Başyazı, Ömer Lütfi Kanburoğlu, Basın Müşavirliğinin Önemi, The Importance of Media Consulting

 

 

Basın Müşavirliğinin Önemi

 

Basın müşavirliği ilgili kurumun medya ile koordinasyonunu sağlayan ve gerekli bilgilendirmeleri yapan birimdir. Dolayısı ile kurumun medya ile ilişkilerinin doğru bilgi ve güvenilir kaynaklar esaslarına göre yürütülmesinde Basın Müşavirliğinin rolü büyüktür. 

 

Özel teşebbüslerde Basın Müşavirliği uygulamalarında aynı zamanda reklamcılık kuralları da geçerli olmakla birlikte, kamu kuruluşlarında konunun reklam boyutu yok denecek kadar azdır.

Türkiye’de her kurum ve kuruluşun genel hastalığı olan “profesyonelleşememe” Basın Müşavirliklerinin en önemli problemidir.

 

Bu hastalık en temel özellikleri ile kamu kuruluşlarında kendini göstermektedir.

Siyasi erkin işe adam alırken “işi ehline” değil de tanıdığına, akrabasına, eşine, dostuna vermesi sonuçta medya kuruluşları ile iletişim kuramamasına ve kavga etmesine yol açmaktadır.

Bilindiği gibi müşavirlik hizmetleri en kolay istihdam şeklidir. Bilhassa Basın Müşavirliği kamuda “adama iş” mekanizması haline gelmiş, bu kadrolar işe ve paraya ihtiyacı olan “yakınların” kolay yoldan istihdam alanı halini almıştır.

 

Filanca Bakan sırf aldığı ücret artsın diye şoförüne, bir diğeri sekreterine, bir başkası terzisinin kızına v.s. bu kadroları hiç utanmadan alabilmektedir. Eğer “yok böyle bir şey” diyen bir babayiğit çıkarsa bu isimleri çalıştıkları makamlar dahil bordroları ile birlikte derhal yayınlayabilirim.

 

Bir de işin ilginç yönü sıradan insanlar Kamu Personeli Seçme Sınavına girerek devlet memuru olmaya çalışırken, yolda boş boş gezerken ertesi gün Basın Müşavirliği görevine başlayan bir insan hiçbir sınava tabi tutulmadan devlet memuru olabilmektedir. Üstelik Basın Müşaviri olabilmek için eğitim şartı da aranmamakta kişinin ilkokul mezunu olması yeterli görülmektedir.

 

Hükümetin bundan yıllar önce çıkarttığı ve Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in veto ettiği ve ondan sonra da rafa kaldırılan “Kamu Personel Reformu” bu tip haksızlıkların önüne geçebilecek basit hükümler içeriyordu.

 

En azından norm kadro uygulamasına gidilerek bir makamın alabileceği kadrolar belirlenirken sınırlama getiriliyor; eğer makam sahibi yanına Basın Müşaviri olarak gazeteyi hayatı boyunca sadece bayide görmüş birini almak istiyorsa bu onun tercihi oluyordu. Bu uygulama en azından bir makam sahibinin on tane basın müşaviri alıp ondan sonra da işi bilen birinin üzerine yıkma terbiyesizliğinin önüne geçiyordu. Bu kanun veto edildikten sonra rafa kaldırıldı ve bir daha da adı bile anılmadı.

 

Aslında bu işin doğrusu kamuda siyasi memurluk tanımının yapılması ve Basın Müşavirliklerinin de siyasi kadro olarak belirlenmesinden geçmektedir.

 

Nedir siyasi kadro?

 

Örneğin filanca Bakan göreve başlayınca istediği kişiyi derhal yanında siyasi memur olarak görevlendirip görevi bıraktığı anda da o siyasi memurların da işinin son bulmasıdır.

Oysa şimdi, müşavirliklere alınan personel derhal devlet memuru yapılıp başka bir kuruma ataması yapılabilmektedir. Bu durum siyasi erkin doldur-boşalt yöntemi ile kendi yandaşlarını istediği şekil ve şartta işe yerleştirmesine yol olmakta, bir çok iktidar bu yöntem ile yıllardır başkalarının hakkına tecavüz ederek çok ciddi bir toplumsal soruna sebebiyet vermektedir.

 

Ben görevim gereği  öyle şeylere şahit oldum ki; bir gün önemli bir birimin Basın Müşaviri beni tesadüfen arayıp “Bir basın duyurusu yapmamız gerekiyormuş, ne yapmam lazım, önce yazacağız değil mi?” diye sordu. Bunu soran şahıs siyaseten atandığı için benim iki katım maaş alıyor ve bir basın duyurusunun ilk önce kaleme alınması gerektiğini dahi bilmiyordu. Artık kan beynime nasıl fırladı ise karşımdaki hanımefendiye ağzıma ne gelirse saydım döktüm. Eğer “bu kadar da olmaz” diyerek bunları da polemik konusu yapacak babayiğit var ise hepsini, yaptıkları komiklikleri makam sahipleri ile birlikte yayımlamaya gene hazırım. Bu güne kadar bunları yazmıyorsak zafiyetimizden değil bir devlet terbiyesi aldığımız içindir.

 

Amacım bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek. Benim önerimde adı geçen siyasi memurluk tanımı yapılır ve müşavirlik görevine başlayan, işe başladığı makamın görevinin sonlanması ile işten ayrılırsa bu hakça bir uygulama olacaktır.  Böylece cahil, cühela bu hizmetlere talip olmayacaktır; çünkü onların amacı onurları ile hizmet etmek değil, üç-beş kuruş para kazanıp devletin kapısında memur olarak ölene kadar maaş almaktır.

Uygulama bu şekli ile onurlu insanları da diğer şarlatanlarla aynı kategoriye sokmaktadır. Müşavir dediğiniz kişi en azından makamın bilgi, görgüsüne yakın ve hatta ondan da üstün olmalıdır ki hizmet ettiği kişi ve kuruma doğruyu gösterebilsin, yön verebilsin.

 

Vatandaş bakıyor cahilin biri ben bilmem ne müşaviriyim diyebiliyor; bu şekilde siz de aynı sıfatı kullanınca sizi de cahil zannediyorlar.

 

Her şeyin çivisini çıkarma üzerine doktora yapmış insanlarımıza bu işin böyle olmayacağını “çaka çaka” öğretmemiz gerekiyor.

Kalın sağlıcakla,

 omer@kanburoglu.com < 08  Aralık  2009

 

The Importance of Media Consulting

 

Press coordinating with the media consultancy related organizations and units which are required to inform. With the institution's relationship with the media because of the accurate and reliable source of information, according to the principles in the execution of the role of the press is greater than consultancy.

 

Press Counselor applications in private enterprises as well as the current advertising rules, although the ad size no issue of public institutions is almost negligible.

All institutions and organizations in Turkey which is the most important problem not to work with professionals in the Press Counselor is the most important problem.

 

The most basic features of this disease is manifested in public institutions.

 

While men work for politicians "to competent job" but also to know, to relatives, spouse, friend to give to the organizations and the media in communicating the results and leads to fighting.

 

As we know, the easiest employment is a form of consultancy services. Press Counselor in the public sector in particular "business man" has become the mechanism, this staff needs to work and money, the "best of" employment area has become the easy way.

The fee increase just because you get so-called Minister of the driver, another secretary, the daughter of a tailor to someone else, etc. staff can take this from no shame. If "no such thing," he plays a man gets out these names together with their authorities, including payroll publish immediately.

 

One interesting aspect of the work of ordinary people in Public Personnel Selection Examination by entering a civil servant trying to be unemployed the next day when the press visit to the position of Counselor to begin a human being subjected to any examination of civil servants may be. Moreover, to be Counselor of the press in terms of education or primary school graduates among people is seen to be sufficient.

Years ago that the government and President Ahmet Necdet Sezer's veto out that rack and then removed the "Public Personnel Reform" to prevent this type of injustice that may contain provisions was simple.

At least norm staff to implement the authority could receive a staff is put limitations on determining if the bureau next to the owner as a consultant to the Press newspaper in his life saw only one dealer wants to buy it would be his preference. This application has at least one of the authorities to take counsel from him on one press then work on someone who was passing in front of impudence destruction. This law was shelved after the veto, and a further name was not even an.

 

In fact, a matter of fact be made public in the definition of political office and political cadres of the press as designating Consulting has passed.

What is the political staff?

 

For example, he wants such and such ministers started to work immediately by the person assigned as political officer can resign his job at the end of his political officers also are finding.

 

Yet now be consulting with the personnel officer to immediately whether the state can be made to appoint another institution. This case, the way politicians and their supporters want them to work to put in terms of leads. This method for years with many governments violate the rights of others as a serious social problem is cause

 

I have my duty as such I have witnessed things that, one day at the beginning of a significant volume Press Counselor chance to call me "A press release we have to do, what should I do, we'll print it, right?" she asked. I was asking for my party politically appointed and paid twice a press release should be drafted in the first did not even know. How do I sprang to my mind is no longer the blood against my mouth and what comes to my lady if I say I poured. If the "not so much that" he will do about them by the people there are all polemics, with their humor has the authority to publish again, I'm ready. To this day we do not write them a state is not our vulnerability we are receiving training.

 

Only to criticize them for not telling all. My proposal, I mentioned the definition is a political officer and consultant who started the task started with the end of the duty of the authorities leaves the job application will be honest. People will not aspire to such services so that the ignorant, because their purpose is not to serve with honor and earn three cents on the doors of government officials is to take as a salary until his death.

 

Application with this form of human dignity into the same category as the other is ignorant.

At least the people you counsel the authority's information and even closer to her good manners should be the top person and institution that has served to map should, should directs.

 

I do not know what one is looking at citizens of the ignorant I am also able to counsel, the same adjectives used in the same way you do when you think the ignorant.

 

Removing the nail on everything has a doctorate in this business so our people would not be "nailed to the crash to the" need to.

 

Stay Healthy

 

omer@kanburoglu.com < Dec 08,  2009

 


 

DİĞER MAKALELER / OTHER ARTICLES

 

1927 Genel Nüfus Sayımı / 1927 General  Population Census

03  Aralık  2009 / Dec 03,  2009

 

Genelkurmay Kapatılsın / Close the General Staff

20  Kasım  2009 / Nov 20,  2009

 

Gözün var görmüyor, kulağın var duymuyorsun / Have not see eye, do not have ears hear

16  Kasım  2009 / Nov 20,  2009

 

Medya Sorumluluğu / Media Liability

09  Kasım  2009 / Nov 09, 2009

 

“Darbe”

02  Kasım  2009

 

PKK Bitiyor!

22  Ekim  2009

 

Demokrasi ve Açılım

02  Ekim  2009

 

Uyuşturucu Baronu Cami Yaptırmış

15  Eylül  2009

 

ABD Raporları Tanrı Kelamı mı?

14  Eylül  2009

 

Sel Felaketi ve Yağma

10  Eylül  2009

 

Satrancın Önemi

09  Eylül  2009

 

Kuşlar, Kelebekler, Çiçekler

08  Eylül  2009

 

Kürt Sorununun Çözümü

26  Ağustos  2009

 

“Açılım”

21  Ağustos  2009

 

ROJ TV Her Yerden İzlenebilmeli

17  Ağustos  2009

 

Kürtlere Açık Mektup

15  Ağustos  2009

 

“Merak İyi Şeydir”

04  Ağustos  2009

 

Kredi Kartlarına Af

29  Temmuz  2009

 

Cumhurbaşkanı’nın Çin Ziyareti

09  Temmuz  2009

 

Reklamın Hedef Kitlesi

06  Temmuz  2009

 

Kriminalistik Belge İncelemesi

24  Haziran  2009

 

PKK veya Kürt Sorunu

19  Haziran  2009

 

Özel Okullarda Eğitim

09  Haziran  2009

 

Eğitimde Üstün Zeka

27  Mayıs  2009

 

Bir İhtilalin Başarısı

14  Mayıs  2009

 

Töreniz Batsın

08  Mayıs  2009

 

“Halk İstiyor”

16  Nisan  2009

 

Çalarak Kazanmak

02  Nisan  2009

 

Türkiye'de Bankacılık

04  Mart  2009

 

Basınla Kavga Etme Geleneği

24  Şubat  2009

 

Fanatizm

16  Şubat  2009

 

Sosyo-Politik Yozlaşma

12  Şubat  2009

 

"Ayağı Yere Basmak"

13  Aralık  2008

 

Polise Kimlik Sormak

05  Aralık  2008

 

Yeni Dönemde Türk-Amerikan İlişkileri

30  Ekim  2008

 

Yıl  2023… Ülkemden Manzaralar

09 Ekim  2008

 

Din ile ahlâk imtihanı

05 Ekim  2008

 

İş Yapmak veya Yaparmış Görünmek

09  Eylül  2008

 

Biri Size Küfür Ederse Ne Yaparsınız?

 

 

 

 

26  Ağustos  2008

 

 

Türkçe’deki Gereksiz Kelimeler

19 Ağustos  2008

 

Şeyh Uçmaz Müridleri Uçurur

15 Temmuz  2008

 

Anayasa Yapma Merakımız

21 Haziran  2008

 

“Başkan” OBAMA

17  Haziran  2008

 

Demokrasi Algımızdaki Bozukluk

02  Mayıs  2008

 

Adaletsiz Yargı

30  Mart  2008

 

“Change”

22  Şubat  2008

 

“Önleyici Savaş Doktrini”

01  Ocak  2008

 

Başkan Bush vatan haini mi?

27  Ekim  2007

 

Ramazan Davulu ve Özgürlükler

02  Ekim  2007

 

"Avrupa Başkenti Ankara" (!)

27  Eylül  2007

 

Ankara’da Su Kesintisi

31  Temmuz  2007

 

Demirci Mehmet Usta

05  Temmuz  2007

 

Bir Türk dünyaya bedeldir!

12 Haziran  2007

 

Milletvekili Saygınlığı

28 Mayıs  2007

 

Salatalık Eken, Hıyar Biçer

19  Nisan  2007

 

Açık Öğretim Fakültesi Kapatılmalıdır

02 Nisan  2007

 

Beş Adımda Türkiye Dersleri

02 Mart  2007

 

Uyanıkken Rüya Görenler Ülkesi

06 Şubat  2007

 

Rüzgar Eken Fırtına Biçer

22 Ocak 2007

 

Banka Nedir?

10 Ocak 2007

 

Eğitim Sisteminin Sporculara Olumsuz Etkileri

07 Aralık 2006

 

TRT Yayıncılığı

30  Kasım  2006

 

Barbekü

23 Kasım 2006

 

Dürüst adam

10  Kasım  2006

 

İrticanın tanımı

06  Ekim  2006

 

Elif Şafak davası

22  Eylül  2006

 

Memur maaş zammı

01  Eylül  2006

 

Kanun nedir, ne işe yarar?

16  Ağustos  2006

 

Radikal İslam ile Komünizm

10  Ağustos  2006

 

Kanun Yapmak ile Uygulamak Arasındaki Fark

12  Haziran  2006

 

Benzin Fiyatları

03 Haziran  2006

 

Kerizlik İrsîdir

03  Mayıs 2006

 

Savcı ve Hakimlerin Şevki Kırılmış...

24 Nisan  2006

 

O kadar namuslu insan ki, hiçbir şeyi yok!

28 Mart  2006

 

Reklam Dangalaklıkları

23 Ocak  2006

 

İpleri Germenin Zamanı Geldi mi?

19 Ocak  2006

 

“Professional Security”

04 Ocak  2006

 

"Otobana Ters Yönden Girmek"

14 Kasım  2005

 

Bank Nöbeti 

31 Ekim  2005

 

Kadınlar Çiçektir

21 Temmuz  2005

 

Köylü Olmak ile Köylü Kalmak Arasındaki Fark

10  Mayıs  2005

 

Soğuk Savaş Yıllarından Kalma Sivil Savunma Uygulamaları

22  Nisan  2005

 

Tazminat Sisteminin Otokontrol Üzerindeki Etkileri

20  Nisan  2005

 

“Olacak O Kadar Televizyonu”

12  Nisan  2005

 

Kaygı Verici Gelişmeler

07  Nisan  2005

 

TCK’nın Ertelenmesi

01  Nisan  2005

 

Güleriz Ekonomide Ağlanacak Halimize

24  Mart 2005

 

Polis vazife yapamaz hale gelecekmiş!

28  Şubat 2005

 

SEKA Kapatılmamalı(ymış)!

21  Şubat 2005

 

Koltuk Çeşitleri

17 Şubat 2005

 

Futbol maçı seyretmek spor mudur?

11 Şubat 2005

 

Sokak köpekleri ne kadar özgür olmalı?

10 Şubat 2005

 

Yürüyen merdivende yürüyen insanlar ülkesi...

09 Şubat 2005

 

Kadınların asla vazgeçemediği üç şey…

08 Şubat  2005

 

Basın Kartı İmtiyazları

26 Ocak 2005

 

Başkent'te Bayram

19 Ocak 2005