Ömer Lütfi Kanburoğlu, Siz neden utanırsınız? Mesela yalan söylemek? Başkasının hakkını yemek?

Hırsızlık yapmak? Rüşvet almak? Sınava girmeden sınav kazanmak?

 

 

Siz neden utanırsınız?

 

 

 

Sizi ne utandırır, mesela utanmanız için ne yapmış olmanız lazım?

 

Ama siz utanmanın ne demek olduğunu bilmediğiniz için önce Türk Dil Kurumu sözlüğünden anlamını bulalım.

 

TDK’ya göre utanmak “onursuz sayılacak veya gülünç olacak bir duruma düşmekten üzüntü duymak, mahcup olmak” demek.

 

Şimdi bir düşünün bakalım, bu tanıma göre sizi ne utandırır?

 

Mesela yalan söylemek?

Yok, her gün yüzlerce yalan söylüyor, utanmıyorsunuz.

 

Başkasının hakkını yemek?

Yok, ondan da utanmıyorsunuz. Öyle ki, başkasının hak ve hukuku olabileceğini aklınıza dahi getirmiyorsunuz.

 

Hırsızlık yapmak?

Yooo bundan hiç utanmıyorsunuz. Her gün çalıyor, çalıyor, aksırıp tıksırana kadar çalıyorsunuz ama hiç utanmıyorsunuz.

 

İhaleye fesat karıştırmak?

“İhale mi, o da ne” dediğinizi duyar gibiyim, “bütün işler bizim, her şey bizim, hepsini biz yeriz, hepsini biz yutarız” diyen biri ihaleye fesat karıştırır mı?

 

Rüşvet almak?

Rüşvetin adı eskiden “bahşiş”ti, şimdi “komisyon” oldu; çünkü artık milyon dolarlar almadan iş yapmıyor ve hiç utanmıyorsunuz. Yüzünüz bile kızarmıyor.

 

Sınava girmeden sınav kazanmak?

Mesela milyonlarca insan sınava girerek “kazanacağı” umudu ile beklerken, sınava girmeden kazanınca utanmıyor musunuz?

 

Binlerce insan ülkesi için şehit olurken, askerlik yapmamak?

Binlerce vatan evladı ülkesi için göğsünü siper edip, “hiç utanmadan yaşayın” diye şehit olurken, siz üç kuruş para verip askere gitmeyince utanmıyor musunuz?

 

Gerçekleri çarpıtmak?

Gerçekler apaçık ortadayken, koro halinde tam aksini iddia ederek herkesi tehdit ve şantajla baskı altına almaya utanmıyor musunuz?

 

Her söylediğini inkâr etmek?

Her söylediğini inkâr ederek başkasını suçlamaya, fırıldak gibi dönerek devamlı fikir değiştirmeye utanmıyor musunuz?

 

Adaleti ayaklar altına almak?

Kanunlar açık, net ve tartışılmaz biçimde ortada iken, kanunları ihlal edip, kişiye özel uygulamalarla adaleti ayaklar altına almaya utanmıyor musunuz?

 

Her türlü ahlaksızlığı yapmak?

Milletin karısına, kızına, hatta erkek çocuğuna tecavüz edip ondan sonra da başkalarına ahlak dersi vermeye utanmıyor musunuz?

 

Bütün bunları yaptıktan sonra takiye yapmak?

Hırsızlık yapıp, yalan söyleyip, başkasının hakkına tecavüz ettikten sonra takiye yapıp hiç alakanız olmadığı halde Müslüman gibi görünmeye utanmıyor musunuz?

 

Utanmıyorsunuz!

 

Çünkü utanmaz ve arlanmazsınız…

 

  

omerkanburoglu@yahoo.co.uk  15 Aralık 2017