bunu yapmasına kim engel oluyor?

Kuvvetler ayrılığı ilkesi çerçevesinde Anayasal kurumlar, Milli Güvenlik Kurulu, Genelkurmay Başkanlığı, Anayasa Mahkemesi ve diğerleri.

Peki, şimdi kim engel oluyor?

Hiç kimse…

* * *

 

İki sene önce “Esad’ın iki ay ömrü kaldı” gibi büyük laflar edenler, bugün Türkiye’nin Suriye’de neyi var neyi yoksa toparlayıp kaçmanın telaşına düşmüşlerdir. Suriye’den gelen mülteci sayısında 100.000 kişinin sınır olduğunu, daha fazla mülteci alamayacağını ifade edenler bugün Türkiye’nin mülteci sorunu ile artık baş edemediğini ve dünyanın kendisine yardım etmediğini ifade etmektedirler. Suriyeli mülteciler için 100.000 sınırı koyanların yeteneksizlikleri sonucu Türkiye’deki Suriyeli mülteci sayısı 2 MİLYON kişiyi geçmiş ve mülteciler Türkiye’nin bütün illerine dağılmıştır; birçoğunun nerede ve ne yaptıklarını hiç kimse bilmemektedir.

 

Bugün Sülayman Şah türbesini yıkıp, vatan toprağını kaçarak terk edenler bunu ilk defa yapmıyorlar. Kıbrıs politikasını hatırlayınız; yıllar önce KKTC vatandaşlarının Annan Planını onaylamaları için kampanya başlatmış ve rahmetli Rauf Denktaş’a yapmadıklarını bırakmamışlardı. Allah’tan Rumlar Annan Planını reddettiler ve KKTC kurtuldu; yoksa KKTC lağvedilecek, Türk askeri adadan çekilerek Türkler Rum bayrağı altında, tek devlet olarak yaşayacaktı. Yani eskiye dönülecekti. Allah Rumlardan razı olsun, onlar bizden daha milliyetçi çıktı da Türk milleti kurtuldu.

 

Libya’yı hatırlıyor musunuz? Hani “NATO’nun ne işi var Libya’da” dedikten iki gün sonra “NATO Libya’nın Libyalılara ait olduğunun tescili için Libya’ya müdahale etmelidir” diyen bir DÜNYA LİDERİMİZ vardı.

Ne oldu?

Bu, dünya lideri olduğunu zanneden kişinin yaptığı stratejik hata yüzünden Fransa yıllardır dönemediği NATO’nun askeri kanadına bir günde döndü ve döner dönmez hiç kimseye dahi sormadan hemen Libya’yı bombalamaya başladı. O sırada Türkiye’nin dış ticaret hacminin neredeyse yarıya yakını Libya ile ilişkiliydi. Dünya liderimiz hemen gemilerini gönderip Libya’da ne kadar Türk varsa bir günde alıp Türkiye’ye getirdi; bu firmaların ne kadar makine parkı, alacağı, ihalesi varsa hepsi orada kaldı ve biz Libya’yı bir günde kaçarak terk ettik.

Şu an geldiğimiz nokta ne biliyor musunuz?

Libya 10 gün önce, Türkiye'nin Libya aleyhine çalıştığı gerekçesi ile ülkedeki bütün Türklerin mallarına ve her şeylerine el koydu, bu hikâye de burada kapandı; kahraman ordumuz, kahraman dünya liderlerimizden hiç ses yok.

 

Hangisini yazalım? Irak, İran, Ermenistan, Suriye, Yunanistan vs. elimizi atıp rezil edip bırakmadığımız hiçbir konu yok. Dış politikamız YOK, çünkü bu konular uzmanlık gerektiren hususlardır.

Hayal kurmak ve dış politika farklı şeylerdir.

AKP hükümetinin 12 senedir dış politika konusunda söyleyip yaptıkları arasında HİÇ BİR ALAKA, TUTARLILIK olmadığı gibi TEK BİR BAŞARI DA YOKTUR.

 

Hükümetin 12 yıldır tutarlılık gösterdiği tek konu, Türkiye’yi Başkanlık sistemine götürerek federatif bir yönetim modeline geçme isteğidir.

Bunun da tek amacı ABD’de birkaç salağın kâğıt üzerinde icat ederek başkana sattığı Büyük Ortadoğu Projesindeki Kürdistan’dır. Büyük Ortadoğu Projesinde Türkiye’nin güneydoğusu bölgede kurulacak Kürdistan’a dahil edilmiştir. Bunu gerçekleştirebilmenin tek yolu Türkiye’yi federatif bir yapıya sürükleyerek Kürdistan’a Türkiye Kürt Federasyonunun da dahil edilmesini sağlamaktır.

 

Açıkça ifade edelim; BU BİR HAYALDİR.

ABD gibi bir süper devlet için dahi, HAYALDİR!

ABD bunu gerçekleştirmek için elinden geleni yapmakta, toplumun dindar, milliyetçi vs. zannettiği birçok politikacı da kendisine bu konuda önemli destek vermektedir. Bu politikacılar çok büyük rüşvet, yolsuzluk, usulsüzlüklere battıkları için kendilerini destek vermeye mecbur hissedebilirler.

Fakat;

Türkiye şahsi çıkar ve menfaatleri peşinde koşan sahtekârlar ve bölge ise Kürtlerden ibaret değildir.

ABD bu ısrarında devam ettiği müddetçe elini attığı her konuda olduğu gibi Türkiye ve bölge büyük bir çatışma ortamına gebedir.

Bu hayallerin sonu Büyük Kürdistan değil, olsa olsa Avrupa kapısına dayanan bir savaş ile üçüncü dünya savaşı olur…

 

 

omerkanburoglu@yahoo.co.uk  28 Şubat 2015

 

 

 

 

A FOREIGN POLICY HAVE?

Using state guide is thrown in the trash ...

 

Before the AKP is not possible to change the mind blowing about Turkey's foreign policy and national interests of our country protects hundreds of years in the next generation, we had red lines arms.

These lines are primarily based on the state of the memory with neighboring states and others were a kind of manual was created to show the direction for the next generation.

No one did not have to comply with or implement them; but sane, without any intention of an increase, land that loves everyone agreed was one of the least common and manual remained loyal.

 

* * *

 

Like to have an idea about the topics they do not know the people in our country is a big ignorant courage; When people have not read any books neighbor stomach pain medication which will use life or relations with the European Union, it was not Iran, Syria in the Iraq or what should be our policy has detailed ideas.

They tell them openly in a heated manner, take care of this space will go to other Turkish flag, but in fact they do not even wear your pants ass mecal go home.

 

Who thinks he knows everything, but did not know it was drawn to people who know nothing of the fact that the only thing that the red lines; Do not think that just a practice peculiar to Turkey, no! All are doing wrong in the world and to ward off the coming to power, it is a logical and successful practices that hamper the making mortgage the future of the country.

 

For example, consider the following; elections, a party came to power with 60% and soul he wanted to declare war on Russia, our plane was attacked and Moscow began bombing etc.

A party "I got 60% of the vote, people can attack Russia gave me vote" saying?

Of course not!

It makes a certifiable they say, should be taken immediately to a mental hospital.

So the "chosen to be" the government does not give the freedom to do what you want in life.

Who is prevented to do so under normal circumstances?

Constitutional institutions within the framework of the separation of powers principle, the National Security Council Chief of Staff, Supreme Court and others.

Well, now who's going barrier?

No one ...

 

* * *

 

Two years ago, "Assad had two months to live" big words like that, have fallen into the rush to escape what today are what builds up in Syria or Turkey. The number is 100,000 refugees from Syria border, representing more refugees could take today that can not cope anymore with the refugee problem and argued that Turkey's aid to the world itself. 100,000 limit for Syrian refugees as a result of the inability of those who put the number of Syrian refugees in Turkey 2 million people in the past and refugees are scattered in all the provinces of Turkey; Many nobody knows where and what they do.

 

Today, Shah Sulayman destroy the tomb, who left his homeland to escape the first time they do it. Remember the Cyprus policy; years ago has launched a campaign to ratify the TRNC citizens of the Annan plan and they had to leave late Rauf Denktas. Greek Cypriots rejected the Annan Plan and the TRNC was saved from God; or be abolished Cyprus, Turkey and Turkish troops withdrew from the island under Greek flag, would live in a single state. So there would be a return to the old. God bless the Greeks, they got rid of the Turkish nation appeared more nationalistic us.

 

Do you remember Libya? "What is he doing in Libya, NATO's" two days after being "NATO Libya belongs to the Libyans for registration that must intervene in Libya," said we had a world leader.

What happened?

This is the person who is supposed to be the world leader in France can not be returned because of his strategic error for many years NATO's military wing was not immediately returned one day and return back to Libya without asking anyone ever even started bombing. At that Libya was associated with almost close to half of Turkey's foreign trade volume. What the Libyan leader as our world send ships immediately took a day if you have brought to Turkey Turkey; how machinery of these firms, receive, if you have stayed there all day the tender and we've been fleeing Libya.

What do you know where we are right now?

Libya 10 days ago, Turkey Libya against the work that was confiscated all Turkish goods, and everything in the country on the grounds that this story was closed here; Our military heroes, heroes of our world leaders have no voice.

 

Which we write? Iraq, Iran, Armenia, Syria, Greece, etc. no subject whether we leave infamous throw our hands. NONE of our foreign policy, because these issues are issues that require expertise.

Stargazing and foreign policy are two different things.

AKP government in 12 years they say about foreign policy ANY relevance, as there is NO CONSISTENCY ONE SUCCESS.

 

The only issue that consistent government for 12 years, Turkey is a desire to move towards a model of presidential system to a federal government.

The sole purpose of selling in the Greater Middle East as president by inventing a few idiots on the paper in the United States of Kurdistan in the project. The Greater Middle East Project in southeastern Turkey was included in Kurdistan will be established in the region. The only way to do this by dragging the Kurdistan Kurds in Turkey Turkey is a federative structure of the Federation is to be included.

 

Let us openly; THIS is a pipe dream.

Even for a superpower like the United States, illusion!

US to do its utmost to accomplish this in society, religious, nationalist, etc. many politicians, he thought himself to provide important support in this regard. These politicians are very large bribes, corruption, may feel compelled to support themselves as they sank to the irregularities.

However;

They fake pursuing personal interests and the interests of Turkey and the region is not about the Kurds.

US insistence on continued as long as your hand at it as it is in every respect in Turkey and the region is pregnant with a great conflict.

The end of the dream, not the Great Kurdistan, though even though third world war would be a war based on the European door ...

 

 

omerkanburoglu@yahoo.co.uk  February 28, 2015

 

 

 

 


 

ANA SAYFAYA DÖN