Ömer Lütfi Kanburoğlu, AK Parti ne kaybetti , 16 Nisan referandumu sonuçları

 

 referandumu anket sonuçları

 

AK Parti ne kaybetti?

 

Şaibeli bir referandumla yapılan bu anayasa değişikliğinde AK Parti ileri gelenlerinin yüzlerinden düşen bin parça, farkında mısınız?

Niye acaba?

Oysa istedikleri değişiklikler yürürlüğe girdi.

Peki, niye mutsuzlar?

Anlatalım;

Eğer eski sistem yürürlükte kalsa ve seçim yapılsaydı, bu oy oranı ile AK Parti ezici bir çoğunlukla iktidar olacaktı. Parlamentoya AK Parti ve CHP olmak üzere iki parti girecek ve AK Parti parlamentodaki 550 milletvekilinin yaklaşık 450 tanesini alarak tek başına iktidar olabilecekti.

Ama şimdi sistem değişti, yeni sistemde belki 600 milletvekilinin yine çoğunu alabilecek fakat Cumhurbaşkanını seçtirmesi biraz zor.

Her şeyden önce yapılan bunca rezalet, usulsüzlük ve hukuksuzluğa rağmen alabildikleri oy oranının %50’yi geçmediğine şahit oldular. Artan enflasyon, bozulan ekonomik yapı ve giderek artan işsizlik oranları karşısında halkın siyasi tercihinin kendi aleyhlerine giderek bozulacağını biliyorlar; “hele bir başkanlığa geçelim Türkiye havalara uçacak” mavalının sona geldiğini, bundan sonra kavalı başka notadan çalmak gerektiğinin farkındalar.

Muhtemelen kavalın yeni notaları “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi 2019’da yürürlüğe girecek işte o tarihten sonra Türkiye uçacak, şaha kalkacak” şeklinde olacaktır.

Peki, halk bunu yer mi?

Yer, vatandaş önüne ne koyarsan onu yer; yeter ki yiyeceği bir şey koy; ama bu kadarcık ot yeni sistemde Cumhurbaşkanı seçtirmeye yetmez…

 

omerkanburoglu@yahoo.co.uk  17 Nisan 2017

 

 

 

What has the AK Party losed?

 

Are you aware of the thousands of AK Party deputies who fall in the face of this constitutional amendment made with a shamed referendum?

Why?

However, the changes they requested went into effect.

So why are they unhappy?

Explain;

If the old system remained in force and elected, the AK Party would have an overwhelming majority in power. The Parliament will have two parties, the AK Party and the CHP, and the AK Party will be able to power alone, taking about 450 of the 550 deputies in parliament.

But now the system has changed, perhaps the majority of the 600 deputies in the new system, but it is a little difficult to choose the President.

Above all, they have witnessed that despite the disgrace, irregularity and unlawfulness, 50% of the votes they can afford are not exceeded. They know that the political preference of the people will deteriorate against their own against increasing inflation, deteriorating economic structure and increasing unemployment rates; "We are going to go to a president, Turkey is going to fly," the blueprints are coming to an end, and after that, they are aware of the need to steal from another note.

Probably the new notes will be in the form of "Presidential government system will enter into force in 2019, after that date Turkey will fly, will be in the form of a hunch".

Well, will the public be fooled?

He will. What you put before the citizen is deceived; Just put something to eat; But so little grass is not enough to choose the President in the new system ...

 

 

omerkanburoglu@yahoo.co.uk  April 17, 2017