Ömer Lütfi Kanburoğlu, "HDP'nin Seçimi" / "HDP's Selection"


 

 

HDP’NİN SEÇİMİ

 

 

Türkiye 7 Haziran tarihinde yapılacak genel seçimlere hazırlanıyor. Kamuoyu yoklamaları ve anketler bu seçimin etkileyeceği iki parti olduğunu gösteriyor. Bunlardan biri AKP diğeri ise HDP.

Tahminlere göre AKP’nin oy oranında ciddi bir kayıp olmasa da TBMM’ye sokacağı sandalye sayısında önemli bir düşüş olacak; bunun en önemli sebebi ise HDP’nin barajı aşması. 

Daha önce, HDP’nin temsil ettiği siyasi hareketin oyları barajı aşamadığı için sistem gereği AKP’nin gelir hanesine yazılıyordu; bu saçmalık sayesinde AKP en az 70 milletvekili daha fazla kazanıyordu.

 

Şimdi ne oldu?

Artık “beraber yürüyüp, beraber ıslananların yolu” dağıldı, darmadağın oldu.

Bu tesadüfen mi gerçekleşti?

Elbette, hayır!

Plan böyle…

 

Türkiye 13 senedir canı ne isterse onu yapan bir iktidar tarafından yönetiliyor.

Yapamadığı hiçbir şey yok!

HİÇBİRŞEY…

Canı ne isterse onu yapıyor.

Kanun, hukuk, yasa, yönetmelik boş laf…

Veee, geldiğimiz nokta bu!

 

Hala “Başkanlık” sistemi istiyor.

Niye?

Çünkü başkanlık sisteminin gelmeyeceğini, asla olmayacağını kendi de biliyor.

Amaç, yarın “ülkeyi batırdın, her şeyi rezil ettin” dediklerinde “ben söyledim, başkanlık sistemine geçseydik bunların hiçbiri olmazdı” diyecek.

Bunu söylemesi ne ifade eder?

Hiçbir şey, ama kendini inandırmış, denize düşen ne bulursa ona sarılır…

 

İşin ilginç yanı

Türkiye, cumhuriyet tarihinin belki de en sıkıntılı dönemini yaşıyor; eskiden ekonomik sıkıntılarımız olur, halkımız bunları göğüsler, öyle veya böyle atlatırdık. Artık karşı karşıya olduğumuz meseleler ekonomik olduğu gibi aynı zamanda uluslararası boyutlarda.

Adına “stratejik derinlik” dedikleri bir safsata ile Türkiye’nin uluslararası boyutlarda geldiği nokta ortada. Bu sıkıntıları bertaraf etmek artık hiçbir babayiğidin harcı değil, Türkiye’nin yeniden kurulması lazım…

 

İşin ilginç yanı yaşadığımız bunca rezillik ve kepazelik karşısında halkın dinleyip de “doğru konuşuyor” dediği tek kişinin Selahattin Demirtaş olması. Bu kadarı da çok ilginç değil mi?

 

Bu seçim Türkiye’nin değil, HDP’nin seçimi olacaktır

Bu seçimde Kürt siyasi hareketi oylanacak ve Türkiye’nin geleceği ile birlikte yeniden şekillenecektir.

AKP projesi sonuçlanmış ve onlar vazifesini tamamlamıştır. Siyasi İslam artık umut olmaktan çıkmış, Müslümanlık ve hırsızlık eş anlamlı olmuştur.

Önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin yükselen değerleri çok farklı olacaktır ama sanmayın ki bu ülkeye demokrasi gelecek; artık asla bu ülkede rahat ve huzur olmayacaktır…

 

 

omerkanburoglu@yahoo.co.uk  08 Mayıs 2015

 

 

 

 

HDP's (S)ELECTION

 

 

 

Turkey is preparing for general elections to be held on 7 June. Opinion polls and surveys show that the two parties will be affected by this choice. One of them is the AKP other HDP.

According to estimates, the AKP's vote rate in the number of seats in parliament would not put a serious loss will be a significant decline; The most important reason that exceed the threshold HDP's.

Earlier, the political movement represented by HDP's vote threshold required for phase system was written to the AKP's income households; Thanks to this nonsense at least 70 AKP deputies were earning more.

 

What happened now?

Now, "to walk together, along with those wet way" it broke up, I was blown away.

It happened by chance?

Of course, no!

Plans like this ...

 

If Turkey for 13 years it ruled by him who lives what he wants a ruling.

There is nothing he can not do!

NOTHING ...

He can make him whatever he wants.

Law, law, laws, regulations, empty words ...

And, at the point it!

 

Still "presidential" system you want.

Why?

Because of the presidential system would not come, would never know their well being.

The goal tomorrow "screwed the country, everything you've disgraced" when they say "I told you, we would not have any of them passed, the presidential system," she says.

What does it mean to say that?

Nothing, but has convinced himself, falling into the sea wrapped him what he finds ...

 

Ironically Work

Turkey, the republic's history, perhaps experiencing the most difficult period; Our economic problems would be used to our people their breasts, we jumped one way or another. Now we are confronted with issues such as economic but also in the international dimension.

On behalf of "strategic depth" to the point where they no nonsense Turkey in the middle of an international dimension. To eliminate these problems fee you no longer amateurs, Turkey should re-establish ...

 

Job's interesting to listen to the people we live in the face of so much humiliation and ignominy as "talking right," said to be the only person Selahattin Demirtas. Is not it so interesting?

 

This choice is not in Turkey, will be HDP's election

In this election, the Kurdish political movement and will not be reshaped with the future of Turkey.

The AKP has been concluded and the project they completed the task. Political Islam is no longer hope, Islam and theft has become synonymous.

Turkey's rising value in the coming years will be very different, but do not think the future of democracy in this country, now and peace will never be comfortable in this country ...

 

 

 

omerkanburoglu@yahoo.co.uk  May 08, 2015

 

 

 

 


 

ANA SAYFAYA DÖN